Single Daily
af

Olga Öhler

Helligdag for hele Tyskland

I år har hele Tyskland en ekstra helligdag: Reformationsdagen. Den verdensomspændende bevægelse reformationen fejrer den 31 oktober 500 års fødselsdag og dagen bliver derfor erklæret til en helligdag i hele Tyskland i 2017.
I år har hele Tyskland en ekstra helligdag: Reformationsdagen. Den verdensomspændende bevægelse reformationen fejrer den 31 oktober 500 års fødselsdag og dagen bliver derfor erklæret til en helligdag i hele Tyskland i 2017.

Den 31. oktober 1517 bliver anset som den dag, hvor Martin Luther slog sine 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg og dermed satte reformationen igang.

Martin Luther var utilfreds med den katolske kirke. Han fordrede en fornyelse af kirken og ytrede især kritik af paven, der ifølge Luther havde alt for meget magt. Luther kritiserede blandt andet også afladsbrevene, der skulle sørge for at man igennem et køb af dem kunne komme hurtigere igennem skærsilden og blev befriet af sine synder.

Et historisk omdrejningspunkt

Trygpressen sørgede for at Luthers teser kunne blive masseproduceret og de satte gang i en stor debat i hele Tyskland. Luther blev i 1520 ekskluderet af kirken af pave Leo X. Det stoppede dog ikke reformationen, der var kommet igang og havde fundet mange tilhængere. Der udbrød oprør blandt bønderne som krævede reformer af kirke og stat. Luther udtalte sig stærkt imod bondeoprøret.

I 1526 fik enkelte tyske fyrster muligheden til at vælge, hvilken trosretning deres fyrstedømme skulle følge. Mange af disse fyrster besluttede sig for at støtte Luthers tankegang og oprettede lutherske kirker. Reformationen forandrede ikke kun Tyskland men også det meste af Europa.

Kurfyrst Johann Georg II fra Sachsen fastslog i 1667 at den 31. oktober skulle være en mindedag.

Hvem holder reformationsdag i Tyskland?

Siden genforeningen er den 31. oktober en helligdag i Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen. I år bliver reformationsdagen dog på grund af jubilæet en helligdag for hele Tyskland og alle kan holde fri og fejre reformationen.

Ifølge officielle tal var der i slutningen af 2016 22 millioner mennesker der var medlem af den evangeliske kirke i Tyskland (EKD).

Kritisk omgang med Martin Luther

Martin Luther er blevet til reformationens ansigt og gjort ansvarlig for bruddet imellem den katolske og den evangeliske kirke. I forhold til reformationen bliver Martin Luther i mange tilfælde glorificeret. Blandt andet blev der solgt over 1 million playmobil figurer der forestiller Martin Luther i anledning af reformationsdagen.

Dog kommer man ved Martin Luther ikke uden om at nævne, at han leverede argumenter for jødehad, muslimhad og og diskriminering af kvinder.

Deribland citater som:

– Derfor skal du vide kære krist og ikke tvivle på det, fordi du efter djævelen ikke har en mere giftig, bitter og stærk fjende end den ene jøde, der virkelig vil være en jøde.

(Martin Luther: Handbuch der Judenfrage, S. 182)

Darum wisse Du, lieber Christ, und Zweifel nichts dran, dass Du, nähest nach dem Teufel, keinen bittern, giftigern, heftigern Feind habest, denn einen rechten Juden, der mit Ernst ein Jude sein will.“

– Døden i barselssengen er ikke mere end en død i det ædle værk og Guds lydighed. Om kvinderne vil være drægtigt og trætte og til sidst døde, det skader ikke. Lad dem være drægtig til døden, det er derfor de er der. (Martin Luther: Werke. Weimarer Ausgabe, Bd 10/2, Weimar 1907, S. 296)

„Der Tod im Kindbett ist nichts weiter als ein Sterben im edlen Werk und Gehorsam Gottes. Ob die Frauen sich aber auch müde und zuletzt tot tragen, das schadet nichts. Lass sie nur tot tragen, sie sind darum da.“

Ifølge Frieder Otto Wolf, der er filosof og  præsident for den Humanististike Forening Tyskland (HVD), er Luther ikke et forbillede.

Luther har givet mange nye impulser i forhold til det tyske sprog og den tyske identitet. Overordnet var han dog en kontroversiel person. Det er ikke i orden at man omgår Luther som identifikationsfigur.

I løbet af de sidste århundreder blev Luther ofte brugt som identifikationsfigur i Tyskland. I det 17. og 18. århundrede gjaldt han først og fremmest som en reddende kirkelærer. I starten af det 19 århundrede fremstod han som oplysningsfigur. I Det Tyske Kejserrige blev Luther til en tysk nationalhelt. Også  nationalsocialisterne brugte Luther som folkehelt i Det Tredje Rige. 

kommentar
deling del

Skriv et svar