Single Daily
af

Thomas Schumann

FUEN: Mindretallenes Hus skal helst blive i Flensborg

Selvom FUENs præsident Loránt Vincze foretrækker, at Mindretallenes Hus bliver etableret i Flensborg, fortæller han, at der er mange byer i Europa, som vil glæde sig over at være vært for projektet.
Selvom FUENs præsident Loránt Vincze foretrækker, at Mindretallenes Hus bliver etableret i Flensborg, fortæller han, at der er mange byer i Europa, som vil glæde sig over at være vært for projektet.

Hvis det ikke lykkes Sydslesvigsk Forening (SSF) at få kulturminister Mette Bocks bevilling til Mindretallenes Hus i Flensborg, står mindretal i andre mindretalsregioner i Europa »på spring for at overtage og omsætte ideen«. Sådan lød det i SSFs særudgave af kontakt torsdag, hvor spørgsmål om projektet, der snart har været ti år undervejs, blev forsøgt besvaret.

I Federal Union of European Nationalities (FUEN) har man aldrig været i tvivl: projektet skal allerhelst blive i fjordbyen.

– Der har aldrig været en diskussion om, at huset skulle ligge i andre byer end Flensborg. Men hvis bevillingen ikke kommer fra Danmark, må der være en åben diskussion af, hvor det så kan ligge. Det er på tide, at der kommer en konklusion på projektet, forklarer FUENs præsident, ungareren Loránt Vincze. Han peger på FUENs kongres den 20.-22. juni som tidspunkt for, hvornår en endelig konklusion skal falde.

FUEN-præsident Lorant Vincz. Arkivfoto: Jens Nygaard.

FUEN-præsident Lorant Vincz. Arkivfoto: Jens Nygaard.

Han bekræfter samtidig, at hvis der ikke skulle komme nogen dansk bevilling, så vil der være mange byer rundt om i Europa, som »vil glæde sig over at være vært for Mindretallenes Hus«. Men, påpeger han, projektet tager udgangspunkt i, at det skal foregå i Flensborg.

Ligesom Loránt Vincze understreger vicepræsident i FUEN og tidligere formand for sorbernes organisation Domowina, Bernhard Ziesch, at det hele tiden har været tanken, at Mindretallenes Hus bliver etableret i Flensborg.

– Det vil være meget beklageligt, hvis det ikke lykkes at få etableret huset i Flensborg. Hvis det skulle ske, vil første skridt være at skabe et stærkt netværk mellem mindretallenes kompetencecentre rundt om i Europa, der så kan varetage det arbejde, som skulle være foregået i Mindretallenes Hus, fortæller Bernhard Ziesch. Med kompetencecentre mener han eksempelvis ECMI i Flensborg og Das Sorbische Institut i Bautzen (Sachsen).

– Det næste skridt vil være at finde en ny ejendom et andet sted, tilføjer Bernhard Ziesch. Han håber imidlertid, at projektet vil blive realiseret i Flensborg, da FUEN i forvejen har kontorer der, og fordi grænselandet byder på gode eksempler på fredeligt samliv mellem mindretal og flertalsbefolkninger.

kommentar
deling del

Skriv et svar