Single Daily
af

Jens Nygaard

Fremstød for mere dansk og frisisk hos NDR

Mindretalsrådet i Tyskland inviterer Norddeutscher Rundfunks ledelse med til et møde, hvor også Mitteldeutscher Rundfunk deltager. Ekstensiv brug af sorbisk i radio og tv i Sachsen og Brandenburg - men ikke et ord på dansk og kun ganske lidt frisisk hos NDR.
Mindretalsrådet i Tyskland inviterer Norddeutscher Rundfunks ledelse med til et møde, hvor også Mitteldeutscher Rundfunk deltager. Ekstensiv brug af sorbisk i radio og tv i Sachsen og Brandenburg - men ikke et ord på dansk og kun ganske lidt frisisk hos NDR.

Da Mindretalsrådet, der består af repræsentanter fra de fire anerkendte mindretal i Tyskland, for nylig mødtes i Bautzen, hvor det sorbiske mindretal har hjemme, var der også et møde med intendanten fra Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), Karola Wille.

Hun kunne fortælle, at MDR fra januar 2020 vil sende en time mere på sorbisk. Så når man op på 21,5 timer radio på sorbisk hver uge i Sachsen, seks en halv time på sorbisk fra Rundfunk Berlin-Brandeburg (RBB), 30 minutters tv-magasin på sorbisk i Sachsen hver måned, børneprogrammet Sandmännchen på både tysk og sorbisk og en app fra MDR, der på sorbisk fortæller om, hvad der sker i lokalområdet.

Det var noget, der gjorde indtryk på formanden for Sydslesvigsk Forening (SSF), Jon Hardon Hansen. Han er for tiden også formand for Mindretalsrådet.

– Det er flot, hvad MDR og andre stationer tilbyder sorberne, siger SSF-formanden.

Han mener, at de mange udsendelser på sorbisk sætter situationen i den nordlige del af Tyskland i relief. Her står Norddeutscher Rundfunk for en stor del af de offentlige programmer i et område med både danskere og frisere, der tilsammen tæller flere medlemmer end sorberne. Men hver uge er der kun nogle ganske få minutter på frisisk – og der er slet ikke noget på dansk.

– Det er for dårligt. Vi er almindelige borgere og betaler også licens, siger Jon Hardon Hansen.

Han mener ligesom den tidligere slesvig-holstenske mindretalsrådgiver, Renate Schnack (SPD), at NDR over for mindretallene ikke overholder sine public-service-forpligtelser. Schnack skrev for nogle år siden til NDRs Rundfunkrat for at klage over dette – men der er ikke siden blevet ændret noget.

Men nu sker der måske noget. I Bautzen inviterede Mindretalsrådet på stedet MDRs Karola Wille til sammen med stationschefen i Bautzen at deltage i det næste møde i rådet. Samtidig vil også NDRs nye intendant, Joachim Knuth, blive indbudt til mødet – hvor MDR så kan fortælle om sine erfaringer med udsendelser på mindretalssprog. Knuth vil der også være et andet ønske til: Det danske mindretal og friserne vil gerne have en repræsentant i NDRs Rundfunkrat.

Medarbejdere fra NDR har tidligere henvist til, at det danske mindretal jo kan se dansk tv og høre dansk radio. Men det mener Jon Hardon Hansen er et fejlskud:

– Det drejer sig om at være synlig i det tyske mediebillede, siger han.

Der har også været henvist til, at det er svært at skaffe medarbejdere med den relevante uddannelse, der behersker dansk, tysk og frisisk på modersmålsniveau. Her er holdningen inden for det danske mindretal, at det godt kan lade sig gøre.

Læs chefredaktør Jørgen Møllekærs leder om emnet i lørdagsudgaven af Flensborg Avis eller se mere her.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar