Single Daily
af

Thomas Schumann

Fusk med bådforsikringer kan runde halv milliard i tabte afgifter

Forsikringspolicer og bådlicenser fra Club Maritim 09 GmbH er intet værd, siger den danske forsikringskonsulent Ralph Andersen. Danske bådejere løber en stor risiko ved at tage imod de billige tyske forsikringer.
Forsikringspolicer og bådlicenser fra Club Maritim 09 GmbH er intet værd, siger den danske forsikringskonsulent Ralph Andersen. Danske bådejere løber en stor risiko ved at tage imod de billige tyske forsikringer.

Søren H. kommer galt afsted med sin dyre motoryacht – den har fået en stor skade. Han har heldigvis en forsikring via Club Maritim 09 GmbH i Flensborg på 2,6 millioner kroner. Tror han.

Men da han anmelder skaden til Club Maritim for at få en taksator til at vurdere skadens omfang, sker der ingenting. Han har ellers solgt tre procent af båden til Club Maritim, som derefter har kunnet skaffet ham en tysk forsikring på båden gennem Württembergische Versicherung. Derved kunne han slippe for den danske forsikringsafgift på 1,34 procent af bådens værdi.

Han henvender sig flere gange. Der er intet svar. Han hyrer en advokat, men det står hurtigt klart, at han ikke kan føre sagen i Danmark, fordi motoryachten er registreret i det tyske skibsregister. Nu står manden med en værftsregning på 1,3 millioner kroner, advokatomkostninger på 100.000 kroner og med udsigt til oversættelsesudgifter på 60.000 kroner, når sagsakterne skal oversættes fra dansk til tysk.

baadgalleri.dk fortæller Søren H. den 28. december i et indlæg om Club Maritim.

»Jeg ved rigtig meget om dette fup selskab og ejeren, Gerhard (Gerhard Kristensen, Club Maritims ejer, red.), så HOLD JER LANGT væk fra dem.«

Sådan beskriver Club Maritim 09 GmbH på sin hjemmeside, hvordan deres medlemmer kan undgå den danske forsikringsafgift. Skatterådet i Danmark afgjorde imidlertid i 2013, at når båden overvejende er dansk ejet, vil den stadig være afgiftspligtig i Danmark. Screenshot: club-maritim09.dk

Sådan beskriver Club Maritim 09 GmbH på sin hjemmeside, hvordan deres medlemmer kan undgå den danske forsikringsafgift. Skatterådet i Danmark afgjorde imidlertid i 2013, at når båden overvejende er dansk ejet, vil den stadig være afgiftspligtig i Danmark. Screenshot: club-maritim09.dk

Undersøger svindelsager

Om han rent faktisk hedder Søren, ved Flensborg Avis ikke med sikkerhed, og vi har heller ikke talt med ham. Flensborg Avis har fået historien om den ødelagte motoryacht fra Ralph Andersen, der har været i kontakt med brugeren bag indlægget fra den 28. december.

Ralph Andersen er ansat hos Maritim Forsikringsservice i Kolding, hvor han rådgiver forsikringskunder, som er kommet i knibe. Han laver desuden markedsundersøgelser og efterforsker svindelsager.

Flensborg Avis kan ikke få oplyst Søren H.s rigtige identitet, da han ifølge Ralph Andersen risikerer at blive anmeldt for skatteunddragelse.

– Kunden er i en meget vanskelig situation, og jeg regner med, at det vil koste ham mange penge.

En retssag kan tage flere år, tilføjer Ralph Andersen, så hans råd er at kontakte den tyske forsikringsombudsmand, hvor der er meget hurtigere sagsbehandlingstid.

Søren H. henvendte sig til Ralph Andersen, da det stod klart, at Club Maritim ikke kom ham til hjælp. Det er ikke første gang, Ralph har hørt om virksomheden i Flensborg med de billige forsikringer til danske bådejere.

– Allerede i 2010 undersøgte jeg Club Maritim, fordi jeg fik flere tips om, at man kunne få billige forsikringer der. De annoncerede på Google med, at man kunne spare 50 procent. Det er slet ikke muligt at spare så meget.

– I 2013 kom der så en afgørelse fra Skatterådet om, at bådene ville være at betragte som forsikringspligtige i Danmark. Så jeg forventede, at Skat ville reagere. I 2015 henvendte jeg mig første gang til Skat. De svarede, at Club Maritim »kunne« indgå i deres kontrol. Jeg henvendte mig igen og fik samme svar. Siden har jeg ikke hørt mere, fortæller Ralph Andersen.

Han har siden indsamlet forsikringspolicer, bådlicenser (IBS, red.) og tilbud fra Club Maritim for at få et billede af, hvordan virksomheden og dens ejer Gerhard Kristensen gebærder sig.

Tvivlsom lovlighed

Dokumenternes lovlighed er ifølge Ralph Andersen tvivlsom: Bådlicenserne, som Club Maritim har fået udstedt af foreningen Deutsche Motoryachtverband (DMYV), mangler skrognumre, hvilket gør det umuligt at identificere bådene. Forsikringspolicerne er på dansk og forsynet med både logo og stempel fra Club Maritim, skønt virksomheden ikke er registreret som forsikringsformidler, og derfor ikke lovligt kan udstede den slags dokumenter på vegne af Württembergische Versicherung. Ralph Andersen har sendt kopier af en forsikringspolice og en bådlicens til Flensborg Avis.

– Efter min mening er dokumenterne intet værd.

– Jeg vil anbefale Club Maritims kunder at kontakte Württembergische Versicherung og få fat i fakturaerne og de originale policer. De kan ringe til dem og få en kopi, for de papirer, kunderne har lige nu, er ikke gyldige, siger Ralph Andersen.

Efter at han har henvendt sig til DMYV, undersøger bådforeningen nu bådlicensernes gyldighed. Industri- og Handelskammeret i Flensborg har ligeledes bedt Club Maritim forklare, hvorfor de ikke er registreret som forsikringsformidler.

Men selv om det er den danske statskasse, som går glip af indtægterne fra forsikringsafgiften, sker der tilsyneladende intet nord for grænsen – selv efter at Ralph Andersen, Danske Tursejlere, Dansk Sejlunion og andre flere gange har gjort opmærksom på, hvad der foregår. Skatteministeriet er i færd med at behandle Flensborg Avis’ spørgsmål i forbindelse med sagen.

Forsikringsformidler eller serviceudbyder

På trods af at man på Club Maritim 09 GmbHs hjemmeside kan læse om billige forsikringer »via Club Maritim«, og bede om et uforpligtende tilbud, så er virksomheden ikke registreret som forsikringsformidler. I stedet er virksomheden registreret som »Udbyder af serviceydelser« (Erbringer von Dienstleistungen«.

Ifølge paragraf 34d i den tyske erhvervslov skal virksomheder, som formidler og rådgiver om forsikringsprodukter, have tilladelse til det og registreres. Virksomheder skal bevise deres know-how som forsikringsformidler og have en ansvarsforsikring for at blive registreret.

IHK Flensburg har konstateret, at Club Maritim ikke har tilladelse til at formidle forsikringer, og har derfor bedt virksomheden forklare, hvordan det kan hænge sammen. Overholder man ikke paragraf 34d er det en administrativ overtrædelse, som kan medføre en bøde. Desuden er forsikringerne kun gyldige, hvis de er udstedt af registrerede forsikringsformidlere.

Årligt skattetab for millioner

Administrerende direktør for forsikringsselskabet Pantaenius, Gert Toft, skønner at der er mellem 500 og 1200 både forsikret hos Club Maritim, og at det primært drejer sig om både med en værdi på over to millioner kroner.

Hvis Club Maritim sidste år sad inde med 850 tyske bådlicenser på danske både med en gennemsnitlig værdi på fem millioner kroner, er den danske statskasse altså gået glip af 56.950.000 kroner. Club Maritim blev grundlagt i 2009, så virksomheden kan have sparet sine medlemmer for over 500 millioner kroner i afgifter over de sidste 10 år.

Derudover kan Club Maritim også være på kant med statsskatteloven. Virksomhedens medlemmer overdrager tre procent af deres både, men de beholder fuld råderet. I det tilfælde siger statsskatteloven, at der skal betales skat af den værdi, som bådejeren får stillet til rådighed i den periode, som bådejeren råder over den.

– Skats håndtering har været absolut uprofessionel. De har brug for kompetent rådgivning fra folk, som ved, hvad de snakker om. Det er pinligt, og det minder om så mange andre skattesager: Der er ingen konsekvens, og det betyder, at vi som skatteborgere bliver snydt, mens dem med de store både sidder og drikker deres champagne, siger Ralph Andersen.

Han har mere tillid til de tyske myndigheders håndtering.

– De tyske myndigheder reagerer meget hurtigt. Forbundsregeringen er involveret gennem DMYV. Alene det, at han ikke står i forsikringsregistret er en kæmpe sag, forklarer Ralph Andersen.

Flensborg Avis har spurgt Württembergische Versicherung om deres samarbejde med Club Maritim, men forsikringsvirksomheden har endnu ikke svaret.

Selv om Ralph Andersen forsøger at rådgive folk, som er kommet i klemme hos Club Maritim, har han svært ved at finde sympati for dem.

– Folk ser kun de billige priser, og de står endda frem på Facebook under deres eget navn med det. Jeg kan hurtigt finde masser af kunder på diverse bådfora, siger Ralph Andersen.

Club Maritims ejer, Gerhard Kristensen, ville tirsdag ikke svare på Flensborg Avis’ spørgsmål.

Lystfartøjs­forskringsafgiften

  • Afgiften på bådeforsikringer blev indført i 1976 og er siden ændret flere gange.
  • I 1983 blev afgiften ændret fra 0,75 procent til 1 procent af bådens handelsværdi.
  • I 2012 ændrede daværende skatteminister Holger K. Nielsen igen afgiften fra 1 til 1,34 procent af bådens forsikringssum.
  • Staten forventede en provenustigning på 39 millioner kroner fra 2012 til 2013. Den reelle stigning blev på 19 millioner kroner.
  • Jo dyrere båden er, desto flere penge skal der betales i forsikringsafgift.
  • Såvel bådejere som bådebyggere og forsikringsselskaber er utilfredse med afgiften, da de mener, den beskatter bådejere urimeligt, og fordi den giver ulige konkurrenceforhold over for udenlandske selskaber.
  • Folketinget førstebehandlede tirsdag den 15. januar 2019 en ændring af afgiften, så den igen skal ligge på 1 procent af bådens handelsværdi. Skatteministeriet oplyser, at man regner med at ændringen træder i kraft per 1. februar 2019.

Kilde: 
Dansk Sejlunion, SKAT

kommentar
deling del

Skriv et svar