Single Daily
af

Rasmus Meyer

Forvaltningschefer skal undersøge mindretallets struktur

Skoleforeningens styrelse fik mandat til at gå ind for, at forvaltningscheferne i mindretallets foreninger undersøger mulige forandringer i den overordnede struktur.
Skoleforeningens styrelse fik mandat til at gå ind for, at forvaltningscheferne i mindretallets foreninger undersøger mulige forandringer i den overordnede struktur.

Mens Skoleforeningen går ind for, at der til en undersøgelse af foreningens egen virksomhed er brug for friske øjne udefra, er holdningen en anden i forbindelse med den overordnede struktur i mindretallet. Her besluttede Fællesrådets medlemmer torsdag aften, at det er mindretalsorganisationernes forvaltningschefer, der skal undersøge effektiviseringsmuligheder og økonomiske potentialer i mindretallet.

Fællesrådets medlemmer tog dermed stilling til, hvilket mandat Skoleforeningens styrelse udstyres med i debatten om den overordnede struktur i mindretallet. Hidtil er styrelsen gået ind i debatten med holdningen, at der ikke er behov for en undersøgelse af den overordnede struktur, fordi der ikke er et ønske om en forandring af denne. Men styrelsen argumenterede med, at der sket meget i debatten, og at det derfor var på tide, at styrelsen bliver udstyret med et mandat fra Fællesrådet, Skoleforeningen øverste organ.

Tre modeller

Medlemmerne af Fællesrådet blev præsenteret for tre modeller, som de skulle stemme om. Første model »Mange foreninger« gik ud på, at den nuværende foreningsstruktur ønskes bevaret. Men der skulle ses på, om samarbejdet mellem foreningerne kan udvikles. Det vil sige, at Det sydslesvigske Samråd udvikles og gøres til officielt talerør for hele mindretallet.

Den anden model »Afklaring« gik ud på, at Skoleforeningen uden at tage endelig stilling til sin position medvirker til, at der foretages en juridisk afklaring af organisationsmulighederne. Der opfordres til, at forvaltningscheferne i samarbejde afdækker eventuelle effektiviseringsmuligheder og økonomiske potentialer.

Den tredje model »Én forening« gik ud på, at Skoleforeningen skal arbejde for en samling af mindretallet i én demokratisk organisation – forudsat, at det er juridisk muligt og økonomisk forsvarligt. Skoleforeningens styrelse gjorde i den forbindelse opmærksom på, at Skoleforeningen skal være forholdsmæssigt medfinansierende af en undersøgelse, og ud fra størrelsen af tilskuddene ville Skoleforeningen dermed dække omkring 75 procent af omkostningerne.

Ingen indstilling

Styrelsen kom ikke med nogen indstilling til Fællesrådet. Derimod tilkendegav styrelsen sin holdning til sammenlægningen til én stor forening.

– Vi har hidtil sagt nej til ideen, fordi der er juridiske spørgsmål, der er uafklarede. Desuden er nogle tilskud øremærkede, og vi frygtede for forældredemokratiet, sagde Birgit Jürgensen-Schumacher, Skoleforeningens næstformand, da hun præsenterede de tre modeller.

Hun forklarede også, at et ja til sammenlægningen til én stor forening betyder opløsningen af Fællesrådet, og det vil betyde en forandring af forældrenes indflydelse.

Den udmelding kritiserede Jens-Søren Jess, styrelsesmedlem.

– Du kommer her med et skræk-scenarium. Vi ved ikke endnu, om Fællesrådet opløses. Lige nu handler det om at se på, hvordan vi kan udvikle Sydslesvig, sagde han.

Inga Kayser, fællesrådsmedlem fra Askfelt, delte den holdning.

– Vi har lige nu et uklart billede af, hvordan en ny struktur kunne se ud. Men hvis vi går med til en undersøgelse, kan vi selv være med til at præge et nyt billede, sagde hun.

Forinden havde hun spurgt, hvori forskellen ligger mellem model to: forvaltningschefernes undersøgelse af eventuelle optimeringsmuligheder, og model tre: en strukturanalyse.

Skoleforeningens formand, Udo Jessen, forklarede, at den store forskel er målet. I model tre er udgangspunktet, at Skoleforeningen går ind for sammenlægningen til én stor foreningen.

– I mine øjne ville det være »worst case«, hvis Skoleforeningen skal indgå i en større enhed, hvor en Petanque Club bestemmer, sagde Udo Jessen og fastslog, at det endnu ikke er klart, hvad der kommer ud af undersøgelsen.

Forinden blev der diskuteret, i hvilken størrelsesorden Skoleforeningen ville indgå i et sydslesvigsk parlament, og hvorvidt behovet for forældrenes medbestemmelse også kan dækkes i en ny struktur.

Enighed

Mens holdningerne til, hvorvidt sammenlægning til én stor mindretalsorganisation giver mening, var vidt forskellige, var der bred enighed om behovet for en afklaring.

– Det her har stået på i lang tid, og det dukker gang på gang op igen. Lad os endelig få en afklaring på det, sagde blandt andet Udo Jessen og Åse Jørgensen.

Efterfølgende stemte Fællesrådets medlemmer med et stort flertal for, at Skoleforeningens styrelse arbejder på en afdækning af eventuelle effektiviseringsmuligheder og økonomiske potentialer i mindretallet – foretaget af forvaltningscheferne.

Op til Samrådet

Beslutningen i Fællesrådet er dog kun mandatet til styrelsen i Skoleforeningen. Dermed er det endnu ikke fastlagt, om det bliver forvaltningscheferne, der undersøger mulighederne. De øvrige foreninger og organisationer i Samrådet må nu afgøre deres position.

En stort set enstemmig beslutning. Skoleforeningens styrelse fik mandat til at arbejde på en afdækning af effektiviseringsmuligheder, der skal foretages af forvaltningscheferne i mindretallets organisationer.
(Foto: Lars Salomonsen)

kommentar
deling del

Skriv et svar