Single Daily
af

Rasmus Meyer

Kæmpelastbiler på vej til det indre Flensborg

Slesvig-Holstens trafikminister Bernd Buchholz (FDP) har udpeget ni nye strækninger til op mod 25 meter lange kæmpelastbiler. En af strækningerne går til Flensborgs industrihavn.
Slesvig-Holstens trafikminister Bernd Buchholz (FDP) har udpeget ni nye strækninger til op mod 25 meter lange kæmpelastbiler. En af strækningerne går til Flensborgs industrihavn.

Trafikministeriet i Kiel forventer, at kæmpelastbiler, det vil sige lastbiler med en længde på op til 25 meter, til sommer må køre gennem Flensborg for at komme til industrihavnen.

Det oplyser ministeriet til Flensborg Avis i et skriftligt svar. Delstatens trafikminister, Bernd Buchholz (FDP), har bedt om en frigivelse af flere vejafsnit til kæmpelastbiler. Blandt vejafsnittene er også strækningen fra motorvej A7 via B200 og B199 til industrihavnen (Am Industriehafen). Det er det tyske trafikministerium, der skal godkende afsnittene, men ministeriet i Kiel forventer, at der kommer et ja senest til sommer.

Ministeriet gør dog opmærksom på, at der ikke er tale om de såkaldte modullastvogne. Der er tale om lastbiler med en længde på op til 25,25 meter, men de må ikke overskride en totalvægt på 44 tons. De såkaldte modullastvogne, der blandt andet må køre i Danmark, har en tilladt totalvægt på op til 60 tons.

I Tyskland er de lange vogntog omstridte. Modstanderne argumenterer blandt andet med, at de lange lastbiler belaster vejnettet mere end andre lastbiler. Desuden er lastbilerne en udfordring i sving og rundkørsler. Kritikerne mener også, at transporten hellere bør ske med jernbane eller skib frem for at øge transporten på vejene.

Buchholz afviser kritik

Slesvig-Holstens trafikminister er ikke enig i kritikken, og han vælger at fokusere på de positive aspekter.

Det skriver ministeriet i det skriftlige svar. Feltforsøg med de lange lastbiler har ifølge ministeriet vist, at der ikke er en øget sikkerhedsrisiko. Desuden stiger belastningen af vejnettet ikke, fordi vægten på de lange lastbiler ikke må overstige de 44 tons. Samtidig har feltforsøg vist, at de lange lastbiler ikke forurener mere end andre transportformer. Derimod mener ministeren, at CO2-udslippet reduceres, fordi færre lastbiler transporterer store mængder gods. Ministeriet kender ikke omfanget af, hvor mange speditionsfirmaer der i givet fald vil gøre brug af de lange lastbiler. Ved de praktiske forsøg var der tre firmaer fra Slesvig-Holsten, der brugte de lange lastbiler.

Ny industrihavn ikke indtænkt

Byrådets beslutning om at omlægge industrihavnen indgår endnu ikke i frigivelsen af vejafsnit. Der er kun tale om enkelte afsnit, og i givet fald er det op til ministeriet og delstatens vejdirektorat at få andre og nye strækninger godkendt.

Ingen politisk beslutning

Beslutningen om at frigive nye vejafsnit er truffet af trafikministeriet. Politikerne og forvaltningen i Flensborg er ikke blevet inddraget, og det ser ud til, at politikerne i Flensborg havde sagt nej, hvis trafikministeriet havde spurgt.

kommentar
deling del

Skriv et svar