Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Grænselandet 
bliver ikke kulturarv i 2020

Omfanget af kravene fra Unesco til en ansøgning om at blive anerkendt som immateriel kulturarv er kommet bag på det tyske og det danske mindretal. Derfor er der nu enighed om at bruge et år mere på at udfærdige ansøgningen.
Omfanget af kravene fra Unesco til en ansøgning om at blive anerkendt som immateriel kulturarv er kommet bag på det tyske og det danske mindretal. Derfor er der nu enighed om at bruge et år mere på at udfærdige ansøgningen.

Grænselandet bliver ikke immateriel Unesco-kulturarv i genforeningsåret 2020. Det bekræfter formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), Jon Hardon Hansen.

– Deadline for indlevering af ansøgningen er i marts i år. Det er en større opgave at gennemføre arbejdet med ansøgningen, end vi først regnede med, siger Jon Hardon Hansen.

Vinden blæser den forkerte vej for det dansk-tyske grænselands ønske om at blive immateriel kulturarv hos Unesco i 2020. Arkivfoto: Lars Salomonsen

Den slesvig-holstenske mindretalsrådgiver, Johannes Callsen (CDU), har henvendt sig til kulturminister Mette Bock (LA), for at få tilsagn til, at ansøgningen først sendes i 2020, og at den eventuelle godkendelse så først vil kunne komme i 2021.

Johannes Callsen gør det over for Mette Bock klart, at risikoen for et afslag vil være stor, hvis ikke der gennemføres en mere omfattende deltagelses- og arbejdsproces.

Afgørende at gøre alt

I et svar til Flensborg Avis skriver ministeren: »Det er bedre at opnå større sikkerhed for at ansøgningen går igennem, end at forhaste sig«.

»Det ville have været en fantastik gave at blive anerkendt i 2020, men det afgørende er at gøre alt, hvad vi kan for at opnå anerkendelsen, ikke om det bliver i 2020 eller i 2021«, skriver Mette Bock

Unesco kræver blandt andet, at mindretallenes medlemmer inddrages i processen, og at der også indleveres en video, der sætter hank og håndtag på det luftige begreb »immateriel kulturarv«.

Læs meget mere i den trykte avis onsdag

kommentar
deling del

Skriv et svar