Single Daily
af

Rasmus Meyer

Kobbermølle Børnehave: Udviklingsplan rammer forbi forældres ønsker

Forældrene fra Kobbermølle Børnehave har sendt et åbent brev til Skoleforeningens ledelse. De kritiserer, at anbefalingerne for en ny struktur ikke dækker over forældrenes ønsker og behov.
Forældrene fra Kobbermølle Børnehave har sendt et åbent brev til Skoleforeningens ledelse. De kritiserer, at anbefalingerne for en ny struktur ikke dækker over forældrenes ønsker og behov.

Flere steder i Skoleforeningens strukturudviklingskatalog henvises til forældrenes ønsker og behov, der ifølge Skoleforeningen har forandret sig de seneste år.

Men netop det punkt tilgodeser Skoleforeningens anbefalinger ikke, kritiserer Kobbermølle Børnehaves forældre i et åbent brev, som blev sendt til Skoleforeningens fællesråd, styrelse og direktion.

– For flere af os forældre har flytningen til området (Kobbermølle Børnehave, red.) været et aktivt fravalg af Flensborg By! Anbefalingerne i strukturudviklingsplanen rammer derfor kraftigt forbi forældreønsket her i området, står der i det åbne brev, som samarbejdsrådsformand Sandra Lemke på vegne af forældrene i Kobbermølle Børnehave sendte ud fredag.

Forældrene skriver, at de med stor bekymring ser på Skoleforeningens planer om lukning af Kobbermølle Danske Skole med efterfølgende flytning af Kobbermølle Børnehave. Ifølge Skoleforeningens anbefaling skal skolen på Wassersleben 32 lukkes, og efterfølgende skal børnehaven flytte fra Teichweg 1 til skolens matrikel.

Det ville betyde en udvidelse af børnehaven, men flytningen er ikke forældrenes ønske.

– Vi ønsker en fortsat drift af Kobbermølle Skole og en fortsat drift af Kobbermølle Børnehave på adressen Teichweg 1, skriver forældrene.

Trygge overgange

I brevet sættes der grundlæggende spørgsmålstegn ved, at »skolelukninger er den eneste vej tal at skabe bæredygtighed på i Skoleforeningen«, og »at små landsbyskoler ikke kan levere en tilstrækkelig pædagogisk kvalitet«.

Men forældrene peger også på konkrete punkter i Skoleforeningens udviklingsplan. Det er blandt andet Skoleforeningens ønske om at skabe trygge overgangene fra daginstitution til skole og senere hen til fællesskole og gymnasie.

– Denne tryghed vil blive afskaffet ved implementeringen af de foreslående strukturændringer, skriver forældrene.

De henviser til, at børnene i dag kan gå i vuggestue og børnehave i Kobbermølle, omkring en kilometer fra skolen, der optager børn fra 1. til 6. klasse. Samtidig er børnehavebørnene ugentligt på skolen, hvor de har gymnastik, og der gennemføres arrangementer i fællesskab.

– Strukturforandringerne vil medføre, at børnegruppen splittes op, idet hovedparten af børnene skal på Cornelius Hansen-Skolen, mens enkelte skal på Harreslev Danske Skole, kritiserer forældrene.

De henviser også til, at forældrene nærmest ingen kontaktflader har til Flensborg Nord, hvor Cornelius Hansen-Skolen ligger.

– Som familier hører vi til Harreslev Kommune, skriver de.

Antal børn

Ifølge forældrene er Skoleforeningens syn på udviklingen ligeledes fejlagtigt. Der tages ikke højde for den udvikling, der kan ses lige nu.

Forældrene skriver, at Skoleforeningen ikke har taget højde for, at 20 børn forventes indskolet i de kommende to år. Den forholdsvis store tilstrømning vil ifølge forældrene sænke driftsomkostningerne per barn. Samtidig med, at der skal tages højde for, at skolebygningen er afbetalt, skriver forældrene fra Kobbermølle Børnehave.

De forklarer desuden, at de igennem flere år har gjort opmærksom på pladsproblemer i børnehaven. Fremlagte ideer til, hvordan institutionen kan udvides er ifølge forældrene ikke blevet imødekommet af Skoleforeningen.

Pladsmanglen har betydet, at børn måtte afvises.

Beliggenhed

Skoleforeningen argumenterer i kataloget med, at beliggenheden af børnehaven »er for afsides ift. optagelsesområdet«.

Det argument kan forældrene fra børnehaven ikke følge.

– Vi som forældre siger, at dette argument er fra elfenbenstårnet, står der i brevet til Skoleforeningen.

Netop børnehavens beliggenhed i naturområdet værdsættes af forældrene, der mener, at matriklens nuværende beliggenhed øger børnenes tryghed og trivsel.

Kontakten til Danmark

Endnu et kritikpunkt i det åbne brev er kontakten til Danmark. Forældrene skriver, at børnene i dag jævnligt krydser grænsen. Der er etableret et samarbejde med Kruså Børnehave i form af fælles skovdage. Men hvis børnehaven flyttes til skolens matrikel, bliver vejen for lang for børnehavebørnenes ben. Dermed er kontakten til Kruså Børnehave truet, vurderer forældrene.

Anbefalinger drøftes ved regionalmøder

Skoleforeningens direktion ville mandag ikke kommentere brevet. Der henvises til regionalmøderne og fællesrådsmødet den 22. november, hvor strukturudviklingskataloget og styrelsens anbefalinger drøftes.

kommentar
deling del

Skriv et svar