Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Jurist: Skoleforeningen skal informere forældre på tysk

Medlem af Skoleforeningens fællesråd er frustreret over, at tyske forældre i hans øjne ikke informeres godt nok på tysk om barnets tarv. Advokat peger på, at grundloven og omsorgspligten overtrædes, hvis det ikke sker.
Medlem af Skoleforeningens fællesråd er frustreret over, at tyske forældre i hans øjne ikke informeres godt nok på tysk om barnets tarv. Advokat peger på, at grundloven og omsorgspligten overtrædes, hvis det ikke sker.

Suppleant til Fællesrådet i Dansk Skoleforening for Sydslesvig og tidligere formand for samarbejdsrådet ved Kobbermølle Børnehave Ole Hansen er frustreret over, at de mange tyske forældre med børn i de danske institutioner ikke informeres på tysk.

Han har bedt en tysk advokat tage stilling til, om Skoleforeningen overtræder loven ved kun sporadisk at informere på tysk.

– Enhver ved, hvor svært det er for voksne at lære et nyt sprog. Mange magter det ikke. Jeg er dybt frustreret, ja faktisk vred over, at Skoleforeningen ikke tager konsekvensen af at modtage så mange tyske forældre. Det går jo ud over børnene, når forældrene ikke forstår, hvad der bliver sagt på møderne i de vuggestuer, børnehaver og skoler, hvor de har deres børn.

Mister indflydelse

– Samtidig udelukker man en stor gruppe af ressourcestærke forældre fra at få den indflydelse, de har ret til, og som i høj grad ville kunne gavne Skoleforeningen. De rækker jo ikke fingeren op, når der efterspørges medlemmer af diverse bestyrelser. »Ich kann ja kein Dänisch«, lyder det forståelige ræsonnement, påpeger Ole Hansen, der er lektor på pædagoguddannelsen Campus Aabenraa UC Syd.

* * *

Læs hele historien her

kommentar
deling del

Skriv et svar