Single Daily
af

Thomas Schumann

Halvdelen af danskerne: Grænsekontrollen er gavnlig

Det er kun halvdelen af befolkningen, som forbinder Tyskland med noget positivt. Lige så mange mener, at den fysiske grænsekontrol er gavnlig.
Det er kun halvdelen af befolkningen, som forbinder Tyskland med noget positivt. Lige så mange mener, at den fysiske grænsekontrol er gavnlig.

Danmarks store nabo mod syd er også landets vigtigste samarbejdspartner. Det mener et flertal af danskerne ifølge en undersøgelse, som analyse- og konsulentvirksomheden Moos-Bjerre har foretaget for Grænseforeningen.

Her svarede 67 procent af de 3656 repræsentativt udvalgte danskere, at de anser Tyskland for at være Danmarks vigtigste samarbejdspartner. Næstefter kommer Sverige, som 46 procent af de adspurgte betragter som Danmarks vigtigste samarbejdspartner.

Et paradoks

I det online spørgeskema skulle respondenterne også forholde sig til, om de overvejende forbinder noget positivt eller negativt med Tyskland.

Her er det kun lidt over halvdelen – 55 procent – som forbinder noget positivt med Tyskland, mens 42 procent forholder sig neutralt. Kun tre procent har en direkte negativ opfattelse af naboen mod syd, mens seks procent svarer »Ved ikke«.

– Det er glædeligt, at danskerne anser Tyskland for at være Danmarks vigtigste samarbejdspartner. Men det er paradoksalt, at det kun er hver anden dansker, der forbinder Tyskland med noget positivt. Her er der virkelig plads til forbedring, når man tænker på det sproglige, historiske og kulturelle slægtskab, der er mellem Danmark og Tyskland, fortæller Grænseforeningens formand, Jens Andresen.

Også i forhold til danskernes holdning til international handel og grænsekontrol kan resultaterne forekomme paradoksale. Halvdelen af danskerne synes, at grænsekontrollen er gavnlig. Samtidig synes 75 procent, at det er kulturelt berigende, når danskere og tyskere arbejder sammen på tværs af grænsen, og 85 svarer, at det er en økonomisk fordel med samarbejde på tværs af landegrænserne.

Regional forskel

På nogle områder varierer svarene alt efter, hvor i landet man spørger. I Region Syddanmark er det hele 75 procent, som ser Tyskland som Danmarks vigtigste samarbejdspartner, mens det kun er 63 procent i Region Hovedstaden, som deler den holdning. Hovedstandsindbyggerne hælder imidlertid mere imod at anføre Sverige som den vigtigste samarbejdspartner. 55 procent har den opfattelse i Region Hovedstaden.

Danskerne deler imidlertid på tværs af regionerne den samme opfattelse af Tyskland, hvor det kun er lidt over halvdelen, som forbinder naboen mod syd med noget positivt.

 Foto: Lars Salomonsen.

Halvdelen af danskerne synes, grænsekontrollen er gavnlig. Foto: Lars Salomonsen.

kommentar
deling del

Skriv et svar