Single Daily
af

Nelle Margrethe Hardt

Krønike om 100 års fagforeningshistorie

I 100 år har der været fagforeninger for offentligt ansatte i Slesvig. Deres historie er samlet i tekst og billeder i en bog, som tidligere borgmester i Slesvig, Klaus Nielsky, har skrevet sammen med en arbejdsgruppe.
I 100 år har der været fagforeninger for offentligt ansatte i Slesvig. Deres historie er samlet i tekst og billeder i en bog, som tidligere borgmester i Slesvig, Klaus Nielsky, har skrevet sammen med en arbejdsgruppe.

1919 opstod fagforeningen for kommune- og statsansatte i Slesvig, og dermed var byens fagforeninger for offentligt ansatte født. Selvom det i år allerede er 100 år siden, var der ifølge Slesvigs tidligere borgmester, Klaus Nielsky, indtil for nylig nærmest ingen litteratur om fagforeningernes historie i Slesvig – på nær nogle få brochurer i anledning af ÖTVs (»Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr«) 60- og 70-års-jubilæum.

Desuden handlede litteraturen ofte kun om fyrster og andre højtstående mennesker, mens der ikke var noget om de almindelige. Det motiverede Klaus Nielsky til at initiere et omfattende projekt sammen med en arbejdsgruppe af frivillige, der i mange år har haft en forbindelse til fagforeningerne i Slesvig.

Slesvigs tidligere borgmester, Klaus Nielsky, står sammen med en arbejdsgruppe bag en bog, der beskæftiger sig med fagforeningernes historie i byen. Foto: Martin Ziemer

De samlede billeder af og informationer om fagforeningerne i Slesvig, som de satte sammen til bogen »100 Jahre Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in Schleswig« (100 år med fagforeninger for offentligt ansatte i Slesvig).

– Vi startede med to flyttekasser fyldt med hundredevis af gamle fotos, fortæller Klaus Nielsky.

60 af billederne har allerede været på udstilling i Slesvigs bymuseum. Men udover de mange fotos skulle der også samles adskillige informationer og navne.

– Det var ikke nemt, fordi mange af dem, der har været med, er døde i dag, og fordi materialet om fagforeninger ofte blev opbevaret hos privatfolk, forklarer Klaus Nielsky, der var fremadskuende og startede projektet tidligt, nemlig fire år før 100-året for fagforeningerne i Slesvig.

By- og SSW-historie

På grund af mangel på informationer er det heller ikke alle fagforeninger, der er kommet med på krønikens 160 sider. Bogen starter med Klaus Nielskys kapitel, der er en kronologisk gennemgang af fagforeningernes udvikling i byen.

Derefter følger seks kapitler med historien om enkelte fagforeninger, der er skrevet af de andre medlemmer af arbejdsgruppen: Karl-Heinz Rüter (ÖTV), Oliver Dilcher (fra ÖTV til Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft/ver.di), Ute Dirks (ver.di), Willi Pribnow, Frank Hempel, Norbert Höfert og Barbara Rieger (Deutsche Postgewerkschaft) og Fritz Laß (GEW) og Reinhard Vieth (Deutsche Angestellten-Gewerkschaft/DAG).

– Krøniken er et stykke byhistorie, fordi der var en så stor persongruppe i byen, der medvirkede i udviklingen. Men der er faktisk også et stykke partihistorie for Sydslesvigsk Vælgerforening, fordi der deltog så mange, som også var med til at grundlægge SSW, siger Klaus Nielsky.

Blandt andet er Hermann Clausen, borgmester i Slesvig (1945-1946) samt landdagsmedlem (1946-49) og forbundsdagsmedlem for SSW (1949-53), Andreas Paysen, SSW-sekretær i Slesvig, Egernførde og Rendsborg 1948-50 og Hans Flatterich, lokalredaktør, aktiv socialdemokrat og senere SSW-medlem nævnt.

Bogen kan købes på ver.dis kontor i Slesvig.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar