Single Daily
af

Nelle Margrethe Hardt

Intens debat om mindretallets immaterielle kulturarv

Lørdag havde Sydslesvigsk Forening (SSF) inviteret alle mindretallets medlemmer til borgermøde om den dansk-tyske ansøgning til Unesco om at blive anerkendt som immateriel kulturarv.
Lørdag havde Sydslesvigsk Forening (SSF) inviteret alle mindretallets medlemmer til borgermøde om den dansk-tyske ansøgning til Unesco om at blive anerkendt som immateriel kulturarv.

Der opstod en livlig debat under borgermødet i Flensborghus lørdag middag, der handlede om, hvad det danske mindretals immaterielle kulturarv består i.

Sydslesvigsk Forening (SSF) og Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) ansøgte i begyndelsen af 2018 om, at den dansk-tyske mindretalsmodel og den fredelige sameksistens mellem mindretal og flertal i grænselandet bliver optaget på Unescos liste over immateriel kulturarv.

For tiden arbejder SSF og BDN på den endelige ansøgning, der skal sendes til Unesco i år. I den forbindelse bad SSF det danske mindretals borgere om at tage stilling til, hvad der bør fremhæves.

SSFs kommunikationschef, Lars Erik Bethge, sagde på mødet, at det dansk-tyske grænseland ikke er en almengyldig model, men en værktøjskasse. Foto: Lars Salomonsen

Møde i to halvlege

Før debatten fik de fremmødte en introduktion af Maria Lanng, projektkonsulent fra det Kongelige Bibliotek i København, der forklarede, hvad den immaterielle kulturarv går ud på.

Derefter fortalte SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen om baggrunden for ansøgningen, og tidligere generalkonsul Henrik Becker-Christensen holdt oplæg om den specielle historiske baggrund i grænselandet.

Under frokosten fik deltagerne tid til at summe over den immaterielle kulturarv, og i mødets anden halvleg gik mikrofonen på tur, og de fremmødte diskuterede, hvordan mindretallets danskhed kommer til udtryk set i forhold til den tyske nabo.

Læs meget mere i den trykte avis mandag

kommentar
deling del

Skriv et svar