Single Daily
af

Thomas Schumann

G7 starter med hård debat mellem Trump og Merkel

Der har sjældent været så stor uenighed: Den amerikanske præsident Donald Trumps meget anderledes syn på handels – og klimapolitik overskygger de syv store industrinationers topmøde – G7 – i Italien. Præsidentens anklager mod de eksportstærke tyskere, sørger for kraftig irritation på tysk side. Stats – og regeringslederne mødtes fredag i Taormina på Sicilien, for at tale sammen om internationale kriser og senere om frihandel samt klimaforandringer.

Fra tysk side regner man ikke med at opnå fremskridt i de usædvanligt mange stridspunkter. Efter Donald Trumps frontalangreb på Nato-partnerne torsdag i Bruxelles er forholdet mellem USA og Tyskland yderligere belastet.

Læs også: Trump i Bruxelles: Tyskerne er meget, meget slemme

I Taormina bekræftede EUs kommissionschef Jean-Claude Juncker, at Donald Trump endnu engang havde klaget over det tyske handelsoverskud. Indirekte sagde Jean-Claude Juncker, at den amerikanske præsident skulle have beskrevet tyskerne med ordene »bad, very bad«, skønt dette ikke var ment på en aggressiv måde, men derimod blev sagt i en konstruktiv atmosfære.

Formanden for Det Europæiske Råd Donald Tusk regner med en hård debat.

– Der er ingen tvivl om, at dette vil blive det sværeste G7-topmøde i flere år, udtalte Donald Tusk.

Det har samtidig vakt opsigt, at Donald Trump vil trække sig ud af klimaaftalen fra Paris. Præsidenten anser aftalen for »uretfærdig« og skadelig for den økonomiske udvikling i USA, udtalte hans indflydelsesrige økonomirådgiver Gary Cohn.

– Vi skal blive fri for foreskrifter som hindrer væksten, sagde Gary Cohn. Spørgsmålet er, om forpligtelserne er bindende eller om de kan ændres. Europæerne skulle ifølge Gary Cohn have lettere ved at opfylde forpligtelserne og han anså det for »særdeles ulige konkurrenceforhold«, som Donald Trump ikke vil tolerere.

Også i forhold til handel synes forskellene at være uoverkommelige.

– Vi kommer til at have en kontrovers debat om handelen, udtalte Gary Cohn. For ham handler det om fair spilleregler. Særligt Tyskland eksporterer mere til USA end man importerer. Donald Trump har ved flere lejligheder kritiseret overskuddet på den tyske handelsbalance. Det er et åbent spørgsmål om afslutningsdokumentet efter de to dage lange forhandlinger kommer til at argumentere for frihandel og imod protektionisme.

Læs også: Tyskland er Europas største eksportland

Indtil videre har den nye amerikanske regering endnu ikke bekendt sig til frihandel overfor kredsen af store industrilande. Istedet taler USA om bilaterale handelsaftaler. Europæerne derimod vil kun indgå i fælles aftaler for alle EU-landene. Gary Cohn lagde vægt på, at USA vil give andre lande »samme behandling, som de giver os«.

Hvad drejer handelsstriden mellem Tyskland og USA sig om

I sin valgkamp slog Donald Trump sig op på sin »America-First«-politik – en nationalistisk kurs, som kun skal tjene USAs interesser og som derfor går væk fra fri og åben international handel. Globale aftaler bliver der ligeledes set kritisk på og det overvejes om USA skal udtræde af verdenshandelsorganisationen WTO.

Donald Trump kritiserer særligt Tyskland for at bruge unfair metoder til at drive landets eksport op. Med henvisning til hvor mange tyske biler der sælges i USA og hvor få amerikanske biler der sælges i Tyskland har Donald Trump varslet modforanstaltninger mod den tyske eksport.

Siden 2002 har Tyskland været eksportverdensmester og det har landet fået meget kritik for. I 2016 var overskuddet på betalingsbalancen på 272 milliarder euro. Berlin giver den svage euro og lave oliepriser skylden for den høje eksport.

Andre lande kræver af Tyskland at man øger efterspørgslen blandt tyskerne gennem flere investeringer og højere løn og på den måde udligner forskellene i samhandlen.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar