Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Gymnasium kan vælge og vrage mellem ansøgere

I takt med, at besparelser slår igennem i Danmark, og danske akademikere får øje på fordelene i 
Sydslesvig, oplever det danske gymnasium i Slesvig, at langt flere søger ledige job.
I takt med, at besparelser slår igennem i Danmark, og danske akademikere får øje på fordelene i 
Sydslesvig, oplever det danske gymnasium i Slesvig, at langt flere søger ledige job.

35 ansøgere til et tidsbegrænset vikariat – heriblandt mindst to med en dansk doktorgrad, en såkaldt ph.d. Det er situationen på det ene af Sydslesvigs to danske gymnasier, ­­A.P. Møller Skolen i Slesvig.

– Selv folk med en lang universitetskarriere søger hos os. Trenden er ret ny – to år gammel og har givetvis at gøre med, at danske gymnasier og universiteter skal spare og har været nødt til at afskedige personale, siger rektor på A. P. Møller Skolen, Jørgen Kühl. Han peger på, at jobbene også indebærer, at der »undervises meget mindre end på gymnasierne i Danmark og på de tyske skoler i Slesvig-Holsten.«

– Vi har et godt omdømme og gode rammebetingelser. Hertil tæller, at eksempelvis en stilling som biologilærer på fuld tid, som vi for tiden har opslået, underviser 12 lektioner a 45 minutter. Resten er forberedelse, møder og retning af opgaver. I de tyske gymnasier er der typisk cirka 25 lektioner om ugen, siger Jørgen Kühl. Han tilføjer, at antallet af undervisningstimer afhænger af faget og timereduktion i forbindelse med rettearbejde. Andre fag underviser mere og retter mindre.

Citronen presses

Gymnasieskolernes Lærerforening bekræfter, at en del medlemmer søger væk som følge af års sparepolitik.

– Det er forskelligt fra skole til skole, men en del steder presses citronen kraftigt. Baggrunden er, at gymnasierne de seneste fire år har været pålagt et sparekrav på to procent hvert år. Desuden kom der oveni et sparekrav på 3,7 procent i 2017, siger kommunikationsmedarbejder Lotte Hornholt fra fagforeningen. Hun oplyser, at der ikke kan siges noget generelt om gymnasielærernes undervisningstid, da det dels afhænger af faget, dels er forskelligt fra skole til skole.

Lektor Laust Høgedahl, Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, peger på, at det er en bevidst overproduktion af ph.dere, besparelser både i gymnasier og universiteter og et stigende antal kortvarige projektansættelser, der udmønter sig i et stort antal ansøgninger.

Få ledige stillinger

Landsdelens andet danske gymnasium, Duborg-Skolen i Flensborg, har ikke ret mange ledige stillinger. Det skyldes ifølge rektor Ebbe Rasmussen, at skolen dels har afgivet en del lærere til den forholdsvis nye A. P. Møller Skolen, dels fællesskolens indførsel.

– Vi har kun fastansat fire nye gymnasielærere siden 2010, siger Ebbe Rasmussen.

Jørgen Kühl glæder sig over det store felt af ansøgere.

– Det er godt for os, men ærgerligt, at det danske samfund investerer i dygtige mennesker, der så ikke kan bruge deres uddannelse til gavn for alle, understreger han.

A. P. Møller Skolen i Slesvig.
(Arkivfoto)

kommentar
deling del

Skriv et svar