Single Daily
af

Thomas Schumann

Høringssvar: Vildsvinehegnets grundlag grænser til det useriøse

Både i forhold til at dokumentere vildsvinehegnets effekt og hensyn til dyrelivet kommer Naturstyrelsens anlægstilladelse til kort. Der mangler videnskabelig evidens, står der i høringssvar.
Både i forhold til at dokumentere vildsvinehegnets effekt og hensyn til dyrelivet kommer Naturstyrelsens anlægstilladelse til kort. Der mangler videnskabelig evidens, står der i høringssvar.

Onsdag aften markerede fristen på en 26 dage lang offentlig høringsperiode om den anlægstilladelse, som skal til, før Naturstyrelsen kan banke de første hegnspæle ned i den sønderjyske muld til det 68 kilometer lange vildsvinehegn, som skal forhindre spredning af afrikansk svinepest til danske tamsvin.

Men om hegnet overhovedet kan løfte den opgave, sætter mange af afsenderne på de ialt 20 indsendte høringssvar spørgsmålstegn ved.

Vildsvinet kan jo svømme, påpeger flere af afsenderne.

– Den sandsynlige indvandring over Flensborg Fjord gør det planlagte hegn virkningsløst, da hegnet i det projekterede forløb standser ved fjorden og således ikke hindrer yderligere indvandring, skriver ­skov-­ og landskabsingeniør Hans Kristensen på vegne af Arbejdsgruppen mod Vildsvinehegnet.

Det er tidligere kommet frem, at naturstyrelsen også planlægger en flydespærring i forlængelse af hegnet, som skal strække sig 30 meter ud i Flensborg Fjord fra kysten.

Hans Kristensen henviser samtidig til en nylig rapport fra European Food Safety Authority (EFSA), som konkluderer at et grænsehegn ikke har nogen væsentlig effekt imod spredning af vildsvin. Foto: Martin Ziemer

Hans Kristensen henviser samtidig til en nylig rapport fra European Food Safety Authority (EFSA), som konkluderer at et grænsehegn ikke har nogen væsentlig effekt imod spredning af vildsvin. Foto: Martin Ziemer

Rapport: Hegn virker ikke

Hans Kristensen og andre afsendere henviser samtidig til en nylig rapport fra European Food Safety Authority (EFSA), som konkluderer at grænsehegning ikke har nogen væsentlig effekt i at forhindre spredning af vildsvin.

– Da udkastet til anlægstilladelse af vildsvinehegnet er sendt i høring 22. juni 2018, det vil sige før EFSA-rapporten udkom, bør udkastet trækkes tilbage, således at anbefalingerne i rapporten kan indarbejdes, som ministeren har lovet Folketinget, skriver biolog Helene D. Clausen.

Hun og flere andre påpeger, at der mangler dokumentation for at hegnet skulle virke.

Grænsende til det useriøse

Også hensynet til miljøet mangler videnskabelig dokumentation, påpeger flere afsendere.

– Vi anser særligt det faglige og videnskabelige grundlag i Naturstyrelsens ansøgning om anlægstilladelse for helt utilstrækkelig – grænsende til det useriøse, skriver seniorbiolog Thor Hjarsen fra WWF Verdensnaturfonden.

Han påpeger eksempelvis, at der ikke er foretaget grundige undersøgelser af, hvad hegnet vil betyde for ulvebestanden i Danmark. Heller ikke huller til oddere – så de kan krydse grænsen – er tilfredsstillende beskrevet.

Høringssvar ignoreret

Ikke nok med at anlægstilladelsen er mangelfuld; WWF Verdensnaturfondens høringssvar i forbindelse med hegnets anlægslov blev ifølge Thor Hjarsen ignoreret.

Derudover beklager han at høringsperioden i forbindelse med anlægstilladelsen har været »uhørt kort«.

– Man kan med ovennævnte erfaring stille spørgsmålet, om også denne høring i realiteten er en skueproces, idet beslutningerne allerede synes taget? skriver Thor Hjarsen.

Det er Miljøstyrelsen som behandler anlægstilladelsen. Styrelsen oplyser, at de regner med at kunne træffe afgørelse i midten af august, når alle høringssvarene er blevet behandlet.

kommentar
deling del

Skriv et svar