Single Daily
af

Thomas Schumann

Forsvarsminister og udenrigsminister uenige om NATO-udgifter

Tyskland har aldrig levet op til det NATO-krav som forpligter forsvarssamarbejdets medlemmer at bruge hvad der svarer til to procent af deres bruttonationalprodukt på militæret.

NATO indskærpede ellers i 2014, at det mål skal opfyldes indenfor ti år.

Det årlige tyske militærbudget – på 37 milliarder euro – svarer til cirka 1,2 procent af Tysklands BNP. Skal tyskerne leve op til deres NATO-forpligtelser skal militærbudgettet stige til 70 milliarder euro inden 2024.

Den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen (CDU) og udenrigsministeren Sigmar Gabriel (SPD) er imidlertid uenige om, hvorvidt det mål er realistisk. Siden februar har de to ministre ved flere lejligheder givet udtryk for deres uenighed.

Jeg anser det for komplet urealistisk at forestille sig, at Tyskland kan opnå et militærbudget på over 70 milliarder euro om året.
Sigmar Gabriel (SPD), tysk forsvarsminister

Sigmar Gabriel: NATO-mål er komplet urealistisk

Ved et NATO-topmøde fredag i Bruxelles fik den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson endnu engang sat gang i debatten.

– Allierede, som endnu ikke har en konkret plan for, hvordan de inden 2024 vil nå op på de to procent af BNP, må sørge for at lave en plan, sagde Rex Tillerson.

Sigmar Gabriel mener ikke det er realistisk.

– Jeg anser det for komplet urealistisk at forestille sig, at Tyskland kan opnå et militærbudget på over 70 milliarder euro om året. Jeg kender ingen politikere i Tyskland, som tror, at det i vores land ville være opnåeligt eller ønskværdigt, sagde den tyske forsvarsminister. Tidligere har Sigmar Gabriel sagt, at der er andre måder at skabe sikkerhed på – eksempelvis ved at bekæmpe fattigdom og hungersnød i Afrika.

Forpligtelser skal overholdes. Og det vil andre lande i verden også kræve af os. Og jeg mener, at de har ret i at kræve, at Tyskland lever op til sine forpligtelser.
Angela Merkel (CDU), forbundskansler

Hans kollega, forsvarsminister Ursula von der Leyen, mener ellers godt at det kan lade sig gøre. Hun har kaldt planen om at nå de to procent af BNP for både »velovervejet« og »realistisk«.

Ligeledes har forsvarsministerens partifælle, forbundskansler Angela Merkel, forsvaret beslutningen om at opfylde NATO-forpligtelsen.

– Forpligtelser skal overholdes. Og det vil andre lande i verden også kræve af os. Og jeg mener, at de har ret i at kræve, at Tyskland lever op til sine forpligtelser, sagde Merkel sidst i februar.

USA’s militærbudget over dobbelt så stort som alle andres tilsammen

Kravet om de to procent blev allerede fastlagt i 2006. I al den tid har USA ubestridt været det land, som har brugt mest på sit militærbudget. Selvom det samlede bruttonationalprodukt fra de øvrige NATO-lande tilsammen er større end USA’s, bruger de tilsammen mindre end halvdelen af det amerikanerne afsætter til soldater, kampvogne, fly og krigsskibe.

Det er kun de færreste lande i NATO-samarbejdet, som faktisk lever op til kravet om militærbudgetter på størrelse med to procent af BNP. Grafen her viser hvor mange procent de enkelte lande bruger på militæret i forhold til deres bruttonationalprodukt. Kun USA, Grækenland, Estland, Storbritannien og Polen lever op til målet. (Kilde: NATO)

Som følge af finanskrisen er militærbudgetterne endda skrumpet endnu mere. Samtidig skal NATO forholde sig til Ruslands annektering af Krim-halvøen, destabiliseringen af det østlige Ukraine, samt vold og ekstremisme i Nordafrika og Mellemøsten.

Derfor indskærpede NATO i Wales i 2014, at landene skulle bestræbe sig på, at afsætte penge til militæret som svarer til to procent af BNP.

Udover USA lever Grækenland, Estland, Storbritannien og Polen op til forpligtelsen.

kommentar
deling del

Skriv et svar