Single Daily
af

Rasmus Meyer

Grænseforeningen vil bevare alle genforeningssten

Slots- og Kulturstyrelsen vil frede de mest interessante genforeningssten. Det går ud over de små mindesmærker om Genforeningen, mener Grænseforeningen, der vil arbejde på at få alle sten 
fredet.
Slots- og Kulturstyrelsen vil frede de mest interessante genforeningssten. Det går ud over de små mindesmærker om Genforeningen, mener Grænseforeningen, der vil arbejde på at få alle sten 
fredet.

Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark er i gang med at udvælge de mest interessante genforeningssten i Sønderjylland. Stenene vil styrelsen rejse fredningssager på.

Det falder ikke i god jord hos Grænseforeningen. Man er glad for interessen for genforeningstenene, men det frygtes, at planerne om kun at frede de »mest interessante« sten i Sønderjylland går ud over de mindre sten.

Der er nemlig over 550 genforeningssten rundt omkring i hele Danmark, og Grænseforeningen frygter, at langt de fleste sten ikke vil blive omfattet af fredningsbestemmelserne.

Mange af de over 550 genforeningssten er rejst i Sønderjylland. En af dem er rejst i 1921 på Høkkelbjerg ved Christiansfeld. Foto og kilde: Jens Anker Ambirk, Danmarks genforeningssten

– Stenene er samlet set et helt enestående monument. Ikke alene over genforeningen, men over danskernes sammenhængskraft, fællesskabsfølelse og virketrang, forklarede Grænseforeningens formand Jens Andresen ved Sendemandsmødet for nylig.

– Genforeningsstenene er samlet set Danmarks mest originale bidrag til europæisk monumentkultur. Genforeningsstenene er udtryk for en unik folkeligt baseret dansk tradition, hvor mange, også små og ydmyge, sten samlet spiller en stor rolle, sagde Jens Andresen.

Han opfordrede Grænseforeningen til at stå sammen, så alle genforeningssten optages i fredningsbestemmelserne. Det frygtes nemlig, at de sten, der ikke vurderes som »mest interessant« så småt forsvinder.

– Vi risikerer at svække eller langsomt miste forståelsen for noget af det stærkeste i Danmarks historie, nemlig den fælles vilje fra de mindste afkroge til stenbroen om at stå sammen, sagde Jens Andresen.

Fordelt i hele landet

Genforeningsstenene findes i alle Danmark afkroge. Også på øerne Læsø og Bornholm blev der rejst genforeningssten. De fleste af stenene er rejst i 1920 og markerer glæden over genforeningen mellem Sønderjylland og resten af Danmark.

Men der er også rejst mindesten i årene efter 1920. Op til 1938 blev der på den måde rejst mindst 561 genforeningssten i hele Danmark. I de fleste tilfælde var det sogne eller enkeltpersoner, der rejste stenen. Nogle steder var initiativtagerne veteraner fra krigen i 1864.

I dialog med styrelsen

Jens Andresen forklarer nu over for Flensborg Avis, at ønsket om fredningen af alle genforeningssten deles af Grænseforeningens bestyrelse. Desuden oplever formanden bred interesse for, at sagen rejses over for Slots- og Kulturstyrelsen. Derfor vil Grænseforeningen snart gå i dialog med styrelsen.

Tvunget til at prioritere

Lars Bjarke Christensen, arkæolog i Slots- og Kulturstyrelsen, er klar til at få en snak med Grænseforeningen.

– Der er selvfølgelig kaffe på kanden. Vi taler gerne med dem, siger Lars Bjarke Christensen.

Samtidig bekræfter han, at Slots- og Kulturstyrelsen er ved at udvælge genforeningssten i Sønderjylland.

– Vi fik en henvendelse fra Museum Sønderjylland, der foreslog, at de sønderjyske genforeningssten bliver fredet op til markeringen af genforeningen i 2020. Den lød som en fornuftig ide, siger han, og tilføjer, at ikke alle genforeningssten kan tilgodeses.

– Udfordringen er, at der er tale om rigtig mange sten, og vi har ikke ressourcer til at tilgodese alle stenene. Derfor er vi nødt til at prioritere, og det gør vi i samarbejde med museet. Men vi vil gengive et bredt billede af hele historien. Det vil sige, at vi tager både de store genforeningssten med, men også nogle af de mindre, ydmyge sten. Vi vil fortælle hele historien, forklarer Lars Bjarke Christensen.

Han tilføjer, at styrelsen agter at frede omkring 60 genforeningssten i Sønderjylland. Desuden fortæller han, at nogle af stenene uden for Sønderjylland allerede er fredet.

Slots- og Kulturstyrelsen håber, at fredningsprocessen er afsluttet op til markeringen i 2020. På styrelsens hjemmeside er der en oversigt over genforeningsstenene: https://slks.dk/index.php?id=27103

Kilde & foto: Jens Anker Ambirk Grafik: Eyla Boysen

kommentar
deling del

Skriv et svar