Single Daily
af

Rasmus Meyer

Ingen udsigt til store stigninger i tyske tilskud

Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) landssekretær, peger på, at de tyske tilskud til mindretallets institutioner og foreninger er steget markant i de seneste år. Især på skoleområdet er der næppe udsigt til yderlige stigninger.
Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) landssekretær, peger på, at de tyske tilskud til mindretallets institutioner og foreninger er steget markant i de seneste år. Især på skoleområdet er der næppe udsigt til yderlige stigninger.

I debatten om den økonomiske situation i Sydslesvig og en eventuel forandring af strukturen har Sydslesvigudvalgets formand, Anni Matthiesen (V), og den danske generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, gjort opmærksom på, at mindretallet skal se på, om der kan hentes højere tyske tilskud.

Det har fået Martin Lorenzen til at reagere. Han er landssekretær for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), og han mener ikke, at der er udsigt til markant højere tyske tilskud.

– Jeg har forståelse for, at både Kim Andersen og Anni Matthiesen spørger om tilskuddene fra tysk side, men SSW har opnået rigtig meget de seneste år, forklarer Martin Lorenzen.

– På skoleområdet kan vi nærmest ikke presse citronen mere. Vi har stort set opnået ligestilling med de offentlige tyske skoler, tilføjer han.

Ifølge Martin Lorenzen er de slesvig-holstenske tilskud til Dansk Skoleforening for Sydslesvig fra 2012 til 2019 steget med 37 procent (omkring ti millioner euro).

– Baggrunden for denne stigning er 100-procent sagen, efter at Skoleforeningen i 2011 og 2012 blev mødt med en nedskæring fra den daværende regering. Fra 2013 indførte delstaten igen ligestilling på skoleområdet for det danske mindretal. I sammenligning med 2010 er Skoleforeningens tilskud vokset med 6.098.400 euro, hvilket er en stigning på cirka 19 procent, siger Martin Lorenzen, der er glad for, at den nye delstatsregering holder fast i kursen fra den tidligere regering, som SSW var med i.

Andre områder

SSW har lavet en opgørelse over, hvilke tilskud delstaten giver til det danske mindretal. Ud fra den fremgår det, at tilskuddene til Sydslesvigsk Forening (SSF) og Dansk Centralbibliotek også er steget. SSF får i 2019 omkring 550.000 euro. I 2012 var tilskuddet 390.000 euro. For Centralbibliotekets vedkommende er tilskuddet fra delstaten steget fra 78.200 til 172.000 euro.

– Det er et udtryk for, at vi er kommet meget langt i de seneste år. Vi arbejder selvfølgelig fortsat ihærdigt på, at vi tilgodeses overalt, hvor det er muligt. Det gælder også, når der kommer projektmidler fra Berlin, forklarer han.

Ansvar til mindretallet

Martin Lorenzen slår samtidig fast, at man i SSW er meget taknemlig for de offentlige tilskud. Også dem fra Danmark.

– Især de tre procent til Skoleforeningen betyder, at vi har fået lidt luft til at finde løsninger, siger han og understreger, at prioriteringen fra Sydslesvigudvalget også betyder en forpligtelse for det danske mindretal.

– Det betyder, at vi nu skal udvikle os og se på fremtiden. Også i Samrådet, siger Martin Lorenzen.

kommentar
deling del

Skriv et svar