Single Daily
af

Nelle Margrethe Hardt

Gammel tradition skal fornyes

Årsmødeoptogets fremtid var det centrale emne under årsmødeevalueringen, der fandt sted i Slesvighus tirsdag aften. Selv om mange vil holde fast i optoget, skal det moderniseres.
Årsmødeoptogets fremtid var det centrale emne under årsmødeevalueringen, der fandt sted i Slesvighus tirsdag aften. Selv om mange vil holde fast i optoget, skal det moderniseres.

Sydslesvigsk Forenings (SSFs) årsmødeudvalg havde inviteret stort set alle mindretallets foreninger til at drøfte, hvordan det er gået med årsmøderne i år, og hvad der burde gøres bedre til næste år. De 35 deltagere var især optaget af, hvorvidt det traditionelle optog stadig skal være del af årsmøderne, efter at der i år var meget få deltagere i optoget i Flensborg.

– Vi skal drøfte, om vi vil fortsætte optoget. Vi skal passe på, at vi ikke bliver så få, at det bliver lidt pinligt, sagde Kirsten Futtrup.

Repræsentanterne fra Slesvig, hvor optoget i år har været en succes trods regnvejret, og deltagerne fra de små byer var enige om, at de gerne vil bibeholde optoget.

– I Harreslev er der mange familier, der har været med længe og synes, at det er meget festligt. Man kan godt gøre det mere attraktivt, men det ville sende det forkerte signal bare at opgive det, sagde Susanne Jensen.

– Optoget er vigtigt for de små byer. Det samler mindretallet, tilføjede formanden for SSF Sønder Brarup, Hans-Ulrich Prange.

Nye ideer

Ifølge Preben Kortnum Mogensen, SSF-formand for Flensborg by, drejer det sig om at finde ud af, om optoget i Flensborg kan fungere mere hensigtsmæssigt.

– Vi skal stadig synliggøre mindretallet over for os selv og offentligheden, så hvis vi afskaffede optoget, skulle vi gøre noget andet for at være synlige, sagde han desuden.

Formanden for årsmødeudvalget, Gitte Hougaard-Werner, afsluttede diskussion ved at fraråde en generel beslutning om alle optogenes fremtid og opfordrede de enkelte distrikter til hver især at tage stilling til, hvad der lokalt er stemning for.

Deltagerne var dog generelt af den opfattelse, at optoget i Flensborg skal være mere attraktivt, hvis det skal bibeholdes der. Blandt andet foreslog de, at FDF-orkestrene kunne spille noget mere moderne musik, at gymnasterne kunne deltage og optræde under optoget, eller at børnene kunne aktiveres ved at deltage i en quiz eller samle Dannebrog, mens de gik i optoget. Desuden vil udvalget undersøge, om en shuttle-bus, der allerede bliver brugt til friluftsmødet i Slesvig, også kunne være en mulighed i Flensborg. Især børnefamilier deltager nemlig ikke i optoget, fordi de så også skal gå hele vejen tilbage igen.

Årsmødets optog i Flensborg skal fornyes. Det var en af konklusionerne, da der blev kigget tilbage på dette års årsmøder. Arkivfoto: Martin Ziemer

Årsmødets optog i Flensborg skal fornyes. Det var en af konklusionerne, da der blev kigget tilbage på dette års årsmøder. Arkivfoto: Martin Ziemer

Forpligtelse

De tilstedeværende foreninger drøftede desuden, hvorvidt optoget er en »frivillig forpligtelse« for mindretallets medlemmer. Ifølge SSFs generalsekretær, Jens A. Christiansen, er årsmøderne en mindretalspolitisk manifestation.

– Vi er et mindretal, der vil markere sig over for et flertal, om det så sker gennem et optog eller noget andet. Men måske er for meget overladt til, at folk kan gøre, hvad de vil, sagde han.

Nogle af de tilstedeværende var enige, mens andre mente, at de personligt gerne ville være fri for at være forpligtet til at deltage.

– Selvfølgelig kan vi ikke tvinge nogen. Det handler om at motivere folk og få dem til at føle, at de er en del af et fællesskab, sagde generalsekretæren.

Deltagerne diskuterede også, om FDF-koncerten fremover skal fungere som en optakt til årsmøderne om fredagen, frem for en afslutning. Flere argumenterede dog for, at det ville betyde en logistisk udfordring og muligvis ødelægge FDF’ernes tradition. Desuden er der til næste år, som er 100-året for mindretallet, allerede planlagt en speciel optaktskoncert med Sigurd Barrett, der skal optræde flere gange i løbet i årsmødeweekenden.

kommentar
deling del

Skriv et svar