Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Kommentar: Avisens rolle 
og fremtid

Kære alle.

Påstand: Flensborg Avis læses dagligt primært af kernen i mindretallet. Vores abonnementstal er derfor et symptom for mindretallets generelle udfordring. Hvordan gør vi medlemmer til mindretal? Hvordan opnår vi at få et mere forpligtende fællesskab i årene frem? Alle har ret til at melde sig ind i SSF og sende deres børn i vore skoler. Men bør vi ikke også stille større krav til hinanden om et aktivt medborgerskab?

Her spiller avisen en central rolle. Ethvert velfungerende samfund er kendetegnet ved at have en selvstændig presse. Som informer og servicerer. Professionelt, konstruktivt og kritisk.

Avisen har afgjort udfordringer. Vi er ikke tæt nok på det levede dagligdags liv i hele Sydslesvig. Vi har i mange år, med de ressourcer vi har, koncentreret os om Flensborg. For det er dér vi har vores absolutte styrke målt på abonnenter. Hvordan kan vi nå længere ud? Og hvad er det helt konkret, der ville kunne friste nye læsere til at følge mere aktivt med i det mindretals-samfund, de selv er en del af?

Alt dette har vi sat os for at undersøge grundigt i 2018. Og ikke ud fra »vi alene vide«. For Flensborg Avis er en speciel avis, der tildels fungerer på andre måder end flertallets medier. Derfor tager vi på mandag et vigtigt startskud. Og du er inviteret. Målet er ambitiøst: Det handler om at finde frem til helt nye modeller for, hvordan vi på tværs af mindretallets organisationer kan informere hinanden. For at skabe et større fællesskab, En mere tydeligt fællesskab på tværs i mindretallet. Det er den meget vigtige service-del af avisens publicistiske kerneopgave.

Journalistikken er en anden afgørende faktor. En avis uden bid og journalistisk mod er ligegyldig. Vi vil ikke reduceres til et foreningsblad. Vores redaktionelle linje står vi fortsat selv for. Det kan og må ikke være til diskussion. Flensborg Avis har en kontraktaftale med Sydslesvigudvalget, hvoraf det fremgår, at vi skal agere uafhængigt journalistik som et hvert andet medie. Den linje har været lagt siden 1991, da daværende chefredaktør Bjarne Lønborg ved sin ansættelse helt konkret betingede sig avisens redaktionelle uafhængighed. En linje jeg har fortsat og agter at fastholde fortsat.

Læs også: Formand for Sydslesvigudvalget: Avisen rammer balancen

Avisen har som opgave at følge mindretallet tæt. Både med konstruktive nyheder og også når bølgerne går højt. Når nogen offentligt er uenige med andre om forhold, der er væsentlige at få indsigt i for avisens læsere, skal vi selvsagt også bringe de dårlige nyheder. Hvis vi ikke gjorde det, bør avisen ikke længere være tilskudsberettiget via sydslesvigloven. Hvis vi blot skal referere, hvad der bliver sendt ud, men ikke selvstændigt reflekterer journalistisk, har vi ikke længere brug for journalister. Vi skal gøre ligesom Skive Folkeblad eller JydskeVestkysten i Aabenraa, når de beskriver uenighederne i de politiske diskussioner i deres lokalsamfund. Vi siger tit til hinanden, at vi skal være så danske som muligt på alle de områder, hvor det er muligt. Flensborg Avis skal være så dansk som muligt. Nogen har ment, at vi har tilladt os en journalistik, som er unødvendig hård. At vi skulle havde forladt den hidtidige »kritiske solidaritet« og erstattet den med en maksimal kritisk linje. Den kritik er jeg meget uenig i. Hvis vi skal have renset luften, så lad os gøre det.

Forhåbentlig kan visammen på mandag blive enige om, at avisen fortsat skal være journalistisk kritisk, når noget er på spil og uenighederne er til at få øje på. Avisens medarbejdere og jeg er også klar til at lytte og modtage kritik. Vi vil gerne i fællesskab med alle diskutere, hvor avisen har mangler og oplagte forbedringspotentialer. Debatmødet i biblioteket er startskuddet på den åbne strategiproces, som vi vil bruge mange kræfter på i 2018. Som har til mål at komme med helt nye bud på fremadrettede løsninger, som vi så kan begynde at tage fat på fra 2019. Det år, hvor Flensborg Avis som den ældste mindretalsorganisation fylder 150 år. Det vil vi nemlig fejre ved også at forsøge at give nye svar på, hvordan vi kan fastholde og udvikle avisen som en uundværlig del af det mindretal, som vi alle – meningsforskelle til trods – er dybt optaget af at videreudvikle for nye generationer. Vi har en konkret ide, som vi fortæller mere om på mandag.

Avisens fremtid er også mindretallets fremtid. Den kunne vi godt tænke os at diskutere med alle, høj som lav. Den lovede kolde øl serveres til alle os, der trænger. Vel mødt.

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar