Single Daily
af

Rasmus Meyer

Leder: Kan det danske mindretal ikke lære noget af andre?

At være dansk kan også betyde, at man tænker kreativt og via innovative løsninger klarer en kompleks udfordring­.
At være dansk kan også betyde, at man tænker kreativt og via innovative løsninger klarer en kompleks udfordring­.

I debatten om en mulig ny struktur i det danske mindretal virker fronterne meget fastlåste. Mens nogle hænger fast i en ny kommunalstruktur efter dansk forbillede, er andre opsatte på at bevare den nuværende struktur. Især sidstnævnte gruppe har været meget ihærdig med at skyde nye ideer ned fra starten. Så snart der kommer løsningsforslag, løber man ind i en mur af modargumenter, der blandt andet handler om mangel på mangfoldighed og basisdemokrati.

Det er sørgeligt, fordi man med denne fremgangsmåde lukker ørerne for, om der er noget brugbart i fremlagte løsningsforslag. Det gælder for eksempel, når strukturen i Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) nævnes som eksempel for en anden måde at organisere et mindretal på. At Flensborg Avis, Kirken og Sydsles­vigsk Vælgerforening (SSW) ikke kan indgå i denne struktur er selvsagt. Men betyder det, at det danske mindretal slet ikke kan lære af erfaringerne i Nordslesvig? Hvornår blev vi egentlig så selvoptagne, at vi ikke vil lære af andre?

Man burde i det mindste lytte, når BDN-formand Hinrich Jürgensen siger, at man altid skal spørge sig selv, om den nuværende struktur er den helt rigtige. Med andre ord skal vi i et fællesskab som mindretallet altid spørge os selv, om rammen, det vil sige strukturen, på bedste vis dækker brugernes behov. For debatten må ikke handle om, hvorvidt man skal bevare nogle organisationer. Debatten handler om, hvorvidt den nuværende struktur er den bedst mulige ramme for det danske mindretal. Og denne debat skylder vi medlemmerne af det danske mindretal – og mindretallets venner i Danmark, der trods en stribe af kedelige sager om stridighed og uenighed holder fast i os.

Organisationernes ledelse burde til enhver tid efterspørge, om brugernes behov dækkes bedst muligt, og om mindretallet får mest ud af tilskuddene. Dermed ikke sagt, at en kommunalstruktur eller en BDN-model er den helt rigtige for Sydslesvig. Men vi burde være kloge nok til at se på, om vi kan lære noget af andre.

For ideen om at være så dansk som muligt betyder ikke nødvendigvis, at man slavisk skal overtage noget fra andre – eller at man ubetinget skal holde fast i nogle organisationer og foreninger. At være dansk kan også betyde, at man tænker kreativt og via innovative løsninger klarer en kompleks udfordring. Men den del af danskheden går måske for langt i det danske mindretal.

kommentar
deling del

Skriv et svar