Single Daily
af

Rasmus Meyer

Grænseforeningen vil styrke det lokale fundament

To foreningskonsulenter søges. Det skal være praktikere, der skal støtte og udvikle Grænseforeningens lokalforeninger.
To foreningskonsulenter søges. Det skal være praktikere, der skal støtte og udvikle Grænseforeningens lokalforeninger.

For omkring en uge siden slog Grænseforeningen to ledige stillinger op. Der er tale om to foreningskonsulenter, der i en tre-årig forsøgsperiode skal støtte og udvikle de omkring 60 lokalforeninger rundt om i Danmark.

Tilbagemeldingerne har siden været positive, og ifølge Grænseforeningens generalsekretær, Knud-Erik Therkelsen, er der allerede kommet omkring 30 ansøgninger.

Han forklarer, at lokalforeningerne er Grænseforeningens dna. Derfor skal der nu arbejdes på, at de er fremtidssikrede.

– Som landsdækkende organisation er det for os livsvigtigt at have lokalforeningerne, siger Knud-Erik Therkelsen.

Han uddyber, at der i Grænseforeningens sekretariat i København i forvejen og i en årrække er blevet arbejdet på at skabe nye aktiviteter og projekter, som for eksempel Kulturmødeambassadørerne, Minority Changemaker og ietGrænseland.

– Men vi vil også udvikle og skabe nye aktiviteter, der tiltrækker nye medlemmer i lokalforeningerne, siger Knud-Erik Therkelsen og tilføjer, at de to konsulenter derfor først og fremmest skal være praktikere, derskal få ting til at ske i det lokale.

Sydslesvig lokalt

En af de store udfordringer for Grænseforeningen er at sætte Sydslesvig og grænselandet på dagsordenen i områder, der ligger langt fra grænseregionen. Det gælder for eksempel i Nordjylland, men også i de store byer som København, hvor der ifølge Knud-Erik Therkelsen kun er en forholdsvis beskeden lokalafdeling med forholdsvis få arrangementer.

For at ændre på det bør der ifølge generalsekretæren tages udgangspunkt i en lokal forbindelse til Sydslesvig. På den måde kan der skabes lokal interesse hos nye medlemmer.

På sendemandsmødet i maj blev planerne om at ansætte to foreningskonsulenter godt modtaget. Arkivfoto: Lars Salomonsen

Grænseforeningen er ikke den eneste traditionsrige organisation, der kæmper med dalende medlemstal, og som har udfordringer med at tiltrække nye til bestyrelsesarbejdet. Mange landsdækkende foreninger står i samme situation. Men med de to nye foreningskonsulenter vil Grænseforeningen nu forsøge at løse udfordringen.

Det er dog på mange måder et pilotprojekt, mener Knud-Erik Therkelsen. Derfor er det svært at pege på, hvornår projektet er en succes.

– Men hvis vi som første kan finde en vej at stimulere arbejdet i lokalforeningerne og samtidig fortsætte med fornyelsesprocessen, så er vi lykkelige, siger han.

Fire millioner kroner

Ønsket om at ansætte to nye medarbejdere for at støtte lokalforeningerne kom allerede frem ved Grænseforeningens sendemandsmøde i maj. Dengang forklarede formand Jens Andresen, at der er afsat fire millioner kroner til projektet i en periode på tre år.

Tanken er, at konsulenterne begynder den 1. oktober, men Knud-Erik Therkelsen forklarer samtidig, at det først og fremmest handler om at finde de helt rigtige folk til opgaven. Han understreger dog, at der blandt de omkring 30 ansøgninger er meget kvalificerede personer.

Kravene til ansøgerne er holdt forholdsvis frie. Der er ikke uddannelsesmæssige krav, men der forventes blandt andet en »solid erfaring med procesfacilitering og foreningsudvikling« samt »indgående kendskab til foreninger og bestyrelsesarbejde«.

De to konsulenter er delt op regionalt. Mens den ene får base i Grænseforeningens sekretariat i København, kan den anden efter aftale placere sig vest for Storebælt.

Knud-Erik Therkelsen forklarer, at det ikke indebærer ansøgere med bopæl i Sydslesvig.

– Det er vigtigt med en tilgang set ud fra en vinkel nord for grænsen, siger han og tilføjer, at det ikke udelukker sydslesvigere med bopæl i Danmark.

Ansøgningsfristen for begge stillinger er den 11. august.

kommentar
deling del

Skriv et svar