Single Daily
af

Lennart Adam

Hotelprojektet ved banegård tilbage på sporet

Medlemmerne af byggeudvalget sagde nej til hotelprojekt ved banegården. I byrådet var der et klart flertal for planerne. SSWs og De Grønnes grupper er splittede om projektet. Overborgmesteren opfordrede til, at det ikke skal splitte byen.
Medlemmerne af byggeudvalget sagde nej til hotelprojekt ved banegården. I byrådet var der et klart flertal for planerne. SSWs og De Grønnes grupper er splittede om projektet. Overborgmesteren opfordrede til, at det ikke skal splitte byen.

Et stort flertal i byrådet stemte torsdag aften overraskende ja til det omstridte hotelprojekt ved banegården, efter at det var blevet afvist i byggeudvalget. Selv om de to fløje under den langstrakte debat kom med deres begrundelser for at stemme for eller imod hotelprojektet, kom der ikke nye argumenter på bordet.

Det springende punkt i debatten var bevarelsen af den lille skov. Her skal der nu indgås en aftale om byplanlægningen, hvori det bliver slået fast, at skovens karakter skal bevares, også selv om byggeriet skulle medføre, at den mister sin officielle status som skov.

Det var et kompromis, som flertallet i byrådet kunne leve med, og forslaget blev derefter vedtaget med 24 ja-stemmer, 12 nej-stemmer. Tre afholdt sig fra at stemme.

Derfor er det dog fortsat ikke helt sikkert, at hotelplanerne også bliver ført ud i livet. Men nu kan planlægningen gå ind i næste fase, hvilket før byrådsmødet havde forekommet usandsynligt.

– Projektet er ikke blevet lagt i graven, tværtimod er det nu tid til, at den normale procedure går i gang, sagde SPDs gruppeformand, Helmut Trost.

CDU, SPD og FDP stemte for projektet, Linke, WiF og Flensburg Wählen stemte imod.

I De Grønnes og SSWs grupper var holdningerne delte. Hos SSW var Siggi Pfingsten, Philipp Bohk og Glenn Dierking imod hotelbyggeriet, Tjark Jessen og Edgar Möller stemte for. Gruppeformand Susanne Schäfer-Quäck undlod at stemme.

Appel fra overborgmester

I sit afsluttende indlæg appellerede overborgmester Simone Lange til, at projektet ikke må skabe splid i byen.

– Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at betragte engagerede borgere i byen som fjender. Jeg er led og ked af at skulle høre på, at hvis man er enig med nogle, er man automatisk imod de andre. I denne debat har der ikke været noget, det enten er rigtigt eller forkert. Der findes argumenter og interesser, og i sidste ende handler det om en udligning af interesser. Hotellet er lige så meget en mulighed for at bevare skoven som omvendt, sagde overborgmesteren og lovede, at klimaforkæmperne fortsat vil udgøre en del af processen.

– Bæredygtighed handler om mere end at forhindre et byggeprojekt, og klimabeskyttelse handler om mere end at bevare et stykke skov, sagde Simone Lange.

Næste trin er nu, at udkastet til hotelplanerne sendes i offentlig høring i 60 dage, så borgerne får mulighed for at komme med indsigelser.

kommentar
deling del

Skriv et svar