Single Daily
af

Marie Buhl

Opdateret: Nye og kendte ansigter på posterne i SSF

 

Efter valget om formandsposten, der afgjorde, at Gitte Hougaard-Werner er den nye formand for Sydslesvigsk Forening stod der stadig en række valg på dagsordenen.

Læs mere her: SSFs formand væltet i kampafstemning

Som resultat af valget er posten som næstformand som Gitte Hougaard-Werner, indtil nu har siddet på er blevet fri. Derfor er der valg om posten som næstformand for ét år.

Jörn Fischer, SSF Husum amt, foreslog Steen Schröder, der lige nu er i forretningsudvalget som anden næstformand, mens Kirsten Weiß fra Gottorp amt, indtog talerstolen og selv stillede op til posten.

Mens Steen Schröder startede med at sige ja, til at stille op til valget, valgte han at trække sit kandidatur, efter Kirsten Weiß stillede op.

– Der skal være mulighed for at gøre plads til nye og yngre kræfter, sagde han kort og konkret.

Kirsten Weiß blev valgt med 113 stemmer af de 162 stemmeberettede delegerede.

Kirsten Weiß følger samme linie som Gitte Hougaard-Werner.

– Jeg savner samarbejde. Vi får i Sydslesvig en pose penge fra Danmark, som vi allesammen er ansvarlige for. Nogengange snakker for meget om hvem der skal have dem i stedet for hvad de skal bruges til, sagde hun i sin præsentation af sig selv.

Valgresultater

Steen Schröder genopstillede til posten som anden næstforman og blev genvalgt med 150 stemmer.

Der var to kandidater til positionen som anden bisidder. Det er Jörn Fischer fra SSF Husum amt og amtsstyrelsesmedlem i Flensborg amt Helle Wendler. De delegerede valgte Jörn Fischer ind med 117 for. Han overtager posten efter Annette Neumann.

Til posten som første suppleant stillede Lars Nielsen, fungerende formand for Flensborg by op. Han blev valgt med 134 stemmer.

Til posten som anden suppleant genopstillede Henry Bohm, der blev valgt med 153 stemmer.

 

SSF Landsmøde i Husum.Foto: Lars Salomonsen
Landsmøde i Husum. Foto: Lars Salomonsen
SSF Landsmøde i Husum.Foto: Lars Salomonsen
SSF Landsmøde i Husum.Foto: Lars Salomonsen

Historisk landsmøde i gang i SSF

Lørdag morgen gik Sydslesvigs Forenings årsmøde i gang på Husumhus. De 162 fremmødte delegerede har i dag ansvaret for at stemme i valget mellem de to kandidater til formandsposten, den siddende formand Jon Hardon Hansen og nuværende næstformand Gitte Hougaard-Werner.

Efter morgenmad og hilsner fra blandt andet Sydslesvigudvalget og mindretalsrådgiver, Johannes Callsen, gik mødet i gang, styret af mødeleder Martin Lorenzen.

I sin årsberetning glædede nuværende formand Jon Hardon Hansen sig især over dronningens besøg i Sydslesvig.

– De har været berigende og overvældende at møde en dronning, der holder fast i at være mindretallets dronnning. Og hun kunne ikke være i tvivl om, at vi holder fast i det danske kongehus som vores kongehus, sagde han og takkede alle SSFs medlemmer og medarbejdere, for deres arbejde i forbindelse med besøget og den varme velkomst de var med til at give majestæten.

Færre distrikter men stærkere samarbejde

Derudover redegjorde han for, at medlemstallet i dag ligger på omkring 16.000 medlemmer i SSFs distrikter. På nuværende tidspunkt er der 67 distrikter, men til næste år vil det være 66. Et tal der er faldet fra 103 distrikter for 16 år siden.

En udvikling, der ifølge Jon Hardon Hansen dog ikke er grund til bekymring for foreningens arbejde.

– Det kan være svært at få alle poster besat, når det bliver for småt. Derfor kan det give god mening at fusionere eller indlede et stærkere arbejde med sine naboer, sagde Jon Hardon Hansen i sin beretning.

Et punkt, der dog vakte bekymringer ved nogle af de delegerede.

– Jeg synes det er en bekymrende udvikling. Vi ser dalene aktivitet hos os, og jeg er bange for at vi også snart bliver en af de distrikter der må opløses. Så jeg synes det er en udvikling vi skal prøve at modvirke. Mindretallets styrke ligger netop i de små enheder, sagde en delegeret, da der var mulighed for at komme med kommentarer til beretningen.

Udvalgsberetninger

SSFs tre faste udvalg præsenterede også deres beretninger. Det er kulturudvalget, teater- og koncertudvalget og årsmødeudvalget.

Teater- og koncertudvalget har i det seneste år afholdt 28 koncerter og teaterforestillinger hvor tilbagemeldingerne har været  hovedsageligt positive.

– Vi har fået indfriet vores forventinger til billetsalg, men må dog erkende at der der ledige pladser til koncerter. Det ser vi fortsat som stor udfordring, sagde formand for udvalget Tine Bruun Jørgensen.

Kulturudvalget kunne fortælle, at der i år har været et væld af små, store og meget store arrangementer.

– Koncerter, sangeftermiddage og -aftener, morgensang. I år har der været stor interesse i at skabe fællesskab omkring dansk musik og sang, sagde formand for udvalget Knud Ramm-Mikkelsen.

Årsmøde

Årsmødeudvalget kunne fortælle at der i anledning af de 95. årsmøde i 2019 blev afholdt 37 møder rundt omkring i Sydslesvig. Her takkede formand for udvalget Gitte Hougaard-Werner alle de involverede.

I forbindelse med årsmødet er der blevet lavet en kort præsentationsfilm om årsmøderne, med indtryk fra årsmøderne og tidligere generalkonsul Henrik Becker-Christensen, der fortæller om hvad årsmøderne er.

Desuden blev det nye motto for årsmøderne 2020 præsenteret.

“Sprog, sang, mening og mod – det danske mindretal i 100 år”

Mottoet er inspireret af Sigurd Barrets genforeningssang “Man må trække en grænse”.  Sigurd Barret vil desuden også være tilstede ved åsmøderne 2020.

– For 100 år siden havde vi en mening, og det har krævet mod at bekende sig til det danske mindretal. Jeg håber i kan finde inspiration i dette motto til en tale eller en hilsen til årsmøderne, sagde Gitte Hougaard-Werner.

kommentar
deling del

Skriv et svar