Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Grænsen tværs gennem Slesvig

Særudstillingen »Perspektivskifte 2020 - 100 års grænsehistorier« er den største og dyreste, der nogensinde vises i Flensborg.
Særudstillingen »Perspektivskifte 2020 - 100 års grænsehistorier« er den største og dyreste, der nogensinde vises i Flensborg.

Flensborg. Hvis det står til håndboldspilleren Lasse Svan fra SG Flensburg-Handewitt, skal der bygges en bro over inderfjorden i Flensborg. Det skal ske for at løsne de trafikpropper, der i tide og utide opstår i Flensborgs indre by.
– Det er en god ide, som vi nu giver videre til byplanlægningen i Flensborg, siger museumsdirektør Dr. Michael Fuhr, mens han viser rundt på årets store særudstilling på Museumsberg: »Perspektivskifte 2020 – 100 års grænsehistorier«.
På udstillingen opfordres gæsterne til at komme frem med deres ønsker til Flensborg, og Lasse Svan var den første, der fik lov til at ønske – en bro.
Det varer dog lidt, før man kan besøge særudstillingen, som er den største og dyreste, der nogensinde vises i Flensborg. Tæt på en million euro. Knap var den åbnet, før den blev lukket igen. Udstillingen vises på tre lokaliteter i Flensborg. Ud over Museumsberg er det på søfartsmuseet og Dansk Centralbibliotek. Senere bliver udstillingen sendt videre til Multikulturhuset i Sønderborg.
Udstillingen viser de mange konsekvenser, som grænsen mellem Danmark og Tyskland har fået fra 1920 til i dag. Den er ikke kronologisk bygget op, men tematisk og med mange indgange: der vises ikke blot billeder, plakater og forskellige genstande, men også videoer, ligesom der er stationer, hvor publikum interaktivt kan lege med.

Slesvigernes træsko

I udstillingens første rum på Museumsberg stilles spørgsmålet: Hvor hører Slesvig til? Afstemningsplakater taler deres klare sprog for enten Danmark eller Tyskland, og i det andet rum er det identiteterne, der bliver taget op til debat og diskussion. Flere af udstillingsgenstandene her stammer fra mindretalsudstillingen på Danevirke Museum. Danskeren Claus Eskildsen hævdede for eksempel i sin bog »Grænselære«, at man på slesvigernes træsko kunne se, om de var dansksindede eller tysksindede. Havde træskoene to træstykker under sålen, tilhørte de en dansker mente han, og havde de kun én, måtte det være en tysksindet. Skulle man følge hans træskolære, ville grænsen også være forløbet længere mod syd.

Ingen forskelle

At der på mange områder ingen forskelle var mellem Nord- og Sydslesvig ser man i to stykker mønstrede linned fra hver egn. De to stykker håndarbejde er ikke til at skille fra hinanden. Tæpperne er et af flere eksempler på, at Slesvig helt frem til 1920 har været ét fælles kulturrum.
I det tredje rum zoomes der ind på Flensborg, der i 1920 blev en grænseby, og i det fjerde rum ser vi på den skiftende betydning, grænsen har haft gennem de 100 år siden 1920. For eksempel dengang i maj-dagene 1945 og årene derefter, da tusindvis af højtstående nazister søgte tilflugt i Flensborg, hvor Dönitz-regeringen endnu var ved magten helt frem til den 23. maj – og bagefter gik under jorden eller levede videre i fine villakvarterer under dæknavne. Vi ser blandt andre SS-kommandanten Rudolf Höss fra udryddelseslejren Auschwitz. Han gemte sig på en gård i Gottrupel lidt øst for Flensborg. Eller lederen af nazisternes såkaldte euthanasie-program, Dr. Werner Hey­de, der myrdede 70.000 psykisk eller fysisk handicappede mennesker. I mange år levede han i Flensborg under dæknavnet Dr. Sawade.

Nogle kan – andre ikke

I samme rum er mere moderne bud på, hvorfor danskere eller tyskere krydser grænsen i hver sin retning: Måske for at arbejde, for at grænsehandle i Tyskland eller for at spise en hotdog i Sønderhav.
I sidste rum er det fremtiden, det gælder, og her inviteres gæsterne til at giver deres bud. Nogle har let ved at krydse grænserne. Andre ikke. Vi møder også de mennesker fra Mellemøsten, der under den såkaldte flygtningekrise i 2015 forsøgte at krydse den.
Hele udstillingen igennem er det lokale mennesker, de berørte, der slev kommer til orde og fortæller deres personlige grænsehistorie. Man kan også bidrage med sin egen fortælling på appen Fleo2020 eller på udstillingens interaktive stationer.
Man bliver ikke så hurtig færdig med denne udstilling.

Museumsberg: Perspektivskifte 2020 – 100 års grænsehistorier. Varer til den 31. oktober.

Lasse Swans mesterskabsmedaljer fra den tyske Bundesliga i håndbold er med på udstillingen.

kommentar
deling del

Skriv et svar