Single Daily
af

Jens Nygaard

Kontrolskure på grænsen bruges uden godkendelse

Aabenraa Kommune konstaterer, at de nye kontrolbokse ved grænsen ikke overholder byggeforskrifterne og er nu i dialog med politiet for at finde en løsning.
Aabenraa Kommune konstaterer, at de nye kontrolbokse ved grænsen ikke overholder byggeforskrifterne og er nu i dialog med politiet for at finde en løsning.

Kruså. Når man kører ind i Danmark i bil, bliver man mødt af en kontrollør inde i en lille grænsekontrolboks ved motorvejen ved i Padborg og på Omfartsvejen ved Kruså.

Men ret beset har kontrolløren fra politiet eller hjemmeværnet ikke lov til at sidde inde i den lille kontrolboks. De i alt fire bokse på de steder ved grænsen, hvor der er fast kontrol, er nemlig ikke blevet endeligt godkendt af byggemyndighederne i Aabenraa Kommune.

– Lige nu ser vi lidt igennem fingre med, at ibrugtagningstilladelsen ikke er på plads, for reglerne er nye og politiet arbejder hårdt på sagen samtidig med, at der ingen risiko er ved at anvende boksene, fortæller Jane Petersen, der er teamleder i kommunens byggeafdeling.

Problemet er, at det ikke er dokumenteret, at de små bokse opfylder energikravene. Det var noget, som tidligere ville være blevet påtalt, allerede da der blev søgt byggetilladelse.

Men sådan er det ikke længere. Når man i dag søger om en byggetilladelse i Danmark, så lover man stort set at overholde reglerne. Og når byggeriet så tages i brug, indsendes der dokumentation for det, og så udsteder kommunen en ibrugtagningstilladelse, hvis alt er i orden.

Og det var her, at kommunen kunne se, at de gældende regler måske ikke var overholdt. Og det er for øvrigt ikke noget, som kun sker for politiet. Mange andre bygherrer skal også først lige vænne sig til den nye procedure.

Politiet vidste, at man skulle have fat i nogle kontrolbokse og fandt sig så en leverandør. Og så er man mere eller mindre gået ud fra, at en sådan leverandør også ville overholde gældende regler.

Rigspolitiet bekræfter, at man ikke har kunnet få en ibrugtagningstilladelse, og man har nu allieret sig med en rådgiver, som skal se nærmere på dokumentationen for energiforbruget.

– Hvis det ikke ændrer væsentligt på beregningerne af energiforbruget, vil Rigspolitiet via den eksterne rådgiver undersøge mulighederne for at energioptimere kontrolboksene, skriver politiassessor Lars Christoffersen i en mail til Flensborg Avis.

Sagt på almindeligt dansk, så vil man, hvis beregningerne viser sig ikke at være gode nok, satse på at isolere boksene bedre.

Og det er sikkert noget, som går i orden inden for de nærmeste måneder, bedømmer Jane Petersen.

– Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det snart går i orden, siger teamlederen.

kommentar
deling del

Skriv et svar