Single Daily
af

Rasmus Meyer

Klar front mellem amtsråd og Dansk Skoleforening

Sagen om manglende transporttilskud til børn i de danske skoler i Slesvig-Flensborg Amt handler primært om manglende information. Særligt fra Skoleforeningens side, mener amtsrådsmedlem Karsten Stühmer (SPD).
Sagen om manglende transporttilskud til børn i de danske skoler i Slesvig-Flensborg Amt handler primært om manglende information. Særligt fra Skoleforeningens side, mener amtsrådsmedlem Karsten Stühmer (SPD).

Slesvig. SPDs næstformand i amtsrådsgruppen i Slesvig-Flensborg Amt, Karsten Stühmer, kritiserer Skoleforeningen. De har ikke leveret brugbart talmateriale i sagen om manglende transporttilskud til forældre med elever på de danske skoler i amtet.

Karsten Stühmer er også medlem af det tekniske udvalg i amtet, og sammen med et stort flertal i amtsrådet stemte han forleden for at give transporttilskud til forældre med elever på de tyske offentlige skoler. Forældre med elever på de danske skoler i amtet tilgodeses ikke, hvilket førte til en anklage om forskelsbehandling.

Den kritik afviser Karsten Stühmer. Han mener, at sagen på den ene side handler om, hvem der skal give tilskuddet. På den anden side handler sagen om manglende informationer. Han retter kritikken mod Skoleforeningen.

– Vi har i det tekniske udvalg flere gange bedt Skoleforeningen om at give os talmateriale, så vi blandt andet har en størrelsesorden på antallet af elever i amtet. De offentlige skoler har leveret de tal. Men fra Skoleforeningen er der ikke kommet seriøst talmateriale, siger Karsten Stühmer, der understreger, at amtsrådet på det grundlag ikke kunne træffe en beslutning.

– Det kan ikke være os i amtsrådet, der skal løbe efter Skoleforeningen for at sikre tilskud til deres forældre, siger Karsten Stühmer, der ikke står alene med kritikken.

Thomas Jepsen fra CDUs amtsrådsgruppe er på linje med ham.

Skoleforeningen 
afviser kritik

Lars Kofoed-Jensen, Skoleforeningens direktør, afviser kritikken fra de to amtsrådsmedlemmer.

– Skoleforeningen har holdt møde med repræsentanter fra amtets forvaltning og med politikere, og vi har svaret på alt, vi er blevet bedt om. Vi kan uden problemer give alle de oplysninger, der skal bruges, hvis de bare husker at spørge os, siger Lars Kofoed-Jensen.

Han tilføjer, at særligt CDU har markeret, at transporttilskud til elever fra de danske skoler er helt og holdent delstatens opgave.

Ifølge Lars Kofoed-Jensen mener delstaten, at transporttilskud til eleverne må ligge i amtets regi.

Samtidig understreger han, at der ikke er tale om et tilskud til Skoleforeningen.

– Det handler om penge til amtets egne borgere, hvad enten deres børn er i det tyske system eller i vores system. Derfor er jeg helt enig i, at der er tale om forskelsbehandling, fastslår Lars Kofoed-Jensen, der desuden takker SSW for indsatsen i amtet.

kommentar
deling del

Skriv et svar