Single Daily
af

Thomas Schumann

Gebyr på våbenkontrol skal væk

For at kunne gennemføre flere våbenkontroller vil Rendsborg-Egernførde samarbejde med jægere og fritidsskytter. Gebyret for en våbenkontrol udgør en forhindring i det samarbejde, siger landråd Rolf-Oliver Schwemer, som foreslår at afskaffe det.
For at kunne gennemføre flere våbenkontroller vil Rendsborg-Egernførde samarbejde med jægere og fritidsskytter. Gebyret for en våbenkontrol udgør en forhindring i det samarbejde, siger landråd Rolf-Oliver Schwemer, som foreslår at afskaffe det.

Selv om borgerne i Rendsborg-Egernførde Amt har lidt over 25.000 lovlige skyde­våben, foretog amtets myndigheder fra december 2016 til december 2017 blot én kontrol af, hvordan borgerne opbevarer deres våben. Det vil landråd Rolf-Oliver Schwemer lave om på. Han har foreslået Slesvig-Holstens indenrigsminister, Hans-Joachim Grote (CDU), at han afskaffer de gebyrer, som våbenejere skal betale i forbindelse med våbenkontrol. Indenrigsministeren var positiv over for forslaget. Det skriver shz-aviserne.

– Gebyret er en hindring, hvis vi vil samarbejde med jægere og skydeklubber om opbevaringskontrollerne, siger Rolf-Oliver Schwemer til Flensborg Avis. Amtet vil bestræbe sig på at lave flere kontroller fremover – ikke uanmeldt, men efter aftale med våbenejerne. Og det skal ikke ligge jægere, våbensamlere og fritidsskytter til last.

Ifølge gældende regler koster det mellem 50 og 120 euro i gebyr at have myndighederne på besøg til inspektion. Fremover skal det kunne koste mellem nul og 120 euro.

I en pressemeddelelse hilser SSWs landdagsmedlem fra Egernførde, Jette Waldinger-Thiering, forslaget velkommen.

– Gebyrerne er i virkeligheden absurde. Forestil dig, at alle bilister skulle betale ved en helt almindelig fartkontrol. For os handler det ikke om at gøre livet surt for det store flertal af lovlydige fritidsskytter og jægere i delstaten. Det handler om at fange de sorte får, præcis som ved en fartkontrol, siger Jette Waldinger-Thiering

Rendsborg-Egernførde på forkant

Rolf-Oliver Schwemer påpeger, at Rendsborg-Egernførde Amt faktisk er på forkant med våbensikkerheden.

– Efter at reglerne om opbevaring af våben blev skærpet i 2011, var vores kontrolmyndigheder fra 2012 til 2015 ude at tjekke, om våbenejerne opbevarede deres våben korrekt. Dengang var der 8000 våbenejere, men det tal faldt til 4800, da mange ikke ville investere i det påkrævede stålskab til opbevaring. Så overgav de deres våben, som efterfølgende blev destrueret, fortæller Rolf-Oliver Schwemer.

Amterne afgør selv, hvordan og hvor mange våbenkontroller de gennemfører. SSW vil gerne have loven ændret, så der kommer fælles regler på området.

(Foto: Boris Roessler/dpa)

kommentar
deling del

Skriv et svar