Single Daily
af

Jens Nygaard

Kirker både nord og syd for grænsen skrumper

Nedgangen fortsætter for den danske folkekirke, Nordkirche i Tyskland og Dansk Kirke i Sydslesvig.
Nedgangen fortsætter for den danske folkekirke, Nordkirche i Tyskland og Dansk Kirke i Sydslesvig.

Den demografiske udvikling med ret få fødsler, børn og unge og en højere grad af verdsliggørelse af befolkningen. Det er nogle af de faktorer, der vejer tungt, når det drejer sig om tilslutningen til den protestantiske kristne tro og det dermed ofte forbundne medlemsskab af en kirke på både den danske og den tyske side af grænsen.

Danske statistikere nord for grænsen arbejder hurtigt, og for nogle dage siden var de klar med medlems-statistikken for den danske folke­kirke ved udgangen af 2016.

Det viste sig, at folkekirken mistede 25.000 medlemmer sidste år – og det er mere end dobbelt så mange som gennemsnittet for de seneste ti år. Det er særligt unge mennesker i alderen fra 18 til 28 år, der vælger ikke længere at være med i folkekirken – og dermed heller ikke betaler kirkeskat.

Folkekirken i Danmark har op­levet et fald i antallet af medlemmer siden 2002, men det er stadig tre ud af fire danskere nord for grænsen, der er med i folkekirken. Syd for grænsen har hverken Nordkirche eller Dansk Kirke i Sydslesvig de nyeste statistikker parat.

Nøgternt betragtet bliver det vel mere og mere tydeligt, at den sekulariseringen mærkes.

– Vi får i disse uger de nye indberetninger fra menighederne, og jeg regner med, at vi har tallene parat om nogle uger, fortæller Jytte Nickelsen, der er forretningsfører i Dansk Kirke i Sydslesvig. Der er 30 menigheder og 22 pastorater i Sydslesvig.

Tallene har dog i de seneste år haft en entydig tendens i nedadgående retning. I 1995 var der 6978 medlemmer i de danske menigheder i Sydslesvig, og dengang drømte man om at komme op på 7000 medlemmer. Det er dog gået den anden vej: Ved udgangen af 2015 kunne der registreres 5968 medlemmer.

– Nøgternt betragtet bliver det vel mere og mere tydeligt, at den sekularisering (verdsliggørelse, red.), der længe har præget det tyske samfund, nu også kan mærkes i tilslutningen til vore menigheder, hed det i beretningen til kirkedagen sidste år.

Nordkirche, der er sammenslutningen af protestantiske kirker i Slesvig-Holsten, Hamborg og Mecklenburg-Vorpommern, regner først med at kunne publicere de nyeste tal en gang i løbet af sommeren, men også her har der været en entydig tendens i de seneste år.

Nordkirche mister to procent om året

Ved afslutningen af 2015 var der 2.103.379 medlemmer, og det var en nedgang på 42.891 i forhold til året før. Og hvis man går endnu et år tilbage, var nedgangen dengang på 47.481 medlemmer. Groft sagt kan man sige, at de tyske protestantiske kirker hvert år mister to procent af deres medlemmer. De katolske kirker har enten et svagt stigende eller et stabilt medlemstal.

Det er for øvrigt meget forskelligt, hvor mange der er med i de protestantiske kirker i de tre delstater. Mecklenburg-Vorpommern er præget af fortiden i det gudløse DDR, og der er det kun omkring hver femte, der er medlem af kirken, mens det i Slesvig-Holsten er omkring halvdelen. For nogle år siden faldt tallet så meget, at det kom lige under 50 procent for de protestantiske kirkers vedkommende i Slesvig-Holsten.

Det samlede medlemsbidrag til de danske kirker i Sydslesvig steg en smule fra 2014 til 2015 – mens medlemstallet altså faldt.

– Meget tyder således på, at en stor del af nedgangen kan forklares ved, at menighedsråd har valgt at slette medlemmer, der ikke betalte deres bidrag, hed det i beretningen til kirkedagen. Desuden bliver det noteret, at hvis nedgangen fortsætter, skal der muligvis spares en præstestilling.

I en tid, da mange mennesker har færre penge mellem hænderne, spiller økonomien sikkert en stor rolle, når det drejer sig om beslutningen om at forlade kirken.

De danske kirker i Sydslesvig opkræver fem procent af lønskatten for at være med i kirkelivet. I den tyske protestantiske kirke er det imidlertid hele ni procent.

Hvis man for eksempel tjener 30.000 euro om året og betaler 5500 euro om året i skat, flyder der omkring 500 euro om året, hvis man er medlem af Nordkirche. For folk, som tjener godt og svarer omkring 11.000 euro om året i lønskat, er der tale om 1000 euro om året.

For de danske kirker i Sydslesvig kan man regne med lidt mere end det halve af disse beløb.

kommentar
deling del

Skriv et svar