Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Imod strømmen

Landesmuseen Schleswig-Holstein viser en retrospektiv udstilling med ofte store formater af Klaus Fußmann - en rhinlænder, der valgte at bosætte sig ved Flensborg Fjord. Udstillingen viser en kunstner, der gik helt sin egen vej.
Landesmuseen Schleswig-Holstein viser en retrospektiv udstilling med ofte store formater af Klaus Fußmann - en rhinlænder, der valgte at bosætte sig ved Flensborg Fjord. Udstillingen viser en kunstner, der gik helt sin egen vej.

I årtierne efter Anden Verdenskrig skulle man som kunstner være gjort af et selvbevidst stof, hvis man udtrykte sig konkret og figurativt.

Maleren Klaus Fußmann tager ikke selv ordet gruppepres i sin mund, men han husker en episode fra kunstakademiet i Berlin, som havde den fundet sted i går. Men det var i 1966, at han afleverede et stillleben-maleri til fælles diskussion blandt de studerende på akademiet. Stillleben-billedet viser en suppeterrin. Man kan se, hvad det forestiller, selv om der i det naturalistiske maleri også er indblandet en smule abstrakt.

– Mine malerier affødte en stor diskussion blandt mine medstuderende. De fleste af dem var naturligvis imod, at man kunne male sådan noget. Berlin var dengang stærkt præget af det abstrakte avantgarde-maleri, men den vej ville jeg ikke. Jeg gik imod strømmen og solgte som studerende flere af mine malerier, husker Klaus Fußmann.

Det sidste var ikke almindeligt.

I kunsten og kulturen kommer også ofte en reaktion mod noget, der har fundet sted tidligere. Og den, der sætter sig udenfor, bliver i bedste fald karakteriseret som gammeldags og konservativ. Efterkrigstidens tyske kunstscene reagerede også på de 12 ørkesløse år under den forskruede nazistiske kunstopfattelse og ikke mindst på den småborgerlighed, der prægede efterkrigstidens Wirtschafts­wunder-Tyskland.

Fußmann Anemonen 2009 c Landesmuseen Schleswig-Holstein

Fußmann Anemonen 2009 c Landesmuseen Schleswig-Holstein


Sommer ved Flensborg Fjord

Klaus Fußmann fyldte i lørdags 80 år, og det runde år er anledningen til en omfattende retrospektiv udstilling, som Landesmuseen Schles­wig-Holstein viser i den gamle ridehal ved Gottorp Slot. 150 malerier og akvareller viser, at Klaus Fußmann er en herre, der både har forandret sig, men også haft en kontinuitet i sit billedsprog.

Klaus Fußmann stammer fra Rhinlandet, men har gennem årtier haft en tæt tilknytning til Slesvig-Holsten. Mens han i vintermånederne primært opholder sig i Berlin (hvor han i dag er professor på det akademi, hvor han i sin tid var outsider) har han sin faste sommerresidens lidt uden for Gelting ved Flensborg Fjord.

Fußmann Blick auf Goldhöft, 2008 c Landesmuseen Schleswig-Holstein

Fußmann Blick auf Goldhöft, 2008 c Landesmuseen Schleswig-Holstein


Ikke udstillet før

»Fra begyndelsen« er overskriften på udstillingen, der primært er sat sammen af malerier fra delstatsmuseernes depoter og Klaus Fußmanns egen samling. En stor del af værkerne har ikke været udstillet før. På et tidspunkt skænkede Klaus Fußmann delstatsmuseerne alle sine grafikker, der omfatter over 700 blade.

Smører tykt på

Klaus Fußmann har en forkærlighed for de store formater, og han smører gerne tykt på for at få struktur i sine oliemalerier. I fagsproget kalder man det at male »pastos«, når farven lægges på lærredet ublandet, og maleriet får en relief-agtig og struktureret overflade. På nogle af billederne rager den størknede farve flere centimeter ud fra lærredet.

Udstillingen er opdelt i flere kategorier – primært med en afdeling for stilleben, det vil sige motiver med en opsætning af livløse genstande, og et spektrum af billeder spændende fra figur til landskab.

Fußmann har et stort publikum, nok især på grund af hans udtryksfulde og nuancerede landskabsmalerier og hans blomsterakvareller, der har en appel til den brede offentlighed. Men udstillingen viser mange andre facetter af Fußmann og kompletteres med visning af Kiel-producenten Wilfried Haukes filmportræt »Es ist Zeit«, der den 18. marts blev vist på tv-kanalen NDR. Filmens originallængde er 67 minutter, men den version, der vises i Slesvig, er skåret ned til 24 minutter.

Sideløbende med udstillingen i Slesvig præsenterer Barberini-museet i Potsdam en udstilling med 39 store formater af Fußmann. Denne udstilling helliger sig Fußmanns afbildning af mennesker i landskabbet og kan ses til og med den 3. juni.,

Landesmuseen Schleswig-Holstein: Fußmann. Von Anfang an. Udstilling til og med den 25. oktober 2018.

Klaus Fußmann: »Barbara und Gregor«, 1978. Copyright: Landesmuseen Schleswig-Holstein
Klaus Fußmann: »Barbara und Gregor«, 1978. Copyright: Landesmuseen Schleswig-Holstein
Klaus Fußmanns malerier var ikke populær hos studiekammeraterne på kunstakademiet i Berlin. Men de solgte. Kunstneren, der skiftevis opholder sig i Berlin og Gelting ved Flensborg Fjord, fyldte i lørdags 80 år. Foto: Carsten Rehder, dpa
Klaus Fußmanns malerier var ikke populær hos studiekammeraterne på kunstakademiet i Berlin. Men de solgte. Kunstneren, der skiftevis opholder sig i Berlin og Gelting ved Flensborg Fjord, fyldte i lørdags 80 år. Foto: Carsten Rehder, dpa
kommentar
deling del

Skriv et svar