Single Daily
af

redaktionen

Kaptajn tager afsked med Möwe

I næsten 20 år har Hans-Peter Ketelsen sejlet flensborgere og turister over Flensborg Fjord - nu skal 
skibet sælges.
I næsten 20 år har Hans-Peter Ketelsen sejlet flensborgere og turister over Flensborg Fjord - nu skal 
skibet sælges.

Af Anna Rüb, shz

I bunden af havnespidsen ligger hun – MS Möwe. Det blå-hvide turistskib ligger fast fortøjet. På nær et bord med stole i bagstavnen er alt stuvet væk. I næsten halvandet år har Möwe ikke rørt sig ud af stedet.

– Men den er klar – i teknisk fin stand, siger Hans-Peter Ketelsen, der er tidligere ejer og kaptajn på Möwe.

Nu er det kendte skib sat til salg – et stort banner om bagbord forsøger at lokke købere til.

Möwe og Hans-Peter Ketelsen har udover et fælles fødselsår i 1952 også 20 års samliv til fælles. Første gang, at flensborgerne stiftede bekendtskab med Möwe var i 1999. En bekendt, Fritz Ziegfeld, hentede skibet i det tidligere DDR.

– Til at begynde med var han kaptajn og jeg matros, fortæller Hans-Peter Ketelsen.

I samme år havde Sylt-boeren også tilbudt ham at købe skibet.

– Men jeg kunne ikke ride på to heste – Flensborg og Sild, siger Hans-Peter Ketelsen.

Men han sprang ud i det. I begyndelsen var det knappe tider, men det gik bedre og bedre med årene.

– Både Möwe og jeg blev mere og mere kendt i Flensborg, husker han.

MS Möwe og Hans-Peter Ketelsen har fælles fødselsår – 1952. Foto: Povl Klavsen

Siden er det blevet til mange turistsejladser, bryllupsture og begravelser til søs. Turskibet med plads til cirka 50 ombord blev kendt og elsket i Flensborg.

Så fandt han MS Jörgensby i Egernførde, købte den og hentede den til Flensborg.

– Jeg var forlibt i det skib og troede, at jeg ville gøre byen en tjeneste ved at tage det hertil, fortæller Hans-Peter Ketelsen.

Når han tænker tilbage på den tid, er han ikke i tvivl:

– Jeg beklager dybt, at jeg købte Jörgensby. Derfra gik det bare ned ad bakke, erkender han.

Kort efter købet gik transmissionen i stykker. Siden fulgte motorskader, og i næsten to år lå skibet mere eller mindre helt stille, til de mange reparationer var klaret. Et stort fald i indtægterne, som Hans-Peter Ketelsen betegner det.

Derefter blev kunderne væk. I juli 2017 brændte skibet, og siden da har Jörgensby ikke været sejlklar.

I samme år fik han også en større sag på halsen.

– Myndighederne påstår, at jeg har unddraget at indbetale sociale bidrag, siger Hans-Peter Ketelsen om den sag, som han fortsat bøvler med.

Han havde kun to skibsførere på mini-jobordning ansat – altså kan han ikke anerkende kravet fra myndighederne. Kravet har Hans-Peter Ketelsen efter års forhandlinger fået nedbragt til 12.500 euro.

I december 2017 gik han i betalingsstandsning, og han fik dermed tre måneder til at få betalt det skyldige beløb.

– Jeg fik skrabet 8000 euro sammen, fortæller den tidligere ejer af Möwe.

Men der manglede jo 4500 euro.

– Der var ingen, der ville låne mig de penge, siger en stadig skuffet Hans-Peter Ketelsen.

– I de gode tider vil jeg havde skrabet de penge sammen i løbet af to dage, tilføjer han.

Men det manglende beløb kunne han ikke finde.

Möwe var i første omgang ikke omfattet af betalingsstandsningen. Det skyldes, at før Hans-Peter Ketelsen købte Jörgensby, stod hans daværende – nu afdøde – livsledsager Gisela Landahl som ejer af Möwe. Så mens Jörgensby ikke var sejlklar, stod Hans-Jørgen Ketelsen ved roret på Möwe – som kaptajn, men ikke som ejer.

Da Jörgensby brændte, ville forsikringsselskabet kun udbetale erstatning, hvis skibet blev solgt, og derfor solgte Hans-Peter Ketelsen skibet til et polsk selskab. Efter egen opfattelse blev Jörgensby solgt til en pris 45.000 euro under det, som den var værd. Derefter udbetalte forsikringsselskabet en erstatning på 385.000 euro.

Så selv efter indfrielse af et banklån og betaling af yderligere udestående poster er der penge nok til at betale gælden på 40.500 euro og sagsomkostninger, gør bebestyrer Wihlem Salim Khan Durani opmærksom på.

Og måske er der også flere kreditorer – blandt andre arvingerne til Möwe – som kan fremsætte krav, som endnu ikke har været fremme. Og så rækker den overskydende sum ikke.

– Så derfor kan vi ikke få lukket sagen endnu, siger bobestyreren.

Og da de nye ejere af Möwe ikke ønsker at anvende skibet, er det sat til salg. Og der har været enkelte interesserede.

– Men når de hører prisen, så forsvinder interessen, siger Hans-Peter Ketelsen.

78.000 euro er den nuværende pris for turbåden. Det beløb svarer nogenlunde til det, som banken – inklusive renter – skal have.

– Jeg er virkelig ked af, at jeg har mistet Möwe, tilstår Hans-Peter Ketelsen.

Og på grund af konkursen må skibet ikke sejle nu.

– Men det kan nu sagtens sejle, siger Hans-Peter Ketelsen videre.

kommentar
deling del

Skriv et svar