Single Daily
af

Rasmus Meyer

Klimaoprøret Fridays for Future spreder sig

Verden over demonstrerede elever igen for en ny klimapolitik. I Slesvig-Holsten spreder protestbevægelsen sig til flere byer.
Verden over demonstrerede elever igen for en ny klimapolitik. I Slesvig-Holsten spreder protestbevægelsen sig til flere byer.

Husum, Kappel, Slesvig, Kiel, Nibøl, Sild, Egernførde, Rendsborg, Vyk og Flensborg. Det er blot nogle af de mange byer, hvor elever fredag lagde blyant og papir fra sig for at gå på gaden med papskilte og bannere.

Eleverne er inspireret af svenske Greta Thunberg, der siden august 2018 hver fredag strejker for et kursskifte i klimapolitikken.

Men fredagsdemonstrationerne, der sådan set startede i Sverige, spredte sig hurtigt til andre lande, og denne fredag kom der meldinger fra nærmest overalt på jorden, hvor elever, studerende og til dels deres forældre gik på gaden for at demonstrere for en ny klimapolitik.

I Tyskland var der fredag omkring 200 forskellige fredagsdemonstrationer, oplyser netværket Fridays for Future.

Protesterne er langt fra et storby­fænomen. Bevægelsen »Fridays for Future« er nået ud i hele samfundet.

Demonstrationer breder sig

I Slesvig-Holsten var der denne fredag blandt andet demonstrationer på øerne Før og Sild. Men også på fastlandet i det nordlige Slesvig-Holsten var der talrige aktioner. I Flensborg var deltagelsen i den nordlige landsdel ifølge politiets officielle opgørelse størst. Her var omkring 1100 elever gået på gaden. I Rendsborg og Husum talte politiet omkring 500-600 protesterende, mens Kappel og Slesvig lå på omkring 300-400.

Den største demonstration i Slesvig-Holsten samledes i Kiel. Her opgjorde politiet deltagerantallet til at være 5000 demonstranter. Ifølge NDR deltog i alt omkring 15.000 elever i fredagensdemonstrationerne.

Politiet oplyser, at der var tale om meget fredelige arrangementer.

Elevernes krav

Et af de meget konkrete krav fra eleverne er, at Tyskland skal gøre langt mere for udfasningen af kul. Det kræves, at et skift til vedvarende energi kommer langt hurtigere.

Generelt er bevægelsen præget af utilfredshed med de voksnes håndtering af de miljømæssige udfordringer. Greta Thunberg, der af mange anses som bevægelsens ikon, sætter blandt andet spørgsmålstegn ved at hun gå i skole, når klodens fremtid er truet.

I Tyskland meddelte politiet fredag, at cirka 300.000 havde demonstreret for et bedre klima. I Danmark anslog politiet, at cirka 15.000 tog del i demonstrationerne.

kommentar
deling del

Skriv et svar