Single Daily
af

May-Britt Petersen

Husumhus er renoveringsmoden

Husumhus har efterhånden en del år på bagen og trænger til en større renovering. Sydslesvigs Forening har derfor søgt om penge, så kulturstedet kan shines op.
Husumhus har efterhånden en del år på bagen og trænger til en større renovering. Sydslesvigs Forening har derfor søgt om penge, så kulturstedet kan shines op.

Sydslesvigsk Forening (SSF) har søgt om støtte hos Nordfrisland Amt til en gennemgribende renovering af Husumhus. Det fortæller Jens A. Christiansen, generalsekretær i SSF, der fastslår, at en større sanering af huset efterhånden er tiltrængt.

– Selve Husumhus blev opført i 1974/75. Det er blevet udbedret en gang, men også det er efterhånden mange år siden, lyder det fra Jens A. Christiansen.

Ud over amtet er SSF desuden i dialog med Husum Kommune for at få støtte til saneringsprojektet. Om der bliver bevilget penge, er ikke afgjort endnu.

– Men vi har fået at vide fra amtet, at de har en positiv holdning over for initiativet. Husumhus er jo en institution, hvor også vores tyske naboer holder til, og hvor mange tyske arrangementer finder sted. Huset er en vigtig institution for hele Husum, understreger generalsekretæren.

Når SSF får bevilliget penge til at sanere Husumhus, skal blandt andet adgangsforholdene forbedres. Arkivfoto

Når SSF får bevilliget penge til at sanere Husumhus, skal blandt andet adgangsforholdene forbedres. Arkivfoto

Ingen barrierer

Han håber på at få en tilbagemelding inden sommerferien, og herefter skal arbejdet gerne i gang så hurtigt som muligt.

Saneringen indebærer blandt andet, at adgangsforholdene skal forbedres, så det bliver handicapvenligt. Desuden skal det elektriske system fornys, hvilket er vigtigt for et sted, hvor der bliver spillet teater.

Også sceneteknikken og lysteknikken skal fornys, foyeren skal saneres, der skal indrettes et hjørne til billetsalg, og der er brug for nye stole. Endvidere skal toiletområdet og omklædningsrummene moderniseres, og der skal udføres malerarbejde.

Jens A. Christiansen vil ikke komme ind på, hvor meget saneringen vil komme til at koste, men røber dog, at der er tale om et pænt beløb over 100.000 euro.

I forbindelser med saneringsarbejdet vil der være nogle indskrænkelser, men Husumhus vil ikke blive lukket helt i en længere periode.

kommentar
deling del

Skriv et svar