Single Daily
af
AS
Anker Simonsen

Gældende regler for dobbelt pas rækker

Der er ikke så stor enighed i Sydslesvigudvalget om dobbelt statsborgerskab til sydslesvigere, som det fremgik af artiklen i avisen mandag. Christian Juhl fra Enhedslisten tog under udvalgets interne diskussion om forslaget i september sidste år afstand fra at give danske sydslesvigere et dansk statsborgerskab, selv om de ikke har bopæl i Danmark.

Læs også: Sydslesvigudvalget er for dobbelt statsborgerskab

– Danske sydslesvigere har allerede nu en række særrettigheder i forhold til borgere fra andre lande, når det gælder muligheden for at opnå et dansk pas. Normalt kræver det, at man har opholdt sig i Danmark i ni år, men danske sydslesvigere har mulighed for at opnå det efter blot to år i Danmark. Dertil kommer, at sydslesvigerne også er fritaget for både indfødsretsprøven og danskprøven, siger Christian Juhl.

De særlige regler for sydslesvigere er efter hans mening særdeles lempelige i en tid, hvor flertallet i Folketinget er indstillet på at stramme kravene til andre ansøgere.

– Vi er stadig tilhængere af dobbelt statsborgerskab, der sikrer sydslesvigerne mulighed for at bevare deres tyske statsborgerskab ved siden af det danske efter to års ophold i Danmark, men vi er fortsat imod forslaget fra Sydslesvigudvalget. Det er et punkt, hvor jeg i øvrigt føler, at vi er på linje med især SSW inden for det danske mindretal, mener Christian Juhl.

Sydslesvigudvalgets forslag til fem kriterier for dansk statsborgerskab til sydslesvigere:

  • Dansk skolegang i Sydslesvig
  • Mindst en forfader med dansk indfødsret fire generationer tilbage,
  • Bopæl i Danmark eller et andet nordisk land i mindst tre sammenhængende år,
  • En aktiv indsats i dansk foreningsliv som bestyrelsesmedlem i mindst ti år
  • Ansættelse i det danske mindretal i mindst ti år

For at opnå dobbelt statsborgerskab skal tre ud af fem kriterier være opfyldt.

De særlige regler for sydslesvigere er efter Christian Juhls (Enhedslisten) mening særdeles lempelige i en tid, hvor flertallet i Folketinget er indstillet på at stramme kravene til andre ansøgere.(Arkivfoto)

For ham er det svært at se værdien i diskussionen, når det efter hans mening er langt mere alvorlige emner at tage fat på. Det drejer sig blandt andet om tilskuddet til FUEN, som udvalget er indstillet på at skære ned på.

– I udvalget er holdningen hos flertallet, at der kun skal ydes støtte til projekter, der direkte gavner danskere. Jeg mener, at vi i stedet for at drøfte særrettigheder til enkelte mindretal burde se mere på, hvordan vi sikrer alle mindretal fundamentale samfundsrettigheder. Netop gennem FUEN kan vi bidrage til at gøre flere regeringer i Europa opmærksom på, hvordan vi i vort grænseland har sikret en fredelig udvikling og sameksistens til gavn for alle parter. Det ville for alvor være en indsats for at bedre opfattelsen af dansk kultur, mener Christian Juhl.

kommentar
deling del

Skriv et svar