Single Daily
af

Jens Nygaard

Job i Danmark interessant for lavtlønnede i Sydslesvig

Mange lavtlønnede i Sydslesvig er meget interesserede i et job i Danmark, hvor lønnen typisk er højere.
Mange lavtlønnede i Sydslesvig er meget interesserede i et job i Danmark, hvor lønnen typisk er højere.
Det er meget attraktivt for især lavtlønnede i Sydslesvig at få sig et arbejde i Danmark. Lønnen er typisk en del højere.
Peter Hansen, leder af Infocentret

Der er tre ansatte plus en leder, som også laver noget andet, ved Infocenter Grænse, der hører til Regionskontoret i Bov – og de har meget travlt. Langsomt men sikkert bliver der nemlig flere, der pendler mellem de to lande for at komme på arbejde. Og så er der mange forhold, som skal afklares.

– Jeg vil skyde på, at der hvert år bliver en enkelt eller to procent flere grænsependlere, siger Peter Hansen, der er leder af Infocentret.

Han har blandt andet en nyansat, der tager sig af at formidle stillinger på tværs af grænsen, og det er en formidling, der i høj grad har slagside: Der er nemlig langt flere med bopæl i Tyskland, der arbejder i Danmark, end der er den modsatte vej.

– Det er meget attraktivt for især lavtlønnede i Sydslesvig at få sig et arbejde i Danmark. Lønnen er typisk en del højere, siger Peter Hansen.

Han har sammen med sine kolleger sidste år gennemført fire procent flere rådgivninger – men der er stadig langt til de gyldne dage inden finanskrisen, da der var langt flere grænsependlere.

– Der var blandt andet et byggeboom i Danmark, og vi havde ind imellem en halv snes nye pendlere sammen til en startrådgivning, fortæller kontorlederen.

Siden er det hele blevet en del mere indviklet. Der skal ofte arbejdes med komplekse sager i forhold til klienter, der har været pendlere i mange år.

– Der er stadig et stort behov for information om blandt andet skat og sociale forsikringer – og for tiden er det sæson for selvangivelser i Danmark. Det er blandt andet svært, når man ikke kan sproget, fortæller Peter Hansen.

Han og medarbejderne hjælper også med kontakten til myndighederne – for det meste de danske. Og de gør opmærksom på, hvis der finder ikke hensigtsmæssig sagsbehandling sted i kommunerne.

Der afvikles for tiden næsten 3000 rådgivninger sted hvert år – også rundt omkring. Også i forhold til det danske skattevæsen kan centeret være behjælpelig: Hver onsdag kan man træffe en dansk skattemedarbejder i Lyren ved Bov, hvor centeret har til huse.

Infocentret er gået over til en anden opgørelsesmetode i forhold til grænsependlere. Det har vist sig, at de tidligere skøn var for lave. Sidste år blev der med den nye opgørelsesmetode talt 14.675 grænsependlere – og af dem var det kun de 651, der boede i Danmark og arbejdede i Tyskland.

Peter Hansen er lederen af Infocentret.
(Foto: Arkiv/Sebastian Iwersen)

kommentar
deling del

Skriv et svar