Single Daily
af

Thomas Schumann

Hjerteligt møde mellem Martin Schulz og SSW

Husum har en særlig plads i hjertet på manden, som kan gå hen og blive Tysklands næste kansler, hvis det lykkes ham og sit parti SPD at vinde forbundsvalget til september.

Det var imidlertid landdagsvalget i Slesvig-Holsten, som torsdag bragte kanslerkandidaten Martin Schulz til Hotel Altes Gymnasium i Husum, der ligger blot et stenkast fra Hotel Wohlert, hvor Martin Schulz i sin tid lærte sin kone at kende.

– Hjerteligt velkommen til Husum, sagde SSWs spidskandidat til landdagsvalget Lars Harms, da Martin Schulz ankom foran hotel Altes Gymnasium. Det er en tradition som stammer fra Willy Brandts (SPD) tid, at SPDs kanslerkandidater mødes med repræsentanter for SSW.

Udover Lars Harms sad justits-, kultur – og europaminister Anke Spoorendonk (SSW) og SSWs formand Flemming Meyer også med rundt om bordet ved mødet med kanslerkandidaten, som var flankeret af ministerpræsident Torsten Albig (SPD) og SPD Schleswig-Holsteins formand Ralf Stegner.

På mødet blev der udvekslet ideer om, hvordan forholdene for mindretal i Tyskland kan forbedres på forbundsplan.

I Tyskland bør hovedtanken være, at vi respekterer hinanden som vi er.
Martin Schulz, SPDs kanslerkandidat

Læs også: Meningsmåling: Schulz-effekt slår igennem i Slesvig-Holsten

Samfundet skal respektere mindretal

Martin Schulz sagde på det efterfølgende pressemøde, at kulturel selvbestemmelse ikke handler om størrelsen på et mindretal, men om samfundets parathed til at acceptere og respektere mindretallenes rettigheder.

– Det er den hovedtanke, som skal præge kulturpolitikken. I Tyskland bør hovedtanken være, at vi respekterer hinanden som vi er på baggrund af vores identitet, sagde Martin Schulz. Han tilføjede, at mange andre delstater kan lære af Slesvig-Holstens eksempel. Kanslerkandidaten håber desuden på, at koalitionen mellem SSW, SPD og De Grønne fortsætter efter landdagsvalget.

Martin Schulz sagde samtidig, at Torsten Albigs regering er en garant for, at Slesvig-Holsten fører en human og tolerant kurs overfor mindretal.

– Hvad vil De gøre for mindretallene på forbundsplan?

– Jeg vil tage det med, som jeg har hørt i dag. For eksempel er der spørgsmålet om hvorvidt mindretallenes sprog kan blive brugt i retssystemet. Om jeg kan gøre noget ved det, ved jeg ikke, men jeg tager det i hvert fald med som en appel fra dem (SSW, red.), sagde Martin Schulz. Han tilføjede, at man har givet denne rettighed til Sorberne og han vil se på, om det danske mindretal også kan opnå samme rettighed. Han understregede også, at en kulturs overlevelse i høj grad afhænger af, om de unge lærer sproget og derfor spiller uddannelse en vigtig rolle.

Læs også: Sorbisk sprog er i stor fare for at uddø

På torvet i Husum førte SPD og SSW valgkamp med deltagelse af kanslerkandidat Martin Schulz (t.h.). Lars Harms fra SSW (t.v.) og ministerpræsident Torsten Albig fra SPD (i midten) var også med. (Foto: Tim Riediger)

SSWere tilfredse med mødet

Efter at have svaret på pressens spørgsmål, spadserede SSWerne og SPDerne over til ugemarkedet på Husum torv, hvor deres partifæller uddelte valgkampsmateriale. SSW havde en stand tæt på kirken, hvor der blev delt flyers og bolsjer ud. SSWerne var godt tilfredse med mødet med kanslerkandidaten.

– Martin Schulz viser, at han ved, hvad han har med at gøre. Det var et åbent og hjerteligt møde, sagde Anke Spoorendonk. Hendes partifælle Lars Harms var også glad for mødet.

– Vi har sagt til ham (Martin Schulz, red.) at vi ønsker os, at mindretallene også bliver indskrevet i grundloven på forbundsplan. Han var åben over for det, sagde Lars Harms. Han tilføjede, at han også gerne ser, at der indføres love, så dansk og frisisk kan benyttes i retssystemet.

Læs også: Anke Spoorendonk sikrede generationsskiftet i SSW

Schulz til danskerne: I er flinke folk

SPD havde også en stand på torvet. Der samlede sig en stor menneskemængde om Martin Schulz mens han delte roser ud og hilste og snakkede med folk på torvet.

– Hvilket budskab har De til det danske mindretal?

– Tak for det ekstremt konstruktive samarbejde. Jeg synes vi lever forbilledligt sammen i regionen. Derudover har jeg mange venner i Danmark, som kigger med fascination på Slesvig-Holsten, sagde Martin Schulz. Han havde også en hilsen til danskere nord for grænsen.

– Jeg har her i Husum lært min kone at kende og jeg friede til hende i skyggen fra Ribe Domkirke. Sønderjylland er en af de skønneste regioner i Europa. Som hilsen til danskerne vil jeg gerne sige: I er flinke folk.

Efter at have talt med vælgerne på Husum Torv tog kanslerkandidaten videre til Flensborg, hvor han besøgte virksomheden Krones, der ligger tæt ved CITTI.

Politikerne i SSW håber på et gensyn med Martin Schulz engang til efteråret, når forbundsvalget nærmer sig.

Efter at have delt roser ud på Husum torv, tog Martin Schulz (t.v.) på virksomhedsbesøg hos Krones AG. Her blev han vist rundt af værksleder Eckhard Adrian (til venstre fra midten). Formand for SPD i Slesvig-Holsten Ralf Stegner (til højre for midten) gjorde sammen med viceminister Frank Nägele (t.h.) og spidskandidat for SPD Heiner Dunkel (i baggrunden) kanslerkandidaten selskab. (Foto: Tim Riediger)

kommentar
deling del

Skriv et svar