Single Daily
af

Kasper Skovse

Historisk aftale i Kiel: Nu er der ro om pengene til SSF i tre år

Delstatsregeringen og SSF indgår resultataftale. SSF og de tilsluttede foreninger er sikret øget finansiering og økonomisk planlægningssikkerhed indtil 2022. SSW var fødselshjælper.
Delstatsregeringen og SSF indgår resultataftale. SSF og de tilsluttede foreninger er sikret øget finansiering og økonomisk planlægningssikkerhed indtil 2022. SSW var fødselshjælper.

I en historisk aftale bevilgede delstatsregeringen Sydslesvigsk Forening (SSF), den danske mindretals kulturorganisation, økonomisk planlægningssikkerhed indtil 2022. Derudover øges den økonomiske støtte i forhold til tidligere år.

Resultataftalen blev underskrevet onsdag eftermiddag af statssekretær Dirk Schrödter, leder af statskancelliet, og Jon Hardon Hansen, formand for SSF, i Kiel i overværelse af Jamaica-regeringens mindretalsrådgiver Johannes Callsen (CDU), SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen og kontorchef Linda Pieper. Aftalen betyder, at det årlige tilskud til SSF efter 30 år på samme niveau, nemlig 491.000 euro, steg til 511.000 euro i 2018 og i år øges til 551.000 euro. Tilskuddet stiger igen i 2022 med yderligere 40.000 euro til 591.000 euro.

Som del af aftalen genforhandles tilskuddet ikke ved de årlige finanslovsforhandlingerne, som det ellers hidtil har været praksis.

– Vi står ved vores ansvar for alle nationale minoriteter og etniske grupper og vil øge vores støtte markant i de kommende år, og vi ønsker, at SSF og dets tilknyttede foreninger og institutioner, der har haft succes i mange år, fortsætter deres bestræbelser med uændret styrke, sagde Schrödter.

SSF-formand Jon Hardon Hansen er glad for resultataftalen, der skyldes lang tids lobbyarbejde fra SSWs og SSFs side over for delstatsregeringen.

– Aftalen og forhøjelsen af det årlige tilskud er et udtryk for det historisk gode forhold mellem den borgerlige regering og det danske mindretal, og jeg vil gerne takke Johannes Callsen og SSW-gruppeformand Lars Harms for at bidrage til at få aftalen i stand, siger Jon Hardon Hansen.

Resultataftalen er en udvidelse af den eksisterende aftale og medfører ikke anden afrapportering af SSFs resultater end den årlige rapport, som SSF allerede laver til delstatsregeringen. Til gengæld betyder den flere penge til mindretallets kulturelle og sproglige arbejde. Og for første gang er SSFs mindretalspolitiske engagement på europæisk niveau også inkluderet i finansieringen.

– Vi har en fast fordelingsnøgle med de 22 tilsluttede foreninger, som også er del af aftalen, siger Jon Hardon Hansen.

Derudover kommer de ekstra penge i år til at gå til især tre større områder: Digitalisering af arbejdsgangene i generalsekretariatet, opgradering af SSFs kommunikationsafdeling og ikke mindst tiltrængte renoveringer af nedslidte forsamlingshuse.

kommentar
deling del

Skriv et svar