Single Daily
af

Jens Nygaard

Fri bane for el-tog over grænsen

I gamle dage var det et problem, at Danmark og Tyskland benytter sig af to forskellige systemer, når det drejer sig om el-drevet togtrafik. I Danmark bruger man et system med 25.000 volt, mens man i Tyskland har et system med 15.000 volt.

Eftersom Danmark står over for at elektrificere mange togstrækninger i de kommende år, er der blevet peget på, at de to forskellige systemer kunne være et problem for den grænseoverskridende trafik.

Men det er en frygt, som ikke længere har baggrund i virkeligheden:

– Alle de store producenter af lokomotiver laver i dag versioner, som kan benytte begge strømsystemer, fortæller en pressemedarbejder fra DSB, de danske jernbaner.

Det vil sige, at det ikke bliver noget problem af sætte et sådant lokomotiv i spidsen for et tog, der for eksempel fra Danmark kører sydpå til Hamborg – og måske endnu længere ind i Tyskland.

Grafik: Eyla Boysen

Grafik: Eyla Boysen

DSB besluttede sidste år at indkøbe 26 el-lokomotiver. Det er planen, at de først og fremmest skal indsættes på Sjælland, og det blev besluttet som en option, at 12 af disse lokomotiver skal kunne køre med begge strømsystemer. Hvis denne option opretholdes, vil det betyde, at disse tog også senere vil kunne køre i Tyskland. Det vil så måske være efter, at Femern-forbindelsen er blevet færdig.

Planen er, at DSB på sigt skal have over 200 nye togsæt. Det vil blive en meget stor ordre, som vil kunne interessere mange producenter og dermed medvirke til en god pris. Men det er en ordre, som endnu kun er i sin vorden.

– Strækningerne nord for Fredericia er endnu ikke blevet elektrificeret, og det vil først ske en gang i løbet af 20erne. Først når det er sket, vil der blive set nærmere på nye el-lokomotiver. Det er et stort arbejde at elektrificere, også fordi signalsystemerne bliver udskiftet i samme omgang, fortæller DSB-pressemedarbejderen.

Der er i alt 1668 kilometer jernbane i Danmark, og hidtil har det kun været 640 kilometer, der har været forsynet med køreledninger.

Et af de gamle danske IC 3-tog. Om få år skal der anskaffes over 200 nye elektriske togsæt - men det vil ikke være noget problem af få nogle af dem til at kunne benytte både det danske og det tyske strømsystem. Foto: DSB)

Et af de gamle danske IC 3-tog. Om få år skal der anskaffes over 200 nye elektriske togsæt – men det vil ikke være noget problem af få nogle af dem til at kunne benytte både det danske og det tyske strømsystem. Foto: DSB)

Danmark er et af de sidste lande i Nordeuropa, der elektrificerer sine jernbanestrækninger. At det ikke er sket tidligere, hænger nok i nogen grad sammen med de store problemer, som Danmark har haft med de italienske IC 4-tog. Der er nemlig ellers bred enighed om, at el-tog støjer mindre, at de forurener mindre, ofte har større trækkraft og kan accellere hurtigere.

Hele projektet er en del af det, som man i Danmark har kaldt Togfonden. Projektet, hvis finansiering i mellemtiden er blevet problematisk, gik ud fra, at man i fremtiden skulle kunne komme betydeligt hurtigere frem med tog. Mellem Århus og København gik man ud fra, at der ville blive kappet cirka 45 minutter af rejsetiden. Mellem Århus og Hamborg kan man sikkert regne med mindst det samme.

I begyndelsen af året blev folketingets transportudvalg informeret om det, som man også kalder »Fremtidens tog«. Her fremgik det, at man regner med, at hele det store projekt vil være indfaset og i brug i 2029.

I mellemtiden har også EU været på banen. Fra Bruxelles er der blevet peget på, at det danske system med 25.000 volt er bedre end det tyske med 15.000 volt – specielt i forhold til hurtigt kørende tog.

Danmark har 2500 volt i strømmen til el-togene, mens Tyskland kun benytter sig af 1500 volt. (Foto: DSB)

Danmark har 2500 volt i strømmen til el-togene, mens Tyskland kun benytter sig af 1500 volt. (Foto: DSB)

Check togpriser på to portaler

Hvis man gerne vil rejse med tog fra Danmark til Tyskland eller omvendt, er det en god ide at checke priserne på to portaler, inden man køber billetten.

Det viser et lille prischeck, som Flensborg Avis har foretaget. Der kan nemlig være betragtelig prisforskel – på de samme tog.

For kort tid siden introducerede Deutsche Bahn (DB) en hjemmeside på dansk, hvor man kan købe billetter. Den kan findes her. Her skal man være opmærksom på, når man søger, at det ikke nytter at skrive for eksempel Århus med Å – det skal være Aarhus – ligesom Hamborg skal være med u.

Hos DSB kan man købe billetter til udlandet via hjemmesiden dsb.dk. For begge portaler gælder det, at man kan betale med et kort, og at man får billetterne tilsendt i en email.

Vi checkede priserne på en returbillet fra Aarhus til München og fra Aarhus til Berlin fra den 15. til den 22. august – tilfældigt udvalgte datoer.

DSB ville for den billigste billet i dagtimerne have 1282 kroner, mens DB kunne nøjes med 1080 kroner – for de samme tog. Den omvendte vej, fra München til Aarhus og retur, var DB også en del billigere.

Det omvendte var imidlertid tilfældet på turen de samme dage til Berlin: Her var DSB med 896 kroner en smule billigere end DB med 923 kroner – igen for de samme tog.

Generelt er det indtrykket, at udvalget ofte er større ved DB, hvor man også kan finde flere specialtilbud.

Interessant for mange danske familier er det måske, at man også på den nye DB-hjemmeside på dansk kan købe tyske delstatsbilletter. Her vil det nok være de såkaldte Schleswig-Holstein Tickets, der kan interessere. De gælder kun til regionaltog og er også gyldige i Mecklenburg-Vorpommern. Det vil for eksempel sige, at en dansk gruppe på op til fem personer kan komme fra Flensborg til Stralsund eller Rostock for i alt cirka 35 euro.

På hjemmesiden kan man ved togsøgningen afkrydse et felt, så maskinen kun søger efter lokaltog, som delstatsbilletten gælder til.

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar