Single Daily
af

Jens Nygaard

Han har fået 3500 udenlandske par gift i Danmark

Bryllupsturismen til Danmark oppe i højt gear. En af formidlerne er tyskeren Wolfgang Dahl fra Angel, der i de seneste 11 år i snit har fået ordnet næsten en vielse hver dag - i en lang række forskellige kommuner.
Bryllupsturismen til Danmark oppe i højt gear. En af formidlerne er tyskeren Wolfgang Dahl fra Angel, der i de seneste 11 år i snit har fået ordnet næsten en vielse hver dag - i en lang række forskellige kommuner.

Hvert år går der en strøm af udlændinge nordpå over den dansk-tyske grænse. Men i modsætning til andre kommer de ikke for at søge asyl: De vil giftes.

– Specielt for udlændinge er det meget lettere at blive gift i Danmark end i Tyskland, fortæller Wolfgang Dahl fra den lille by Karby i Angel.

Han er ægteskabsformidler og en af de store spillere på markedet. Selv skønner han, at han i de seneste 11 år har fået 3500 par smedet sammen i Danmark. Og hvis man søger på Google med ordene »Heiraten in Dänemark«, dukker hans hjemmeside op allerede på den første side. Det er meget vigtigt for forretningen – ligesom mundpropaganda efter et godt og veludført arbejde også spiller en meget stor rolle.

– At min side, heiraten.dk, dukker så hurtigt op på Google hænger sammen med det store og gode indhold, der relaterer til temaet. Jeg betaler ikke Google en masse penge for det som forskellige andre, fortæller ægteskabsformidleren fra Karby, der har en fortid som journalist og talsmand for et mellemstort firma. Men så kastede han sig over at formidle bryllupper i Danmark, og det har han ikke fortrudt.

Den helt store forskel mellem Danmark og Tyskland inden for området er, at der i Tyskland er faste regler for, hvad der skal opfyldes af krav, for at man kan blive gift. Det er de samme krav, der stilles i både Freiburg og Flensborg.

I Danmark er det derimod kommunerne, som fastlægger de forskellige regler. Og kommunerne vil ofte gerne have tilrejsende par, som vil giftes, fordi det giver mulighed for en god indtjening til en række erhvervsgrupper.

Wolfgang Dahl er ofte i Danmark i forbindelse med de mange vielser nord for grænsen, som han arrangerer.
Foto: Tim Riediger

Skrappe krav

I Tyskland stilles der specielt meget skrappe krav til dokumentation for udlændinge, som gerne vil giftes. Og det er krav, som det ofte er svært for de interesserede par at honorere. Blandt andet fordi det kan være meget svært at få fat i papirer fra for eksempel Peru eller Burkina Faso.

Hvis der er tale om snyd, begår man noget kriminelt – og så kan jeg blive anklaget for at medvirke til kriminalitet.
Wolfgang Dahl

– Jeg havde en gang et udenlandsk par fra Tyskland i telefonen, og de græd. De havde fået en liste fra et tysk vielseskontor over, hvad de skulle fremskaffe af papirer – og det kunne de slet ikke klare. Jeg kunne så fortælle dem, at det var noget, som vi sagtens kunne ordne i Danmark, og så var glæden stor, fortæller Wolfgang Dahl.

Et giftermål i Danmark har også gyldighed i Tyskland, men det er forskelligt, hvad der bliver krævet af dokumentation i de forskellige danske kommuner. I alle tilfælde skal man kunne fremvise et gyldigt pas med et gyldigt opholdsgrundlag. Det kan være et Schengen-visum eller en opholdstilladelse. Og så skal man præsentere en civilstandsattest – altså et bevis på, at man ikke er gift i forvejen. Eller – hvis man har været gift – at man er lovformeligt skilt.

– Det sidste er meget vigtigt for mig. Hvis der er tale om snyd, begår man noget kriminelt – og så kan jeg blive anklaget for at medvirke til kriminalitet, fortæller Wolfgang Dahl.

Det er dog aldrig sket for ham. En grund kan måske være, at han afvejer nøje – med stor erfaring i bagagen – hvilke par han siger ja til.

– Hvis der er for stor risiko for, at det ikke kan gå i orden, siger jeg nej. Og hvis det hele er for sælsomt på en eller anden måde, betakker jeg mig også, siger ægteskabsformidleren. Han takker også nej, hvis en mulig kunde siger noget i retning af, at det »ikke betyder noget, hvis det måske koster 1000 euro mere«. Så siger erfaringen ham nemlig, at der sikkert er ugler i mosen.

Nogle danske kommuner vil også se en fødselsattest og måske andre papirer.

– I hvert enkelt tilfælde lytter jeg til kundernes ønsker og hører, hvad de har for papirer, eller hvad de ret hurtigt kan fremskaffe – og så bestemmer vi sammen, hvor vielsen skal finde sted, fortæller Wolfgang Dahl.

Han ved, at de ansatte giftefogeder i de danske kommuner i sagens natur ikke kan være eksperter i udenlandske papirer – selv om mange i årenes løb har oparbejdet en betydelig erfaring – så derfor sendes tvivlsomme papirer ind til dansk politis udlændingekontrolafdeling, for at man kan få bekræftet, at papirerne er i orden.

Giftermål i Danmark

• Der bliver viet flest udlændinge på Ærø, fulgt af de sønderjyske kommuner med Tønder i spidsen.

• Specielt for udlændinge er det meget lettere at blive gift i Danmark end i Tyskland.

• Det er forskelligt, hvad de danske kommuner kræver af dokumentation.

• Med hensyn til papirer kræves der mindst et pas, et gyldigt opholdsgrundlag og en civilstandsattest, der viser, at man er ugift eller lovformeligt skilt. Nogle kommuner vil også se en fødselsattest

• Hvis der er tvivl om papirernes ægthed, bliver politiets udlændingekontrolafdeling involveret.

• I realiteten er det mange steder nødvendigt med en enkelt eller flere overnatninger.

• Det koster 850 kroner at blive gift – og hvis man bruger en formidler, skal der også betales et gebyr til vedkommende.

• Tyske asylansøgere kan ikke blive gift i Danmark.

• De fleste kommuner tilbyder borgerlige vielser på hverdage.

• Den korteste tid, det kan gøres på, er omkring ti dage.

• Der skal være to vidner, men dem kan kommunen ofte stille med.

• En dansk vielse er fuldt ud gyldig i Tyskland.

• Ofte drejer det sig om giftermål mellem en tysker og en udlænding

Dansk romantik

Wolfgang Dahl har også rent tyske kunder. Det kan for eksempel være et ældre par, som vil giftes i al stilhed eller ønsker sig et bryllup i romantiske Danmark, hvor de måske i forvejen har tilbragt flere ferier.

– Nogen lejer så tre sommerhuse i nogle dage og får sig en fest ud af det med familie og venner, mens andre kommer helt alene og bagefter overrasker derhjemme med, at de nu er blevet gift, fortæller Wolfgang Dahl.

De rent tyske kunder er dog undtagelsen. De kan også uden det store krav om dokumentation blive gift hjemme i Tyskland. Så langt de fleste kunder er enten rent udenlandske par eller par, hvoraf den ene er udlænding.

De kommer ofte rejsende langvejs fra, fra Stuttgart eller Wien, og for udlændingene er det også meget forskelligt med størrelsen på gruppen.
Wolfgang Dahl

En del af dem forsøger at arrangerer det hele selv – men det løber de ofte sur i. Der er nemlig meget at læse op – på hjemmesider, der ofte er affattet på dansk. Og så henvender de sig til en formidler, som kan ordne det praktiske for dem. Vigtigt her er, at de kommer rettidigt. Hvis der for eksempel kun er et par uger tilbage på et visum, bliver det meget svært.

I Danmark har det nærmest udviklet sig til en hel industri. Topscoreren er øen Ærø, hvor der efterhånden bliver gift 2400 udenlandske par hvert år. I de seneste år har Tønder Kommune haft omkring 1600 bryllupper med udenlandske par årligt, der er ansat flere giftefogeder, og de øvrige sønderjyske kommuner følger lige efter. På det seneste har Sønderborg indført en ordning med, at to langtidsledige ind imellem kan fungere som vidner – dem skal der nemlig være to af.

– Jeg sender slet ikke nogen til Ærø, og efter min mening er Tønder ofte overvurderet. Det er et svært forløb, og der kræves tre-fire overnatninger på stedet, fortæller Wolfgang Dahl.

Han ved som andre ægteskabsformidlere, at den danske kommune ret beset ikke kan forlange et bestemt antal overnatninger af deres giftelystne gæster. Men ofte bliver det arrangeret på den måde, at man personligt skal møde op med originalerne af de papirer, som tidligere er blevet fremsendt som kopi. Det kan være om tirsdagen, mens selve brylluppet afvikles om torsdagen. I de mellemliggende dage skal parret være til at få fat på – og det er næsten det samme som at foreskrive et vist antal hotelovernatninger.

– De kommer ofte rejsende langvejs fra, fra Stuttgart eller Wien, og for udlændingene er det også meget forskelligt med størrelsen på gruppen. Det kan alene dreje sig om parret, eller der kan være en lille eller større gruppe, fortæller Wolfgang Dahl.

Wolfgang Dahl tager sig i modsætning til andre kun af selve vielsen og det medfølgende papirarbejde. Med hensyn til hotelovernatninger eller reserveringer på restauranter kan han give gode råd og adresser på nettet – men det er op til parret selv at booke.

– På den måde får de lige præcis, hvad de ønsker sig, fortæller han.

His Wolfgang Dahl kan se, at et planlagt giftermål ikke kan gennemføres, takker han nej til opgaven. Det gør han også, hvis der ser ud til at være med i spillet.
Foto: Tim Riediger

Papirerne afgør valget om kommune

Wolfgang Dahl betjener sig af helt op mod en snes danske kommuner – og han kan også tilbyde vielser på romantiske steder som for eksempel i et fyrtårn. Ofte er det papirerne, der afgør valget af kommunen. Der kan måske være tale om et lidt dubiøst udseende skilsmissepapir fra et fjernt afrikansk land, og så er det med at vælge en kommune, hvor der er erfaring for, at sagen nok går i orden via en eller anden støtte til historien.

For tiden er København på tilbud. En vielse uden de store papirmæssige problemer kan af Wolfgang Dahl arrangeres for 199 euro.

– Man skal jo altid have et slagtilbud, siger han lidt finurligt.

Dertil kommer pengene til den danske kommune. Efter fast at have kostet 500 kroner i næsten 20 år er prisen for en vielse på det seneste blevet sat op til 850 kroner, der svarer til cirka 115 euro. Det er blandt andet på baggrund af sådanne priser, at Wolfgang Dahl aner ugler i mosen, hvis en eller anden tilbyder frivilligt at betale 1000 euro ekstra.

– Jeg får også en del henvendelser fra asylansøgere i Tyskland, som gerne vil giftes. Men dem må jeg alle sige nej til. Tyske asylansøgere kan ikke blive gift i Danmark – og de må for den sags skyld heller ikke forlade Tyskland, mens deres anmodning om asyl behandles, fortæller Wolfgang Dahl.

Han bliver også en del gange kontaktet af for eksempel arabere eller russere, som hverken kan engelsk eller tysk. Også dem må han skuffe.

– Jeg tager principielt kun imod kunder, hvor i det mindste den ene af dem taler enten engelsk eller tysk. Så er der ikke så stor risiko for spild og misforståelser, som senere kan føre til strid, fortæller ægteskabsformidleren. Han bliver inden for branchen ofte betegnet som lidt af en Trouble Shooter – der også kan tage sig af de måske lidt vanskelige sager og får dem ført til ende.

En mand med stor ekspertise inden for branchen. Wolfgang Dahl bliver ofte kaldt Trouble Shooter, fordi han en gang i mellem kan klare selv hårde opgaver.
Foto: Tim Riediger

Mund til mund reklame

Dahl oplever ofte, at det er kvinden, der er den drivende kraft i forhold til at blive gift – mens mændene ofte er noget mere tøvende. Og specielt de afrikanske kvinder kommer ofte med nogle meget farvestrålende og dyre kjoler.

I alle tilfælde drejer det sig for ham om så professionelt som muligt at få arrangeret brylluppet. Ud over Google er den vigtigste reklame nemlig den, der går fra mund til mund. I vore dage er det dog godt nok fra computer til computer – for udlændinge af næsten alle nationaliteter har nemlig i vore dage deres egne mødesteder på nettet. Og hvis nogen her fortæller, at de yderst kompetent har fået arrangeret et bryllup i Danmark, bringer det flere kunder med sig.

Det er meget forskelligt, hvor lang tid det hele tager. En rent tysk par kan ofte blive gift efter ti dage, hvis papirerne er i orden. Men hvis der skal skaffes flere papirer fra for eksempel Nepal, kan det godt trække ud. På samme måde er der nogle danske kommuner, der arbejder meget hurtigt, mens andre er mere langsomme. Og Wolfgang Dahl må også fortælle sine kunder, at vielser ofte forrettes i løbet af ugen. Det er sjældent, at det sker i weekenden

– Det er et dejligt job, for jeg har at gøre med folk, som bliver glade, fortæller Wolfgang Dahl, der i sagens natur meget ofte er i Danmark. Hvis det drejer sig om en vielse, hvor det haster, kører han ofte personligt op med papirerne og kan så tit få fastsat en dato for vielsen med det samme.

– Så jeg tror, at jeg fortsætter i nogle år endnu, siger Wolfgang Dahl, der er kommet lidt op i årene.

Så måske når han op på 4000 eller måske endda 5000 vielser i Danmark inden han går på sin velfortjente pension.

kommentar
deling del

Skriv et svar