Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Generalkonsul talte 
dunder til mindretallet

Danmarks repræsentant gider ikke se flere negativer overskrifter om kiv og splid i mindretallet. Hvis der 
ikke handles på en række områder, kan det gå ud over tilskuddet, lød budskabet på SdUs sendemandsmøde.
Danmarks repræsentant gider ikke se flere negativer overskrifter om kiv og splid i mindretallet. Hvis der 
ikke handles på en række områder, kan det gå ud over tilskuddet, lød budskabet på SdUs sendemandsmøde.

Danmarks repræsentant i Sydslesvig, generalkonsul Kim Andersen, afleverede den for åbne døre hidtil skrappeste bandbulle mod mindretallets organisationer, da Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) lørdag afholdt sit sendemandsmøde på SdUs lejrskole- og kursuscenter Christianslyst.

– Det er tid til handling, ikke til snak. De interne nytteløse slagsmål må høre op. Nu må I til at forandre for at forbedre, sagde Kim Andersen til et lydhørt publikum på cirka 100 delegerede, ansatte og gæster.

Generalkonsul Kim Andersen på talerstolen under SdUs sendemandsmøde. Foto: Martin Ziemer

Orden i papirerne

Konkret forlangte han af mindretallet, at det finder ud af, hvad det vil med Christianslyst, som sættes til salg, hvis der ikke findes en fælles løsning fra hele mindretallets side.

SdU har klart meldt ud, at paraply­organisationen fra næste år ikke længere vil stå alene med stedet, der giver underskud.

Kim Andersen kom med en skjult henvisning til den skandaleramte Fælleslandboforeningen for Sydslesvig med en henstilling til alle organisationer om, at »administrere i overensstemmelse med dansk forvaltningspraksis«, med tilføjelsen, at dagens gæstgiver givetvis har orden i regnskaberne.

Derefter kom han ind på viljen og uviljen til at tale dansk i de danske organisationer.

Støtten antastes

– Danmark støtter danske skoler, kultur og sprog i Sydslesvig. Lad mig sige det helt tydeligt. Man kan ikke være med i SdU, hvis man kun har fokus på det sportslige og ikke følger med i mindretalslivet og ikke viser interesse for udviklingen i Danmark.

– Hvis det gælder for så mange, som jeg kan forstå, det er tilfældet i SdU, så antaster man støtten fra Danmark. Det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares, sagde generalkonsulen.

Han tog dermed afsæt i Kirstin Asmussens formandsberetning, hvor hun italesatte manglen på dansk sprog i foreningerne.

Et forklaringsproblem

Andersen betegnede mindretallet som meget privilegeret.

– Det offentlige i Danmark skal år efter år spare to procent på budgetterne og af og til yderligere efter grønthøstermetoden. I får set over årene fremskrevet ifølge løn- og prisudviklingen samtidig med, at rammen er blevet løftet igen og igen.

– Prøv at sætte jer ind i, hvordan en dansk politiker skal forklare de skrappe sparekrav i Danmark, som så ikke gælder i Sydslesvig, sagde Kim Andersen.

Han understregede, at der er et kærligt forhold mellem Danmark og mindretallet, at armslængdeprincippet mellem Sydslesvigudvalget og organisationerne står ved magt, men at det er tid til at handle.

­Ingen kommenterede direkte talen, der fik stort bifald.

Læs meget mere fra sendemandsmødet i mandagsavisen

kommentar
deling del

Skriv et svar