Single Daily
af

Volker Metzger

Fracking skiller vandene i SSW

SSW-politikere fra Nordfrisland og Slesvig-Flensborg Amter forsøger at få mindretalspartiet til at indtage en fælles kurs i diskussionen om klimabeskyttelse.
SSW-politikere fra Nordfrisland og Slesvig-Flensborg Amter forsøger at få mindretalspartiet til at indtage en fælles kurs i diskussionen om klimabeskyttelse.

I flere årtier har Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) hævdet at være blandt de politiske pionerer i Slesvig-Holsten, når det gælder økologi og naturbeskyttelse, og altid at tale med én røst.

Men siden sidste lørdag er der opstået en smule tvivl om, hvorvidt det nu også stemmer. Et afstemningsresultat på et møde i partiets hovedudvalg i Flensborg viste klart, at partiet er splittet, i hvert fald når det drejer sig om det yderst brisante tema skifergas. Et flertal på 29 mod 21 nej-stemmer gik nemlig ind for bygningen af en terminal til flydende naturgas (LNG) i Brunsbüttel (se Flensborg Avis 13. maj 2019)

Afstemningsresultat

Det er en sag, der stadig tynger især SSWs repræsentanter i Nordfrisland og Slesvig-Flensborg Amter.

– Det var en demokratisk afstemning, og det vil vi heller ikke bestride, understreger Ullrich Stellfeld-Petersen. Formanden for SSWs amtsrådsgruppe i Nordfrisland ærgrer sig mere over den interessekonflikt, der dermed er opstået i partiet.

– Vi – altså SSW – har i mange år været medlem af et borgerinitiativ i Nordfrisland, der lige så kraftigt modsætter sig lagring af CO2 i dybtliggende formationer som boring efter skifergas. Begge metoder strider nemlig imod vores moralske og etiske værdier.

Klar afvisning

SSW-politikerne i begge amter vender sig konsekvent mod den for tiden stadig mere populære energiforsyningsvariant af flydende naturgas, hvorunder også anvendelsen af fracking hører.

Deres partikolleger i SSWs højborg Flensborg og i Kiel er ikke helt enige. Her finder man mange fortalere for metoden.

– Men i stedet for at diskutere denne overgangsløsning, der er helt uegnet, fordi den skader miljøet og ikke kan svare sig økonomisk, skulle vi hellere holde fast i troen på vedvarende energi og fremskynde anvendelsen heraf. Men det er der ikke givet grønt lys for i Berlin, og dermed går tanken om klimabeskyttelse også tabt, kritiserer Stellfeld-Petersen.

En fælles kurs

Sammen med sine to medkombattanter Peter Knöfler (SSW-gruppeleder i Husum byråd) og Bodo Neumann (amtssekretær for Slesvig-Flensborg) vil han nu forsøge at få SSW tilbage på en fælles kurs.

Det vil især komme til at kræve store overtalelsesevner. Hertil siger Peter Knöfler:

– Det kan vi nok ikke klare uden at skulle danne en arbejdsgruppe. Men det er vigtigt, at vi især på dette vigtige område alle har de samme informationer.

De vil også benytte SSWs sommermøde i august på Christianslyst til at rydde uenighederne i partiet af vejen inden landsmødet i september i Harreslev.

Målsætningen

– Det er vores målsætning, siger Bodo Neumann og fortsætter:

– Netop her i Slesvig-Holsten er vi ikke afhængige af leverancer af amerikansk, flydende naturgas, udvundet ved hjælp af fracking-metoden. Vi er faktisk i stand til at blive selvforsynende.

– Og det, tilføjer Ullrich Stellfeld-Petersen, er vi nødt til som medlemmer af SSW at gøre alle borgere i vores område klart.

kommentar
deling del

Skriv et svar