Single Daily
af

Lars Geerdes

Kun blinde får hundens 
uddannelse betalt

Forskelsbehandling af mennesker er forbudt, men realiteten ser ofte ganske anderledes ud.
Forskelsbehandling af mennesker er forbudt, men realiteten ser ofte ganske anderledes ud.

Ingen må diskrimineres på grund af herkomst, køn, religion eller handicap. Sådan står det i den tyske grundlovs artikel 3. Mange lovtekster indeholder tilsvarende formuleringer, men bag de kønne ord gemmer sig ofte en grum realitet.

For eksempel kan der forekomme en ulige behandling af mennesker med forskellige former for handicap. Mens blinde eller synshandicappede kan få uddannelsen af en førerhund betalt af sygesikringen, er andre former for assistenthunde ikke dækket af ordningen.

Det har familien Pischel i Hanved erfaret. Nadine Pischels 14-årige datter, Ann-Jocelyn, kaldet AJ, har en autismespektrumforstyrrelse, der gør det svært for hende at kommunikere med omverdenen. Ved hjælp af en autismehund vil familien forsøge at give pigen et nogenlunde normalt liv. Hunden har de allerede, men Lupus’ uddannelse vil koste over 15.000 euro, som familien ikke har råd til.

Lupus er endnu i hvalpealderen, og hans uddannelse er knap nok begyndt, men allerede nu har hundens tilstedeværelse gjort tilværelsen noget lettere for AJ.

– Desværre er kun førerhunde omfattet af sygesikringen, siger Bärbel Brüning fra hjælpeorganisationen Lebenshilfe Schleswig-Holstein.

I særlige tilfælde finansieres hundens uddannelse, eller der gives et tilskud, men det sker sjældent og kun efter en kompliceret ansøgningsprocedure.

– Derfor er en assistenthund i de fleste tilfælde kun mulig via frivillige donationer, siger Bärbel Brüning.

Det vil Lebenshilfe og de øvrige organisationer, der har slået sig sammen i lvkm-sh (Landesverband für körper- und mehrfach-behinderte Menschen Schleswig-Holstein e.V.) gerne gøre noget ved. Ganske vist er der intet aktuelt politisk initiativ på vej fra deres side, men emnet er i de senere år flere gange blevet diskuteret, også med konkrete krav til politikerne.

– Foreløbig dog uden succes, siger Bärbel Brüning.

Det bekræfter Thomas Hansen, den ene af to formænd i foreningen Associata-Assistenzhunde. Blandt foreningens formål er at få anerkendt alle assistenthunde på lige fod med førerhunde, for »førerhunde er jo også assistenthunde«, siger Thomas Hansen.

Han henviser til, at delstaternes repræsentantskab, Forbundsrådet, allerede for to år siden krævede, at forbundsregeringen »inden for et overskueligt tidsrum« tilpasser den tyske sociallovgivning til FNs konven­tion om rettigheder for personer med handicap. Her opfordres medlemstaterne til at skabe grundlag for så meget selvbestemmelse som muligt for mennesker med handicap, herunder tilgang til hjælpemidler til overkommelige priser.

– Siden er der desværre ikke sket noget afgørende på det punkt, siger Thomas Hansen.

Ann-Jocelyns familie har i samarbejde med Servicehundzentrum i Rostock oprettet et konto til frivillige bidrag (DE60 1305 0000 0201 0830 86, Verwendungszweck: Assistenzhund für Jocelyn).

FAKTA

Nyttige adresser

Autismus-Therapie-Zentrum Lübeck

Kantstraße 15-17

23566 Lübeck

Ambulanz und Beratungsstelle

Don-Bosco-Haus Kiel

Feldstraße 92

24105 Kiel

info@donbosco-haus.de

Heilpädagogium an der Ostsee (Wohnstätte)

Brennofenweg 4

24340 Eckernförde

tlf. 04351/90 09 38

ASMUS Kiel (Selbsthilfegruppe 
für Eltern und Angehörige mit 
autistischen Kindern in Kiel)

Holtenauer Str. 82

24105 Kiel

tlf. 0431/33 26 57

Lebenshilfe Schleswig-Holstein e.V.

Kehdenstraße 2-10

24103 Kiel

tlf. 0431/66118-0

info@lebenshilfe-sh.de

autismus Deutschland e.V.

Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus

Rothenbaumchaussee 15

20148 Hamburg

tlf. 040/5 11 56 04

info@autismus.de

kommentar
deling del

Skriv et svar