Single Daily
af

Jan Christensen

Kiel-regeringen vil igen opdele læreruddannelsen

CDU, FDP og De Grønne vil afskaffe den fælles læreruddannelse for slesvig-holstenske gymnasier og fællesskoler og i stedet målrette uddannelsen, sådan som man kender det fra andre delstater.
CDU, FDP og De Grønne vil afskaffe den fælles læreruddannelse for slesvig-holstenske gymnasier og fællesskoler og i stedet målrette uddannelsen, sådan som man kender det fra andre delstater.

– Det er helt åbenlyst, at udfordringerne i fællesskolerne er anderledes end i gymnasierne, og det skal selvfølgelig afspejles i lærernes uddannelse.

Det fastslog den slesvig-holstenske undervisningsminister, Karin Prien, (CDU), da landdagen fredag drøftede delstatsregeringens forslag om igen at målrette læreruddannelsen mod henholdsvis gymnasier og fællesskoler.

CDU, FDP og De Grønne vil dermed gøre op med den uddannelsesreform, som den tidligere regering bestående af SPD, SSW og netop De Grønne vedtog. I fremtiden satser man derfor på både universiteter og Hochschulen.

– Netop Flensburger Hochschule står stærkt, hvad angår specialpædagogik og inklusion, og ved at uddanne lærerne målrettet til den skoleart, de skal undervise i, matcher vi den måde, som andre delstater også uddanner lærerkræfter på, sagde Karin Prien. I fremtiden er det planen, at gymnasielærerne skal uddannes i Kiel og Lübeck, mens fællesskolelærerne skal uddannes i Flensborg.

Jamaica-koalitionen lagde vægt på, at tidligere tiders ideologiske stridigheder om lærernes uddannelse ikke spillede noget rolle, men både SPD og SSW var stærkt kritiske over for den planlagte lærerreform.

– Vi ønsker ikke en opdeling mellem 1. og 2. klasses lærere. Denne reform er ude af trit med tiden og slet ikke fremtidsorienteret, sagde SSWs uddannelsespolitiske ordfører, Jette Waldinger-Thiering fra talerstolen.

Netop her ved skolestarten er der fokus på den katastrofale lærermangel i Slesvig-Holsten, og derfor bør regeringen efter SSWs opfattelse i stedet gøre læreruddannelsen mere attraktiv.

CDU, FDP og De Grønne vil afskaffe den fælles læreruddannelse for slesvig-holstenske gymnasier og fællesskoler og i stedet målrette uddannelsen, sådan som man kender det fra andre delstater. Foto: Jens B¸ttner/dpa.

CDU, FDP og De Grønne vil afskaffe den fælles læreruddannelse for slesvig-holstenske gymnasier og fællesskoler og i stedet målrette uddannelsen, sådan som man kender det fra andre delstater. Foto: Jens B¸ttner/dpa.

– Samtidig bør vi sørge for en fornuftig videre- og efteruddannelse af lærerne. Det vil ikke kun gavne eleverne, men også lærernes velbefindende og et godt arbejdsklima i skolerne, sagde Jette Waldinger-Thiering.

kommentar
deling del

Skriv et svar