Single Daily
af

Rasmus Meyer

Kritik af Skoleforeningen: Lider af signal-ignorance

Ronny Grünewald og Anders Kring, begge Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), mener, at Skoleforeningen overhører signaler fra medlemmer, Fællesrådet, danske politikere og det øvrige mindretal.
Ronny Grünewald og Anders Kring, begge Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), mener, at Skoleforeningen overhører signaler fra medlemmer, Fællesrådet, danske politikere og det øvrige mindretal.

– Ledelsen i Skoleforeningen opfanger ikke de signaler, der sendes i forbindelse med en overordnet struktur. Hverken signalerne fra politikerne, fra de menige sydslesvigere, fra fællesrådsmedlemmerne eller fra os andre organisationer.

Sådan lyder reaktionen fra Ronny Grünewald, medlem af styrelsen i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og repræsentant i Det sydslesvigske Samråd, efter at Skoleforeningens styrelse tirsdag sendte et brev ud til Samrådet.

Styrelsen og formand Udo Jessen vurderer, at der ikke er behov for at se på den overordnede struktur i mindretallet. Udo Jessen forklarer, at mindretallets organisationer burde se på strukturen i deres egne organisationer først frem for at drøfte en overordnet struktur. Desuden mener han, at hvis SdU er så ivrig efter fusioner, så kan de da godt komme med ind under Skoleforeningen.

– Det er i den grad arrogant og nedladende, når Skoleforeningen har en opfattelse af, at en fusion er lig med en overtagelse – altså at andre organisationer opsluges, og så må man affinde sig med de præmisser, Skoleforeningen har. Når der tales om fusioner, er der tale om ligeværdige partnere, siger Ronny Grünewald.

Han og Anders Kring, SdU-direktør, peger på, at SdU allerede i 2013 foretog en strukturanalyse.

– SdU har gjort sit hjemmearbejde for lang tid siden. Undersøgelserne og en intensiv dialog med SdUs brede bagland førte os hurtigt frem til, at det ville give mest mening at se på helheden. Det blev startskuddet på SdUs oplæg om en ny struktur for hele mindretallet, siger Anders Kring.

Anders Kring (t.h.) og Ronny Grünewald er begge medlemmer af Det sydslesvigske Samråd. De har ingen forståelse for, at Skoleforeningen afviser at se på den overordnede struktur i mindretallet. Arkivfoto: Tim Riediger

Anders Kring (t.h.) og Ronny Grünewald er begge medlemmer af Det sydslesvigske Samråd. De har ingen forståelse for, at Skoleforeningen afviser at se på den overordnede struktur i mindretallet. Arkivfoto: Tim Riediger

En højspændingsmast

Kring og Grünewald har ingen forståelse for, at udtalelser fra Anni Matthiesen (V), formand for Sydslesvigudvalget, ignoreres.

Til Flensborg Avis sagde hun forleden, at selvom udvalget ikke vil blande sig i strukturdebatten, oplever hun, at den nuværende struktur har ført til interne magtkampe. Hun vurderer, at hvis mindretallet bliver struktureret på en anden måde, kunne der bruges mere energi på fremadrettet udvikling.

– Anni Mathiesens udsagn kan ikke være mere tydeligt. Det er for mig en direkte opfordring til at tage fat i en overordnet struktur, og det er for mig i den grad uforståeligt, at man sidder sådanne tydelige tegn og argumenter overhørig, siger Ronny Grünewald, mens Anders Kring kalder Anni Matthiesens udsagn for »et vink med en højspændingsmast«.

kommentar
deling del

Skriv et svar