Single Daily
af

Thomas Schumann

Jagten på generalkonsul fortsætter

Svarene var korte til torsdagens åbne samråd i Udenrigsudvalget. I en halv time udspurgte Christian Juhl (EL) – som den eneste fremmødte – udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) om forløbet for udnævnelsen af Flensborgs næste generalkonsul.

– Jeg synes forløbet har været så atypisk, at det var en god ide at få en redegørelse, for hvorfor det har været så atypisk og til tider tumultarisk, indledte Christian Juhl.

Allerede fra starten slog Anders Samuelsen tonen an for sin kortfattede stil på samrådet.

– Regeringen har allerede kommunikeret om sagen, og der vil ikke være nye elementer i den bagudrettede del i min besvarelse. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke vil svare på konkrete personalespørgsmål, udtalte Anders Samuelsen. I sin indledende bemærkninger fortalte han, at »der fortsat planlægges efter et skift på stillingen« og at stillingen »vil blive besat efter eksternt opslag, som snarest forventes offentliggjort«.

Følger ikke normale regler

Christian Juhl spurgte ind til, hvilke regler der gælder for besættelsen af posten som generalkonsul.

– Det følger ikke normale regler, hvilket også fremgår af, at den nuværende (generalkonsul, red.) har siddet i 18 år, svarede Anders Samuelsen. Christian Juhl prøvede igen at spørge ind til, hvilke regler der gælder.

– Det er en konkret vurdering fra regeringen, hvornår der skal skiftes, lød Anders Samuelsens svar. Nærmere kom Christian Juhl ikke et svar på det spørgsmål.

Generalkonsul fik besked over telefonen

Christian Juhl havde mere held, da han spurgte ind til, om generalkonsulen i sin tid var blevet informeret via en opringning. Det kunne udenrigsministeren bekræfte. Anders Samuelsen ville imidlertid ikke udtale sig om regeringens holdning til, at Henrik Becker-Christensen ikke ønskede at fratræde stillingen, fordi der er »tale om en specifik personalesag«.

Udenrigsministeren ville heller ikke udtale sig om mindretallet var blevet inddraget i forløbet. Det fik Christian Juhl til, på baggrund af den offentlige debat, at konkludere, at mindretallet ikke er blevet inddraget.

– Det synes jeg er beklageligt, sagde Christian Juhl, med henvisning til generalkonsulens formidlende arbejde mellem mindretallet og Danmark.  Christian Juhl ville også se fremad på hvordan stillingen kan besættes til september. Han spurgte ind til hvilke kvalifikationer der søges, når stillingen slås eksternt op.

– Kendskab til og interesse for det danske mindretal syd for grænsen, til regionen og til generelle spørgsmål med relevans for grænselandet, læste Anders Samuelsen blandt andet op fra det foreløbige stillingsopslag, som endnu er ved at blive skrevet færdigt. Han kunne også oplyse, at stillingen i udgangspunktet besættes i en periode på fem år, med mulighed for forlængelse.

kommentar
deling del

Skriv et svar