Single Daily
af

Thomas Schumann

Hård prioritering: Fire ud af 13 får støtte

Sydslesvigudvalget har især taget hensyn til Skoleforeningens økonomiske udfordringer, da behandlede dette års projektansøgninger. Skoleforeningen modtager næsten 13 millioner i projekt- og anlægsmidler.
Sydslesvigudvalget har især taget hensyn til Skoleforeningens økonomiske udfordringer, da behandlede dette års projektansøgninger. Skoleforeningen modtager næsten 13 millioner i projekt- og anlægsmidler.

Sydslesvigudvalget sad tilsyneladende med en svær opgave, da de skulle beslutte, hvem i Sydslesvig kan få del i næste års projektmidler.

– Også i år har kreativiteten været stor, og vi har modtaget mange spændende projektforslag. Vi har dog været nødt til at prioritere hårdt – nok også hårdere end i tidligere år. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i udvalget har haft et ønske om at bidrage til løsningen af Skoleforeningens økonomiske udfordringer, og derfor uddeler vi i 2019 kun midler til to projekter med en samlet volumen på tre millioner kroner, siger Sydslesvigudvalgets formand Anni Matthiesen (V) fredag, efter at projekttilskuddene blev offentliggjort.

I alt modtog Sydslesvigudvalget ni projektansøgninger.

Sydslesvigudvalgets formand, Anni Matthiesen (V), siger, at udvalget måtte prioritere hårdt for at imødekomme Skoleforeningens økonomiske vanskeligheder. Foto: Lars Salomonsen.

Sydslesvigudvalgets formand, Anni Matthiesen (V), siger, at udvalget måtte prioritere hårdt for at imødekomme Skoleforeningens økonomiske vanskeligheder. Foto: Lars Salomonsen.

Skoleforeningen får mest

Det er Skoleforeningen, som har fået den største af de to bevillinger – 2,06 millioner kroner til fejring af genforeningsjubilæet i 2020 med projekt »Ung genforening 2020«.

Planen er, at samtlige 5500 børn og unge fra de sydslesvigske skoler og fritidstilbud tager på udveksling på en dansk skole i hver af Danmarks fem regioner i uge 20 i år 2020. Projektet er et samarbejde mellem Skoleforeningen, Grænseforeningen og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).

Den anden projektbevilling på 959.000 kroner er gået til Grænseforeningens projekt »Feriebørn 2.1«. Målet er at viderudvikle og fastholde erfaringerne med det eksisterende arbejde omkring feriebørn og udveksling.

Skoleforeningen har fået 2,06 millioner kroner til at sende samtlige 5500 sydslesvigske børn og unge på udveksling i Danmark i uge 20 i 2020. Foto: Oplev Sydslesvig

Skoleforeningen har fået 2,06 millioner kroner til at sende samtlige 5500 sydslesvigske børn og unge på udveksling i Danmark i uge 20 i 2020. Foto: Oplev Sydslesvig

Penge til kraftcenter

Sydslesvigudvalget har desuden bevilget to anlægstilskud. Udvalget modtog fire ansøgninger.

Skoleforeningen får 10,9 millioner kroner til at etablere et kraftcenter i Vimmersbøl på en nedlagt tysk skole. Her skal Bavnehøjskolen, Vidingherreds danske skole, Humtrup Børnehave og Aventoft børnehave fusioneres. Skoleforeningen forventer, at der bliver plads til 86 børn i dagtilbuddet.

Dansk Kirke i Sydslesvig har fået 0,3 millioner kroner til at lave udvendig isolering på Ansgarbygningen i Slesvig for. Ansgarkomplekset benyttes af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig.

Så meget er der blevet søgt om

Projektmidler:

Dansk Centralbibliotek, »Dansk sprog i forandring« 
- 500.000 kroner.

Sydslesvigske danske Ungdomsforeninger (SdU), 
»Gæsteværelsesfunktion« – 4.500.000 kroner.

Sydslesvigsk Forening (SSF), »Sikring af Danevirke Museums besøgstjeneste 2019-2020« – 525.000 kroner.

Dansk Skoleforening, »Internordisk konference« 
- 135.000 kroner.

Dansk Skoleforening, »Ung Genforening« 
- 4.740.000 kroner – 2.060.000 kroner bevilget.

Grænseforeningen, »Feriebørn 2.1« 
- 959.000 kroner – 959.000 kroner bevilget.

Johan Borups Højskole, »Stipendier til unge i grænselandet« 
- 1.584.000 kroner.

Nordisk Informationskontor, »Ung i et mindretal – Hvilken rolle spiller sproget?« – 275.000 kroner.

Flensborg Avis, »Mit liv med Danmark – on tour« 
- 2.748.750 kroner.

Anlægsmidler:

Sydslesvigsk Forening (SSF), »Slesvighus – den danske højborg, 3. byggefase« – 6.296.240 kroner.

Dansk Skoleforening, »Udvidelse og modernisering af Vimmersbøl danske skole« 
- 13.055.000 kroner – 10.900.000 kroner bevilget.

Dansk Kirke, »Udvendig isolering, altansanering med videre« – 292.521 kroner – 300.000 kroner bevilget.

Fælleslandboforeningen, »4. Byggeafsnit – Christian Lassens mindemuseum Jarlund« – 186.500 kroner.

kommentar
deling del

Skriv et svar