Single Daily
af

Lennart Adam

Hvem bestemmer hvad på Flensborgs rådhus?

Ved kommunalvalget den 6. maj vælger borgerne deres lokale politiske repræsentanter for de næste fem år. Men mange mennesker i Flensborg kender ikke, politikernes opgaver.
Ved kommunalvalget den 6. maj vælger borgerne deres lokale politiske repræsentanter for de næste fem år. Men mange mennesker i Flensborg kender ikke, politikernes opgaver.

Den 6. maj bliver flensborgerne igen bedt om at stemme til et kommunalvalg. Men hvad drejer valget sig om? I modsætning til landdags- og forbundsdagsvalg stemmer man ved kommunalvalget ikke på partier, men på personer.

Men hvad er kommunalbestyrelsens opgaver, og hvad har borgmesteren at gøre med det?

Byrådet

Byrådet er byens parlament. Det består af 43 valgte personer, som er organiseret i de forskellige partigrupper. I øjeblikket er der seks partier og to vælgersammenslutninger i byrådet. De beslutninger, der træffes her, sætter rammerne for administrationen af Flensborg.

Men hvis alle emner skulle diskuteres på et byrådsmøde, ville byrådet skulle indkaldes flere gange om ugen – og medlemmerne ville derfor ikke være i stand til at passe deres civile arbejde. For bedre fordele det forberedende arbejde og for at lette de enkelte rådsmedlemmer i deres arbejde er der etableret faglige udvalg, der mødes regelmæssigt.

I Flensborg har man et hovedudvalg og otte fagudvalg.

Andre råd

Derudover indkalder bypræsidenten et præsidium bestående af bypræsidenten selv, lederne af de politiske grupper og deres suppleanter. Overborgmesteren har en rådgivende funktion i præsidiet.

Et af præsidiets opgaver er at hjælpe bypræsidenten i forretningsførelsen, især ved forberedelser af byrådsmøder. Det har også en formidlende rolle i mægling i tilfælde af konflikter mellem de enkelte grupper i byrådet.

Samtidig med kommunalrådsvalget vælges også medlemmerne af byens seniorråd (Seniorenbeirat). Her er det kun vælgere over 60 år, som kan stemme. Seniorrådet består af ni repræsentanter og repræsenterer de ældre borgeres interesser over for byrådet og forvaltningen.

Bypræsident

Også bypræsidenten vælges ved hvert kommunalvalg. Det er traditionelt spidskandidaten for det største parti, der vælges til bypræsident. Hun eller han er formand for byrådet og repræsenterer Flensborg udadtil.

Forvaltning

Overborgmesteren vælges direkte af borgerne ved et særskilt valg. Han eller hun er øverste chef for forvaltningen.

Selv om overborgmesteren dermed er byens øverste myndighed, er han eller hun forpligtet til at gennemføre byrådets beslutninger.

Den nuværende overborgmester Simone Lange gennemførte efter sin indtræden på posten nogle strukturelle ændringer på rådhuset.

En ledergruppe, der organisatorisk ansvarsmæssigt er placeret lige under overborgmester Simone Lange, består af borgmester Henning Brüggemann, Maria-Theresia Schlüter og Stephan Kleinschmidt. Deres afdelinger har forskellige ansvarsområder og omfatter flere fagområder (Fachbereiche). Hvert fagområde omfatter igen forskellige afdelinger. Kun på den måde kan det omfattende administrative arbejde udføres.

kommentar
deling del

Skriv et svar