Single Daily
af

Raning Krueger

Kø af opgaver omkring Femernbælt

Tålmodighed er nøgleordet, når der drøftes udvikling i Femernbæltprojektet.
Tålmodighed er nøgleordet, når der drøftes udvikling i Femernbæltprojektet.

Byggeriet af Femernbælt-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland er alt andet end et high-speed projekt. Det kræver tålmodighed på begge sider af grænsen og hos alle aktører.

Det blev tydeligt, da landdagen torsdag eftermiddag drøftede en foreløbig status for projektet, som FDP havde bedt om, og som Slesvig-Holstens trafikminister Reinhard Meyer fremlagde.

Der var sådan set ikke meget nyt i sagen, bortset fra at man nu fra officielt hold – som tidligere omtalt i avisen – i en rapport bekræfter, at Sydslesvig og her især store dele af østkysten nok vil sidde med sorteper over for det sydøstlige Holsten, når det gælder turistudviklingen, efter at brobyggeriet er fuldført.

12.600 indsigelser

– Forbundsforvaltningsretten har formentlig brug for mindst to år til, inden de 12.600 indsigelser fra tysk side er blevet færdigbehandlet, lyder prognosen af Reinhard Meyer.

Visualiseringen af en færdigbygget Femernbælt-forbindelse i Rødbyhavn.
Visualiseringen af en færdigbygget Femernbælt-forbindelse i Rødbyhavn.
Den grafiske fremstilling viser et tværsnit af tunnellen, der skal bygges mellem den tyske ø Femern og Lolland.
Der er stadig en del hindringer, der skal fjernes, før byggeriet for alvor kan gå i gang.
Planlægningsudvalgets dokumentation fylder allerede nu en hel del dokumentmapper. Og forbundsforvaltningsretten har formentlig brug for mindst to år mere, inden de 12.600 indsigelser fra tyske borgere er blevet færdigbehandlet.
Så der ligger en lang vej foran projektet endnu. Fermernbælt-forbindelsen forventes at blive indviet i 2026. Alle fotos: dpa

– Transportminister Ole Birk Olesen har i december bebudet, at tunnelbyggeriet kan starte, så snart alle tyske tilladelser foreligger, fremhæver Reinhard Meyer.

Han henviser til, at den tyske vedtagelse af planlægningsloven vil finde sted med et halv års forsinkelse i midten af 2018. Der regnes med, at Femernbælt-forbindelsen vil kunne tages i brug tidligst i 2028.

“Forbundsforvaltningsretten har formentlig brug for mindst to år til, inden de 12.600 indsigelser fra tysk side er blevet færdigbehandlet.”

Reinhard Meyer (SPD), trafikminister i Slesvig-Holsten

I rapporten nævnes også de interne gnidninger i regeringen, bl.a. vedrørende forsinkede behandlinger af forslag og indsigelser, som Meyer mere eller mindre gav miljøministeriet skylden for.

Uroligheder i Kiel

Efter et par dages uro og mediespektakel og et magtord fra regeringeschef Torsten Albig blev der arbejdsro igen. Danmark betaler fortsat hele tunnelbyggeriet på 7 milliarder euro, mens Tyskland står for vej- og togforbindelserne på tysk side til cirka 2,5 milliarder euro. Den 18 kilometer lange forbindelse kritiseres især af tyske miljøaktivister, mens SSW har opgivet sin modstand efter mottoet lov er lov.

Den slesvig-holstenske økonomi- og transportminister Reinhard Meyer (SPD) under en samtale med Monika Heinold (De Grønne) i Landdagen i Kiel. Meyer skyder på, at det kræver den tyske forvaltningsret yderligere to år for at behandle alle de 12.600 indsigelser, der er kommet fra tyske borgere imod Femernbælt-projektet. Foto: Carsten Rehder/dpa

– Det skaber næppe glæde i Danmark, at der er 12.600 indsigelser fra tysk side og kun 100 fra Danmark. Men der er forskel på de juridiske rammer. Og det bør respekteres, fremhævede SSWs Flemming Meyer, inden debatten blev afsluttet uden forslag eller henstillinger til retsudvalget.

Femern Bælt-projektet:

  • Tyske og danske regering nåede frem til beslutningen om Femern Bælt-forbindelsen i juni 2007
  • Tunnelen bliver 19 kilometer lang
  • Færdigbygget tidligst i 2026
  • Kommer til at være verdens længste sænketunnel
  • Forbindelsen vil forkorte rejsetiden mellem København og Hamburg med omkring en time
  • Den danske stat stiller statsgaranti for størstedelen af de 40,7 milliarder kroner, som tunnelen skal koste ifølge kalkulationen fra 2008

 

kommentar
deling del

Skriv et svar