Single Daily
af

Rasmus Meyer

Hastighedsbegrænsning fortsat omstridt

Partierne i Slesvig-Holsten er uenige om indførelsen af en hastighedsbegrænsning på motorvejen. Mens nogle mener, det ville være et positivt signal i klimadebatten, holder andre fast i borgernes frihed til at køre uden begrænsninger.
Partierne i Slesvig-Holsten er uenige om indførelsen af en hastighedsbegrænsning på motorvejen. Mens nogle mener, det ville være et positivt signal i klimadebatten, holder andre fast i borgernes frihed til at køre uden begrænsninger.

Formelt kan regeringen i Kiel ikke indføre en generel begrænsning af hastigheden på motorvejen i Slesvig-Holsten. Motorveje er forbundspolitik. Det vil sige, at en beslutning herom træffes i Berlin. Alligevel tog SPDs landdagsgruppe emnet op, da Slesvig-Holstens parlament holdt møde onsdag.

Baggrunden for debatten, der gang på gang dukker op i tysk politik, er en aktuel begrænsning på motorvejen fra Bordesholm til Hamborg. I forbindelse med en udbygning af vejafsnittet er hastigheden sat ned til 120 kilometer i timen. Der er dog kun tale om en midlertidig begrænsning, der snart ophæves. SPD så gerne, at begrænsningen fortsætter, og benyttede sagen til at kæmpe for en generel begrænsning af hastigheden til 130.

Holdningerne velkendte

Debatten er ikke ny, og partiernes standpunkter er det heller ikke. Blandt oppositionspartierne går SPD og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) ind for en generel begrænsning til 130. AfD derimod ser den tyske identitet truet, og går derfor ind for »fri hastighed for frie borgere«.

Blandt regeringspartierne i Jamaika-koalitionen er holdningerne delte. Mens CDU og FDP går ind for fri hastighed, har en begrænsning på motorveje længe været en af De Grønnes mærkesager. Det genspejlede sig i debatten, der ifølge regeringspartierne var et SPD-forsøg på at splitte dem ad.

SPD, der satte emnet på dagsordenen, havde tre hovedargumenter for en begrænsning. Det første er, at sikkerheden øges, fordi ulykker ved høj hastighed medfører voldsomme skader. Desuden mener SPD, at en hastighedsbegrænsning fører til en mere flydende trafik. Men onsdag brugte SPDs gruppeformand, Ralf Stegner, megen krudt på klima-argumentet. Det går ud på, at CO2-udslippet bliver mindre, hvis hastigheden generelt sænkes.

– Vi er godt klar over, at udslippet ikke mindskes markant, men alligevel burde vi gøre noget. Vi oplever hver fredag, at unge mennesker klager over, at vi ikke tager klima-emnet seriøst. Her har vi muligheden for at gøre noget med forholdsvis små justeringer. Det er et vigtigt signal, sagde Ralf Stegner og var dermed på linje med Lars Harms, formand for SSWs landdagsgruppe.

Han gik samtidig et skridt videre og mente, at der også skal tales om, hvordan man skaber en infrastruktur, så man kan lade bilen stå noget mere. Desuden bragte han et overhalingsforbud for lastbiler – i myldretider, på banen.

Læs også avisens leder: 130 km/t er rigeligt på motorvejen

Argumenterne mod en begrænsning

CDU og FDP argumenterede derimod med, at ingen tyske veje er så sikre som motorvejene. De fleste ulykker sker på landevejene. Desuden sænkes CO2-udslippet ikke markant, sagde Hans-Jörn Arp (CDU) og Kay Richert (FDP). Den holdning deler De Grønne ikke. De går ligeledes ind for en begrænsning, men det skal tages op i Berlin og i EU.

Alle tre repræsentanter fra regeringspartierne angreb SPD for at bruge emnet til at skabe splid i regeringen. SPD var nemlig under Albig-regeringen med til at beslutte udvidelsen af motorvejen på det omtalte vejafsnit. Ifølge regeringspartierne udtalte Albig dengang, at når motorvejen var færdig, så kunne der igen trædes på sømmet.

130 kilometer i timen på tyske motorveje er fortsat et omstridt emne blandt politikerne.
(Arkivfoto: Patrick Seeger, dpa)

Angreb på tysk identitet

AfDs gruppeformand Jörg Nobis argumenterede i en anden retning.

– Det her er et angreb mod borgernes frihed. Det er en rød økse, der forsøger at hugge et stykke af den tyske identitet, sagde Jörg Nobis, der efterfølgende fortalte, at en nedsat hastighed fører til monotoni hos bilisterne.

– Jeg begynder at falde i savn, når jeg kun kører 120, sagde han og forklarede efterfølgende, at man i AfD er glad for forbrændingsmotoren og for diesel.

Emne for Forbundsrådet

Formelt kan regeringen i Slesvig-Holsten ikke beslutte en generel begrænsning af hastigheden. Men Ralf Stegner understregede, at Slesvig-Holsten sidder i Forbundsrådet, hvor de også kan øve indflydelse på forbundslove.

– Derfor er det vigtigt, at vi drøfter emnet og så tager det op i Forbundsrådet, sagde Ralf Stegner, der efterfølgende fik smidt i hovedet, at SPD er med i forbundsregeringen og derfor ad den vej allerede kan agere.

Det får SPD snart mulighed for, for De Grønnes forbundsdagsgruppe har varslet at sætte emnet på dagsordenen snart. De kræver en generel begrænsning til 130 kilometer i timen på alle motorveje fra 2020.

kommentar
deling del

Skriv et svar