Single Daily
af

Jens Nygaard

Interessen blandt udlændinge for at blive gift i Sønderjylland på vej op igen

Efter nyskabelsen med, at en central enhed skal screene udenlandske par, inden de kan blive gift i Danmark, røg antallet af udenlandske vielser i Sønderjylland kraftigt ned. Nu er det på vej opad igen - og der er ventetid flere steder.
Efter nyskabelsen med, at en central enhed skal screene udenlandske par, inden de kan blive gift i Danmark, røg antallet af udenlandske vielser i Sønderjylland kraftigt ned. Nu er det på vej opad igen - og der er ventetid flere steder.

Den 1. januar trådte nye danske regler for ægteskab indgået i kongeriget blandt udlændinge i kraft. Det drejede sig i høj grad om at undgå proforma-ægteskaber, og nyskabelsen indebar, at en central enhed under Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) skulle screene de ægteskabsvilliges papirer inden selve vielsen. Samtidig blev det dyrere.

Konsekvensen var, at antallet af udenlandske vielser røg helt ned i kulkælderen. Traditionelt har Tønder Kommune haft førertrøjen på i Sønderjylland, når det gælder vielser af udlændinge – med op mod 2000 vielser om året – men i januar var der kun 13 par, der blev viet i kommunen mod 149 par i januar året før.

Nu er tallet imidlertid på vej opad igen. I maj var der 166 vielser mod 176 året før.

– Det er en tendens, som også er fortsat sommeren igennem, fortæller Bente Stenger, der er giftefoged i kommunen.

Med den stigende efterspørgsel står hun nu med et problem: Det er nemlig Familieretshuset, der får gebyret fra parrene for screeningen, og ikke kommunen. Og i Tønder har det haft den konsekvens, at der er blevet skåret ned fra fem giftefogeder til halvanden.

– For tiden er det sådan, at hvis parrene har fået godkendt deres papirer, så kan vi først tilbyde dem at blive gift hen mod slutningen af september, fortæller Bente Stenger, som tilføjer, at det selvfølgelig er en politisk beslutning, om der med den igen stigende efterspørgsel også skal være flere giftefogeder.

Tønder er med hensyn til vielser af udlændinge igen ved at være oppe på samme niveau som de samme måneder sidste år - og selv om papirerne har fået et OK, kan der første findes ledige datoer hen i slutningen af september. Arkivfoto

Tønder er med hensyn til vielser af udlændinge igen ved at være oppe på samme niveau som de samme måneder sidste år – og selv om papirerne har fået et OK, kan der første findes ledige datoer hen i slutningen af september. Arkivfoto

Tendensen er den samme i Aabenraa Kommune – der dog ligger på et betydeligt lavere niveau, når det drejer sig om vielser af udlændinge.

– Interessen for vielser af udlændinge er vokset på det seneste. For tiden har vi først ledige tider hen i september, siger giftefoged Lisbet Klietsch Jørgensen. Hun og hendes kolleger har i år indtil nu smedet lige knap 120 udenlandske par sammen – lidt færre end sidste år.

I Sønderborg er niveauet af vielser ved at nærme sig det samme som tidligere nu efter nogle magre måneder i begyndelsen af året.

– Nu er vi spændt på, om det holder. Sommertiden er som bekendt højsæson for vielser, siger Tina Gehrke Jensen, der er giftefoged i kommunen. Kommunen har bibeholdt det samme antal giftefogeder som tidligere og har vielser hver fredag.

Fra Familieretshuset oplyses det, at man for tiden ikke har tal for området: Antallet af ansøgninger, sagsbehandlingstiden og antallet af afslag.

– De tal, som vi har, er fra april og er ikke længere dækkende. For tiden er vi ved at lave ny statistik, lyder det fra myndighedens pressetjeneste.

Papirarbejdet

Der er dog andre, der kan fortælle noget om konsekvenserne af ændringen med den nye centrale enhed:

– Nogle gange får jeg et OK på 24 timer, og i andre tilfælde kan det vare op til seks uger, fortæller Wolfgang Dahl, der i 12 år har drevet bureauet heiraten.dk og i tidens løb har fået gift over 3500 udenlandske par i Danmark.

Hans erfaring er, at det meget afhænger af parrene. Hvis mindst en af de ægtevillige kommer fra et meget fjernt land, hvorfra det er svært at fremskaffe de krævede papirer, så kan det være vanskeligt, for ikke at sige umuligt. Det drejer sig tit om den såkaldte civilstandsattest – altså et bevis på, at man ikke er gift i forvejen. Den er det for eksempel meget svært at fremskaffe fra Burkina Faso.

– Men det gælder også papirer fra et land som Filippinerne, fortæller Wolfgang Dahl.

Han har som følge af ændringen fået færre kunder, og han tilbyder en gratis telefonisk rådgivning, hvor han ud fra parrets oplysninger kan bedømme, hvor store chancerne er for at få et ja fra Familieretshuset.

– Jeg tager kun par, hvor udsigten til, at det kan lykkes, er stor, fortæller den tidligere journalist.

Selv om de skærpede regler har givet ham færre kunder, hilser han ændringen velkommen.

– Der har været kommuner, hvor man ikke har holdt sig til nogen regler, siger Wolfgang Dahl.

Ægteskabsformidleren Wolfgang Dahl hilser nyskabelsen velkommen - selv om den har betydet færre kunder for ham. Arkivfoto: Tim Riediger

Ægteskabsformidleren Wolfgang Dahl hilser nyskabelsen velkommen – selv om den har betydet færre kunder for ham. Arkivfoto: Tim Riediger

Ærø

Han har tidligere ikke sendt giftevillige til Ærø, der har været kendt som Danmarks Las Vegas med op mod 4000 vielser om året. Nu mener han imidlertid, at Ærø er blevet »clean«, som han udtrykker det, og vil gerne sende par til den smukke ø.

En igangværende sag fra det tyske kriminalpoliti har for øvrigt vist, at et agentur i Hamborg efter al sandsynlighed har fået arrangeret op mod 1000 proforma-ægteskaber til en pris på op mod 15.000 euro stykket. Og parrene blev først og fremmest gift på Ærø med det formål at opnå opholdstilladelse i Tyskland.

– Ingen andre steder i Danmark var det tidligere muligt at blive gift med så tynde papirer som på Ærø, skriver Wolfgang Dahl på sin hjemmeside.

Det er da også på Ærø, at den nye ændring med en central screening har haft den største indvirkning. Det kan mærkes af hoteller og restauranter, der ofte ligger tyndt besatte hen.

Proforma

Men selv om der stadig bliver gennemført vielser mellem udlændinge på øen, så viste det sig i april, at selv med en tilladelse fra Familieretshuset er det ikke altid, at alt er i den skønneste orden.

Den 11. april ville et par med en mand fra Nepal og en kvinde fra Ungarn gerne giftes på Ærø. Giftefogeden blev mistænksom og indkaldte parret til en samtale. Det viste sig hurtigt, at de to ikke kendte hinanden, og at de ikke havde et fælles sprog at kommunikere på. Så der var helt klart tale om et proforma-ægteskab, der derfor blev aflyst.

kommentar
deling del

Skriv et svar